Wedstrijdlijst Wommels heren 50+ d.e.l. zondag 28 mei 2023

Wedstrijdlijst Wommels heren 50+ d.e.l. zondag 28 mei 2023 0

🕔10:41, 24.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Jacob Kamstra Franeker, André Dijkstra Witmarsum en Tammo Bijlsma Leeuwarden 2. Jarig Katsma Sint Jacobiparochie, Piet Zondervan Jorwert en Hans Felkers Stiens 3. Egbert Bootsma Itens, Ludwig Seerden Franeker

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jorwert dames hoofdklasse d.e.l. zondag 28 mei 2023

Wedstrijdlijst Jorwert dames hoofdklasse d.e.l. zondag 28 mei 2023 0

🕔10:26, 24.mei 2023

Scheidsrechter Boukje Houtsma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Anna Ennema Sexbierum, Anne Monfils Rotterdam en Marije Hellinga Deinum 2. Ilse Tuinenga Franeker, Lotte Delgrosso Marsum en Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden 3. Wybrig Bakker Tersoal, Jeska Terpstra Easterein en Marrit Zeinstra Leeuwarden 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker bond senioren maandag 29 mei 2023

Wedstrijdlijst Franeker bond senioren maandag 29 mei 2023 0

🕔10:19, 24.mei 2023

Scheidsrechters: Johny Bergsma, Sipke Hiemstra, Fokke van der Veen en Marco Fijma Aanvang: 9.00 uur! 1. Holwerd Jacob van der Bos, Sybren Dol en Rudolf Soepboer 2. Bolsward 1 Peter van Zuiden, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen 3. Weidum Teun

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker Jong Nederland afdelingswedstrijd voor junioren zaterdag 27 mei 2023

Wedstrijdlijst Franeker Jong Nederland afdelingswedstrijd voor junioren zaterdag 27 mei 2023 0

🕔09:52, 24.mei 2023

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 10.00 uur! 1. Ingelum Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga 2. Arum Dirk-Henk Kuipers, Germ Epema en Jorrit Tolsma 3. Bitgum Thom Dijkstra, Sjouke Beimers en Leon Wijning 4. Winsum Gosse de Haan, Hessel Postma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren hoofdklasse vrije formatie zondag 21 mei 2023

Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren hoofdklasse vrije formatie zondag 21 mei 2023 0

🕔11:36, 17.mei 2023

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole 2. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens 3. Corné Tuinenga Berltsum, Mark Minnesma Dronryp en Jelmer

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wommels heren eerste klasse vrije formatie zondag 21 mei 2023

Wedstrijdlijst Wommels heren eerste klasse vrije formatie zondag 21 mei 2023 0

🕔11:29, 17.mei 2023

Scheidsrechter Fokke van der Veen. Aanvang: 10.00 uur! 1. Gerard de Vries Bitgum, Marten Leijenaar Exmorra en Stefan van der Meer Baard 2. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Harold de Boer Jellum en Klaas-Jan Oosterbaan Sneek 3. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum dames eerste klasse d.e.l. zondag 17 mei 2023

Wedstrijdlijst Berltsum dames eerste klasse d.e.l. zondag 17 mei 2023 0

🕔11:18, 17.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Annelien Broersma Leeuwarden, Iris Jasper Berltsum en Hedwig Wiersma Akkrum 2. Romy Postma Groningen, Amarins de Groot Mantgum en Fiera de Vries Groningen 3. Aletta van Popta Minnertsga, Marsha Broersma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum dames hoofdklasse d.e.l. zondag 21 mei 2023

Wedstrijdlijst Berltsum dames hoofdklasse d.e.l. zondag 21 mei 2023 0

🕔11:13, 17.mei 2023

Scheidsrechter Boukje Houtsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Ilse Tuinenga Franeker, Andrea Kroes Groningen en Noa Elzinga Bolsward 3. Anna Ennema Sexbierum, Louise Krol Ee en Marije Hellinga Deinum 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga heren 50+ d.e.l. zondag 21 mei 2023

Wedstrijdlijst Minnertsga heren 50+ d.e.l. zondag 21 mei 2023 0

🕔11:09, 17.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Dirk Machiela Sint Jacobiparochie, Johan Hiemstra Sint Annaparochie en Siebe Tolsma Winsum 2. Tjeerd Jan Boomsma Morra, Hans Felkers Stiens en Jan Sipma Franeker 3. Peter Dijkstra Bitgummole, Albert

Read Full Article
Wedstrijdlijst Makkum dames junioren d.e.l. vrijdag 18 mei 2023

Wedstrijdlijst Makkum dames junioren d.e.l. vrijdag 18 mei 2023 0

🕔10:58, 17.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 15.30 uur. 1. Noëlle Hiddinga Sint Annaparochie, Inge Blanke Bolsward en Foke Jil Bakker Tersoal 2. Gerbrich Koster Tzum, Anouk Smink Makkum en Anke Wassenaar Minnertsga 3. Elske van Straten Feinsum, Ilse Marije

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • PIeter Breuker

  PIeter Breuker

  Van Tuinen syn stikje oer Johannes Brandsma freget om nuansearring en taljochting en dan foaral oangeande dit stikje: 'De titel…

  View Article
 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel