Wedstrijdlijst bond senioren afdelingswedstrijd te Franeker op maandag 20 mei 2024

Wedstrijdlijst bond senioren afdelingswedstrijd te Franeker op maandag 20 mei 2024 0

🕔14:05, 19.mei 2024

Scheidsrechters Dirk Wierstra, Fokke van der Veen, henk van der Zee en Marco Fijma. Aanvang: 9.00 uur! 1Witmarsum Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser 2. Ingelum Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga 3. Minnertsga Marten Bergsma, Jacob Wassenaar

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jorwert dames bond afdelingswedstrijd zondag 19 mei 2024

Wedstrijdlijst Jorwert dames bond afdelingswedstrijd zondag 19 mei 2024 0

🕔12:01, 19.mei 2024

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 2. Lollum Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans 3. Groningen Rixt Fokkema, Andrea Kroes en Fiera de Vries 4. Gravenhage Annemiek Korf, Doutsen Punter en Anne Monfils 5. Exmorra Rianne Stremler, Marit Feenstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jong Nederland afdelingswedstrijd zaterdag 18 mei 2024 te Franeker

Wedstrijdlijst Jong Nederland afdelingswedstrijd zaterdag 18 mei 2024 te Franeker 0

🕔11:50, 19.mei 2024

Scheidsrechters Jan Winkel en Erwin van Wier 1. Bolsward Redmer Cnossen, Silvan Elzinga en Yoram Elzinga 2. Stiens Pieter Miedema, Jelger van der Meulen en Bauke Jetze Kalsbeek 3. Tzum Steven Koster, Meindert-Jan Zijlstra en Jorrit Palma 4. Nawier-Metslawier-Oosternijkerk Jelmer

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 12 mei 2024

Wedstrijdlijst Tzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 12 mei 2024 0

🕔11:10, 8.mei 2024

Scheidsrechter Fokke van der Veel en Erwin van Wier. Aanvang: 10.00 uur! 2. Harmen Zuidema Leeuwarden, Otte Algra Leeuwarden en Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier 3. Johan Diertens Dronryp, Michel v.d. Veen Franeker en Stefan van der Meer Baard 4. Jorrit

Read Full Article
Wedstrijdlijst Boazum dames eerste klasse vrije formatie zondag 12 mei 2024

Wedstrijdlijst Boazum dames eerste klasse vrije formatie zondag 12 mei 2024 0

🕔10:59, 8.mei 2024

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang 10.00 uur!

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 12 mei 2024

Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 12 mei 2024 0

🕔10:46, 8.mei 2024

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 10.00 uur!

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bolsward dames junioren d.e.l. vrijdag 10 mei 2024

Wedstrijdlijst Bolsward dames junioren d.e.l. vrijdag 10 mei 2024 0

🕔10:37, 8.mei 2024

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang: 15.30 uur!

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 10 mei 2024

Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 10 mei 2024 0

🕔10:25, 8.mei 2024

Scheidsrechter Fokke van der Veen. Aanvang: 15.30 uur 1.Pieter den Breejen Arum, Jarno Feenstra Exmorra en Rick Minnesma Dronryp 2. Jildert Wijbenga Arum, Jurre Broekstra Tzummarum en Rutger Torensma Oosternijkerk 3. Brent Jesse van Beem Dronryp, Rink Sterk St Annaparochie

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren hoofdklasse vrije formatie zondag 12 mei 2024

Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren hoofdklasse vrije formatie zondag 12 mei 2024 0

🕔09:47, 8.mei 2024

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur!

Read Full Article
Wedstrijdlijst kaatsfederatie Dongeradeel

Wedstrijdlijst kaatsfederatie Dongeradeel 0

🕔17:17, 7.mei 2024

Ale van Kammen partij op donderdag 9 mei 2024. Organisatie berust bij KV Warber Bliuwe uit Lioessens. Heren A-Klasse1. Wiebe Dijkstra Anjum, Bouwe Stiemsma Lioessens en Sip Jaap Bos Dokkum2. Jan Tijtsma Anjum, Wiebe Wessel Bos Dokkum en Sytse Koree

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel