Kweapraat 10

Kweapraat 10 1

🕔20:06, 13.sep 2020

‘Goeie mannen, noch wat flecht op ‘e koai hân? Sake, jonge brek my de bek net iepen. Hoewol it seizoen nei de ein rint binne der noch safolle saken dy’t je wol beneame moatte as je no wol of net

Read Full Article
Kweapraat 9

Kweapraat 9 0

🕔19:27, 6.sep 2020

‘Goeie mannen, bliid dat it keatsseizoen der hast wer op sit?’ No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar ús mear as in spultsje. Sjoch it keatsen en it praat der

Read Full Article
Beste Kaatsen

Beste Kaatsen 1

🕔07:28, 4.sep 2020

Stoppen met jou. Daar had ik een paar jaar terug nog nooit over nagedacht. Maar het is nu de werkelijkheid. Na 14 jaar gekaatst te hebben, is het voor mij tijd om te stoppen. Natuurlijk een lastige keuze, want ik

Read Full Article
Kweapraat 8

Kweapraat 8 0

🕔20:58, 30.aug 2020

‘Goeie mannen, der ek wer op út west? Tuurlik Sake, hiest net oars ferwachte dochs? We ha ús dizze kear beheine moatten ta ien wedstriid mar der binne noch genôch saken wêr’t wy it noch wol efkes oer haw wolle.

Read Full Article
Kweapraat 7

Kweapraat 7 0

🕔09:08, 24.aug 2020

‘Goeie mannen, der ek wer op út west? No, dat kinst wol sizze Sake. Hoewol’t  it keatsen sa stadichoan nei de ein rint,  binne der noch altyd saken wêr’t wol efkes djipper nei sjoen wurde kin. En faaks is it

Read Full Article
Kweapraat 6

Kweapraat 6 0

🕔14:16, 17.aug 2020

‘Goeie mannen, der ek wer op út west? Fansels Sake, hiest net oars ferwachte dochs? Wy soenen ús dizze kear it leafst beheine wolle ta de wedstriden dy’t wy sjoen hawwe, mar yn keatslân is altyd folle mear oan de

Read Full Article
Kerelswerk

Kerelswerk 0

🕔15:32, 10.aug 2020

Verbazingwekkend vond ik het eigenlijk niet. Mijn zegsman – normaliter goed ingevoerd in de kaatswereld – zei dat hij had vernomen dat de PC ging ingrijpen. ‘De PC gaat ingrijpen?’, zei ik.  ‘De PC heeft een brief op poten geschreven

Read Full Article
Kweapraat 5

Kweapraat 5 0

🕔08:22, 10.aug 2020

Sa mannen koenen jimme it noch in bytsje folhâlde yn dy stekkende waarmte fan de lêste dagen? Dik tritich graden op de fjilden. Is der dan noch wol wat aardichheid oan? Guon fine it gekkewurk om yn dizze omstânnichheden te

Read Full Article
Kweapraat 4

Kweapraat 4 2

🕔22:39, 2.aug 2020

‘Goeie mannen, kinne jimme de fleur der noch wat ynhâlde? Sake, jonge brek my de bek net iepen. Ik rin no hast fyftich jier mei yn dizze wrâld dy’t keatsen hjit mar sa gek as it no oan ta giet

Read Full Article
GJIN PC, DIT JIER,MAR DE DEI IS UZES.

GJIN PC, DIT JIER,MAR DE DEI IS UZES. 1

🕔18:26, 28.jul 2020

Gjin PC dit jier mar dat wol net sizze dat it stil wêze sil op it Sjûkelân dit jier. Omrop Fryslân fersoarget, yn gearwurking mei de Keninklike PC, in dei lang “PC Treast TV”. Fan acht oere moanrs oan’t 6

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel