Geert fileert: Kaatsbond is het spoor weer eens bijster: niet op de rem, geef gas

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 7, 2021 10:44

Geert fileert: Kaatsbond is het spoor weer eens bijster: niet op de rem, geef gas

Eindelijk is het kaatsseizoen 2021 op 26 juni voor de senioren begonnen. Obstakels genoeg bij de late start van het seizoen. Berltsum kreeg het niet voor elkaar om op 27 juni een hoofdklassepartij te organiseren en Harlingen gaf de partij die voor 3 juli op de agenda stond ook terug. Gelukkig pikte Stiens dat snel op.

Ik twijfel er niet aan dat er door kaatsbond KNKB hard gewerkt is om alles in beton te gieten. Maar dat wil niet zeggen dat de bond alles goed op een rijtje heeft. Het lijkt structureel te worden: de kaatsbond die al jaren een aantal beslissende fouten maakt.

Zo werd de keats-off (een partij die georganiseerd wordt door de PC!) van de kalender gehaald. Reden: de partijen van het weekend daarna moesten nog meetellen voor een representatieve ranking (klassement).

Nog afgezien van het feit dat het te denken geeft dat de kaatsbond er niet in slaagde om in vijf weken tijd acht rankingpartijen te organiseren: de PC werd totaal verrast door het schrappen van de keats-off. De KNKB vond het niet nodig om hierover ruim op tijd (dus voordat een besluit genomen werd) te communiceren met de PC. Beschamend.

En toen het besluit gevallen was, stikte de kaatsbond niet in de eerste leugen. Zo werd gezegd dat er gebeld was met de penningmeester(!) van de PC en dat de PC via een mail op de hoogte gesteld was van het besluit. De PC ontkent dat allemaal met klem. Het telefoontje met de PC-penningmeester ging niet over de keats-off en de mail was de algemene mail die naar de kaatsers werd gestuurd. Een van die kaatsers heeft de mail doorgestuurd naar de PC.

En als de KNKB op deze zaken aangesproken wordt door de PC, dan draaien ze om de waarheid heen als een drol in de pispot, om uiteindelijk de journalisten van de Omrop en de Leeuwarder Courant de schuld te geven. “Helemaal verkeerd opgeschreven.” Jawel, de oude truc. De journalist heeft het weer gedaan, maar wel opvallend dat die journalisten, onafhankelijke van elkaar, hetzelfde schrijven. En trouwens: wie belt nu de penningmeester over zo’n kwestie! Dan bel je toch de voorzitter? Die is altijd al de woordvoerder en aanspreekpunt geweest in deze inhoudelijke kwesties.

En waarom neem je de PC, uiteindelijk de organisatie van de keats-off, niet vanaf het eerste moment mee in het proces? Dan had in oplossingen gedacht kunnen worden. Dan had het rankingsysteem de goede proporties gekregen: een middel, maar geen doel. Nee, foute boel KNKB. En zwak dat je je er zo wilt uitlullen.

De uitkomst van dit amateuristische gedoe: geen keats-off. En een PC-commissie die helemaal klaar is met de kaatsbond. Ben je mooi klaar mee.

Want er speelt nog wat. Vanuit de PC is het PC Selskip opgericht. Een club met sympathisanten van het kaatsen die ieder jaar een bedrag betaalt, dat door het Selskip weer wordt ingezet om het kaatsen voor jeugd te stimuleren. Past precies in de historie en het doel waarmee de PC in 1853 opgericht werd.

Het eerste initiatief van het Selskip was, in 2019, het organiseren van een juniorencompetitie. Een groep kaatsers die regelmatig tussen wal en schip valt en dan stopt met kaatsen. En die dus een extra stimulans verdient. Die competitie werd een succes. Vorig jaar kaatsten de junioren op de vijfde woensdag van juli zelfs een partij op het Sjûkelân, toen de PC niet doorging. Ook een succes.

Die competitie kwam moeizaam tot stand. De daadkracht van Selskip, aangevoerd door oud-hoofdklasser Dirk Jan van der Woud, was de KNKB te veel. De kaatsbond, toch nodig om alles te faciliteren, was de partij die op de ram trapte. Gaf ook weer de nodige spanning.

Hoe dan ook: die succesvolle competitie moest dit jaar natuurlijk weer doorgaan. En weer staan beide partijen lijnrecht tegenover elkaar. Weer is het de KNKB die niet mee kan in het tempo dat door het Selskip wordt ontwikkeld. Sterker nog: de KNKB komt ineens met regiojuniorenwedstrijden, bedoeld voor kaatsers die niet heel goed kunnen kaatsen. Want die moeten ook een kans hebben.

Ach jongens toch. Wat een keuze! De kaatsbond had natuurlijk hele andere prioriteiten moeten stellen. De plannen van het Selskip met snelheid moeten faciliteren. Nu staat de succesvolle juniorencompetitie op de tocht, omdat er amper partijen worden georganiseerd. En aanmeldingen voor die regiopartijen zijn er amper. Dat wordt dus ook niets. Alleen maar verliezers dus. De KNKB is verdwaald. De PC en het Selskip diep gefrustreerd.

In de historie van het kaatsen is het een aantal keer voorgekomen dat de kaatsbond en de PC tegenover elkaar stonden. Dat waren vaak heftige conflicten, die het kaatsen geen goed deden. In 2021 is er weer sprake van een verwijding tussen KNKB en PC. En de KNKB kan zich deze situatie aantrekken. En dat is jammer. Juist in deze tijd moeten alle krachten gebundeld worden om het kaatsen weer in de lift te krijgen. Want zo goed staat de KNKB er met minder dan tienduizend leden niet voor.

De PC doet alle moeite om de vaart er weer in te krijgen, maar het lukt maar niet om de KNKB mee te krijgen. De kaatsbond heeft ondertussen het gezicht van een ambtelijke organisatie gekregen, met alle negatieve gevolgen van dien.

En zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Leer open te staan. Leer transparant te zijn. Leer flexibel te zijn. Leer prioriteiten te stellen. Ontwikkel daadkracht. Maar vooral: leer te communiceren.

Want PC en KNKB hebben in principe dezelfde doelstelling: het dienen van de kaatssport. Dat vereist, helemaal in deze onzekere tijd, een open ‘mind’ en veel slagvaardigheid.

Oane DJ Kikstra en Skelte Oppedijk, Omrop Fryslân-radiofenomenen uit de jaren negentig, zouden zegge: ‘Niet op de rem; geef gas.”

Omwille van het kaatsen.” (Bron: Omrop Fryslan)

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 7, 2021 10:44
Write a comment

1 Comment

 1. Johan van Seijst juli 10, 10:53

  De Pc gaat door wel met 2,000 minder zitplaatsen.
  Gisteravond vergaderd met de burgemeester van de Waadhoeke.

  Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel