Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 18 september 2022

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 18 september 2022 0

🕔18:26, 13.sep 2022

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Jorn Lars van Beem Dronryp en Steven Koster Tzum 2. Corné Tuinenga Berltsum, Bauke Dijkstra Easterein en Daniël Iseger Leeuwarden 3. Haye Jan Nicolay Britsum, Michel v.d. Veen Franeker

Read Full Article
Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 18 september 2022

Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 18 september 2022 0

🕔18:18, 13.sep 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Anna Ennema Sexbierum, Corrie Kroondijk Easterein en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Andrea Kroes Groningen en Fiera de Vries Groningen 3. Ilse Tuinenga Franeker, Anne Monfils Rotterdam en Manon Scheepstra Leeuwarden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 11 september 2022

Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 11 september 2022 0

🕔19:52, 6.sep 2022

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Hessel Postma Winsum en Tsjerk Elsinga Dronryp 2. Johannes van der Veen Pietersbierum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Rick Minnesma Dronryp 3. Peter van Zuiden Bolsward, Kevin Jordi Hiemstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse vrije formatie zondag 11 september 2022

Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse vrije formatie zondag 11 september 2022 0

🕔19:44, 6.sep 2022

Scheidsrechter T. Visser. Aanvang: 10.00 uur! 1. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Evert Pieter Tolsma Winsum 2. Elgar Boersma Stiens, Jan Dirk de Groot Driezum en Pier Piersma Easterlittens 3. Jelmer Jonker Mantgum, Rienk Terluin Mantgum en Jesse

Read Full Article
Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 10 september 2022

Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 10 september 2022 0

🕔19:31, 6.sep 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Aletta van Popta Groningen, Corrie Kroondijk Easterein en Melissa Rianne Hiemstra Leeuwarden 2. Serena Hovenga Marsum, Andrea Kroes Groningen en Marrit Zeinstra Leeuwarden 3. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Anne Monfils Rotterdam en Annelien Broersma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Goutum heren 50+ d.e.l. zaterdag 10 september 2022 

Wedstrijdlijst Goutum heren 50+ d.e.l. zaterdag 10 september 2022  0

🕔19:24, 6.sep 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Tiede Boorsma Sint Nicolaasga, Piet Machiela Sint Jacobiparochie en Jan Sipma Franeker 2. Johan Hiemstra Sint Annaparochie, Albert Nauta Bitgum en Ludwig Seerden Franeker 3. Hilbrand Smid Witmarsum, Dirk

Read Full Article
Wedstrijdlijst Oentsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 3 september 2022

Wedstrijdlijst Oentsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 3 september 2022 0

🕔18:28, 30.aug 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Jan Fokke Mulder Dronryp, Hans Felkers Stiens en Ludwig Seerden Franeker 2. Bertus Bootsma Wommels, Jan Heida Mantgum en Jan Sipma Franeker 3. Maikel Versnel Sint Annaparochie, Ate Bierma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 4 september 2022

Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 4 september 2022 0

🕔18:01, 30.aug 2022

Scheidsrechter. J. Oosten. Aanvang: 10.00 uur! 1. Jeske de Boer Groningen, Hedwig Wiersma Akkrum en Hermine Sytema Deinum 2. Maaike Joostema Minnertsga, Leonie van der Graaf Berltsum en Fenna Zeinstra Sneek 3. Afke Zijlstra-Kuipers Reduzum, Esther Elzinga Reduzum en Anke

Read Full Article
Wedstrijdlijst Folsgare dames hoofdklasse vrije formatie zondag 4 september 2022

Wedstrijdlijst Folsgare dames hoofdklasse vrije formatie zondag 4 september 2022 0

🕔17:54, 30.aug 2022

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Aletta van Popta Groningen, Lisanne Scharringa Dronryp en Iris Oosterbaan Sneek 2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 3. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 4 september 2022

Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 4 september 2022 0

🕔17:47, 30.aug 2022

Scheidsrechter Fokke van der Veen. Aanvang: 10.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Hessel Postma Winsum en Tsjerk Elsinga Dronryp 2. Johan Sipma Lioessens, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee  3. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel