Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 17 september 2023

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 17 september 2023 0

🕔11:25, 13.sep 2023

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Remmelt Bouma Weidum, Kees van der Schoot Zurich en Erwin Zijlstra Easterlittens 2. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Allard Hoekstra Franeker en Jurrit Osinga Ingelum 3. Peter van Zuiden Bolsward, Taeke Triemstra Sint

Read Full Article
Wedstrijdlijst Goutum heren 50+ d.e.l. zaterdag 16 september 2023

Wedstrijdlijst Goutum heren 50+ d.e.l. zaterdag 16 september 2023 0

🕔11:17, 13.sep 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Anne de Vries Sint Annaparochie, Bertus Bootsma Wommels en Siebe Tolsma Winsum 2. Johan Hiemstra Sint Annaparochie, Doede Machiela Sint Annaparochie en Piet Zondervan Jorwert 3. Jacob Kamstra Franeker,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 17 september 2023

Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 17 september 2023 0

🕔11:06, 13.sep 2023

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Amarins de Groot Mantgum, Corrie Kroondijk Easterein en Noa Elzinga Bolsward 2. Annelien Broersma Leeuwarden, Anne Monfils Rotterdam en Fiera de Vries Groningen 3. Roelie Kroondijk Easterein, Lotte Delgrosso Marsum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse d.e.l. zondag 10 september 2023

Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse d.e.l. zondag 10 september 2023 0

🕔10:24, 6.sep 2023

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Menno van Zwieten Heerenveen, Allard Hoekstra Franeker en Hendrik Kootstra Minnertsga 2. Marten Bergsma Minnertsga, Renze Hiemstra Deinum en Riemer Hoekstra Ee 3. Steven Koster Tzum, Tsjerk Elsinga Dronryp en Jan Tymen Eisma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 9 september 2023

Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 9 september 2023 1

🕔10:16, 6.sep 2023

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 10.00 uur! 1. Paul Dijkstra Bitgum, Laas Pieter van Straten Stiens en Sjoerd de Jong Leeuwarden 2. Rienk Terluin Mantgum, Raymon Cuperus Hilaard en Ignas Dijkstra Mantgum 3. Elgar Boersma Stiens, Jan Dirk de Groot Driezum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 9 september 2023

Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 9 september 2023 0

🕔10:01, 6.sep 2023

Scheidsrechter Erwin van Wier. Aanvang: 11.00 uur! 1. Annelien Broersma Leeuwarden, Andrea Kroes Groningen en Noa Elzinga Bolsward 2. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Marsum en Marije Hellinga Deinum 3. Rixt Fokkema Groningen, Louise Krol Ee en Larissa

Read Full Article
Wedstrijdlijst Leeuwarden heren 50+ d.e.l. zaterdag 9 september 2023

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren 50+ d.e.l. zaterdag 9 september 2023 0

🕔09:55, 6.sep 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Evert Tolsma Dronryp, Bertus Bootsma Wommels en Ate Bierma Stiens 2. Doede Machiela Sint Annaparochie, Jan Sipma Franeker en Johan Hiemstra Sint Annaparochie 3. Johannes Siegersma Berltsum, Anne de

Read Full Article
Wedstrijdlijst Oentsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 2 september 2023

Wedstrijdlijst Oentsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 2 september 2023 0

🕔10:51, 30.aug 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Siebe Tolsma Winsum, Rein Tiedema Baard en Doede Machiela Sint Annaparochie 2. Keimpe Jan Talsma Sneek, Jacob Kamstra Franeker en Pieter Hilverda Winsum 3. Evert Tolsma Dronryp, Nanning Seepma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 3 september 2023

Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 3 september 2023 0

🕔10:40, 30.aug 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Sigrid Post Sexbierum, Renske Blanksma Wier en Marije Bodde Grou 2. Annelien Broersma Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden 3. Noëlle Hiddinga Sint Annaparochie, Marije van der Molen

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 3 september 2023

Wedstrijdlijst Reduzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 3 september 2023 0

🕔10:30, 30.aug 2023

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Louise Krol Ee en Sjanet Wijnia Wommels 2. Amarins de Groot Mantgum, Larissa Smink Makkum en Noa Elzinga Bolsward 3. Ilse Tuinenga Franeker, Anne Monfils Rotterdam en Marrit

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel