Back to homepage

Wedstrijduitslagen

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021 0

🕔20:20, 14.sep 2021

Scheidsrechter Murk de Jong. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Riemer Hoekstra Ee   2. Paul Dijkstra Bitgum, Allard Hoekstra Franeker en Hans Wassenaar Bitgummole   3. Peter van Zuiden Bolsward, Taeke Triemstra

Read Full Article
Gert-Anne van der Bos koninklijk in Marsum

Gert-Anne van der Bos koninklijk in Marsum 0

🕔20:04, 12.sep 2021

In 2009 was hij al eens koning geweest en in 2012 dateerde alweer de laatste overwinning op de Tsiene in Marsum maar op de een na laatste wedstrijd van het seizoen schitterde de opslager uit Mantgum als nooit te voren.

Read Full Article
Haye Jan Nicolay koning op 71ste Lytse PC in Mantgum

Haye Jan Nicolay koning op 71ste Lytse PC in Mantgum 0

🕔18:17, 12.sep 2021

De 71ste Lytse PC zondag in Mantgum was echt klein want er stonden maar acht parturen op de lijstdie streden om de overwinning. Vier perken zorgden om tien uur voor een vlot verloop. Om half vierwaren de prijzen al uitgereikt.

Read Full Article
Manon Scheepstra wint in te Marsum

Manon Scheepstra wint in te Marsum 0

🕔18:09, 12.sep 2021

Wybrig Bakker (Tersoal), Klasine Huistra (Reduzum) en Manon Scheepstra (Leeuwarden) zijn zaterdag in Marsum winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor de dames hoofdklasse. In de finale werd met 5-2 en 6-4 gewonnen van Ilse Tuinenga (Franeker), Amarins de Groot

Read Full Article
Sonnenborgh weer gevuld met 55+ kaatsers

Sonnenborgh weer gevuld met 55+ kaatsers 0

🕔17:59, 12.sep 2021

Op woensdag 8 september 2021 kaatsen de 55-plussers wederom op Sonnenborgh. Ditmaal onder zeer zomerse omstandigheden. Er stonden 66 kaatsers op de lijst. Wat minder dan de vorige keren. De grijze plaag is weer op vakantie en ook kampen sommigen

Read Full Article
Formatie Nynke Sijbrandij wint in Tzummarum

Formatie Nynke Sijbrandij wint in Tzummarum 0

🕔08:09, 7.sep 2021

De formatie van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra hebben ook de laatste vrije formatiewedstrijd van het seizoen 2021 op hun naam geschreven. De premie was voor Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma. De kleine premie was voor Anna Brecht

Read Full Article
Enno Kingma koning bij 125-jarig bestaan kv Jan Reitsma

Enno Kingma koning bij 125-jarig bestaan kv Jan Reitsma 0

🕔20:28, 5.sep 2021

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten zijn zondag winnaar geworden van de afsluitende vrije formatiepartij van het seizoen 2021. Onder ideale omstandigheden werd de finale tegen Gert-Anne van der Bos, Daniël Iseger en Erwin Zijlstra een

Read Full Article
Simon Zijlstra koning in Reduzum

Simon Zijlstra koning in Reduzum 0

🕔19:21, 5.sep 2021

Invaller Simon (Easterlittens) ingevallen voor Hylke Bruinsma, Martijn Olijnsma (Grou) enAlle Jan Anema (Grou) zijn er in geslaagd zondag in Reduzum de eerste klasse vrije formatie wedstrijdop hun naam te schrijven. In een spannende finale wisten zij met 5-5 en

Read Full Article
Andrea Kroes koningin in Reduzum

Andrea Kroes koningin in Reduzum 0

🕔19:14, 5.sep 2021

De dames eerste klasse vrije formatie wedstrijd in Reduzumleverde zondag een overwinning op Jildou Sweering (Bolsward), Andrea Kroes (Gau) enMarije Hellinga (Deinum). De finale eindigde op 5-4 en 6-6 tegen het partuur WybrigBakker (Tersoal), Corrie Kroondijk (Easterein) en Iris Oosterbaan

Read Full Article
Minnertsga verrast met Bondszege

Minnertsga verrast met Bondszege 0

🕔19:06, 5.sep 2021

De Bondspartij is een prooi geworden voor Minnertsga. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra rekenden in de finale vrij eenvoudig af met Easterlittens (Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra). Op 5-2 en 6-0 plaatste Marten Bergsma een zitbal.

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article
 • Ate de Jong

  Ate de Jong

  Myn mailadres is atejdejong@gmail.com (ferjit net de j achter ate)

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel