Kaatsen.nl is een nieuwsbron over de Friese kaatssport. De website is onafhankelijk en streeft naar actualiteit. De website wordt onderhouden door een grote groep van enthousiaste kaatsjournalisten. Sinds 2007 is het beheer van de websites kaatsen.nl en kaatsnieuws.nl in handen van Boppeslach Franeker.

Als u de webbeheerder een bericht wilt sturen kunt u gebruik maken van bijgaand webformulier.