Wedstrijdlijst Pingjum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Pingjum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:22, 31.aug 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 12.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   2. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Riemer Hoekstra Ee   3. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:14, 31.aug 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Jouke Bosje Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum   2. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Roel Pieter de Jong Ried   3. Gerard de Vries Bitgum, Mark

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzummarum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Tzummarum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:03, 31.aug 2021

Scheidrechter: Astrid Kooistra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum Wommels   2. Roelie Kroondijk Easterein, Klasine Huistra Reduzum en Simona Kootstra Minnertsga   3. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Minnertsga en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔20:54, 31.aug 2021

Scheidsrechter B. Houtsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Ilse Zwaagstra Makkum, Larissa Smink Makkum en Noa Elzinga Bolsward   2. Foke Jil Bakker Tersoal, Rixt Blanke Bolsward en Senne Idsardi Dronryp   3. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021

Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021 0

🕔20:47, 31.aug 2021

Aanvang: 10.00 A-klasse:  1. Piet Machiela Sint Jacobiparochie, Piet Zondervan Jorwert en Jan Sipma Franeker   2. Tiede Boorsma Sint Nicolaasga, Johan Hiemstra Sint Annaparochie en Hilbrand Smid Witmarsum   3. Bertus Bootsma Wommels, Dirk Machiela Sint Jacobiparochie en Egbert

Read Full Article
Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum

Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum 0

🕔20:38, 31.aug 2021

Scheidsrechters: Murk de Jong, Jenco Sieperda en Erwin van Wier. Aanvang: 9.00 uur! 1. Tzummarum: Jelmer v.d. Meer, Jelle Pieter van de Walt en Willem Heeringa 2. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema 3. Amsterdam: Marcus Frietema,

Read Full Article
Bûnspartij foar senioaren hat syn langste tiid han

Bûnspartij foar senioaren hat syn langste tiid han 0

🕔21:31, 30.aug 2021

Dat kinne je wol opmeitsje as je it tal oanjeftes sjogge foar sneon yn Tsjom. Mar 42 ôfdielingen hawwe harren foar dizze wedstriid op jûn werfan ek noch acht dûbele. Sjirk de Wal fan de Ryp komt sels mei trije

Read Full Article
Kweapraat 8

Kweapraat 8 0

🕔22:58, 29.aug 2021

Foar it keatsen wie it in drokke wike mei partijen yn under mear Weidum, Frjentsjer, Froubuorren en Huzum. Ik sels wie woansdei by de 45ste Frouljus-PC en haw my oer in soad saken mear as ferwundere. Seach daliks dat de

Read Full Article
Mooie finale redt kaatspartij Onderling Genoegen Huizum

Mooie finale redt kaatspartij Onderling Genoegen Huizum 0

🕔21:36, 29.aug 2021

Tot de finale was er slechts een partij die de toeschouwers in een nat Huizum had kunnen bekoren. Maar gelukkig was de finale een wedstrijd die nog wel even langer blijft hangen bij het handjevol dapperen die de regen bijna

Read Full Article
Ilse Tuinenga haalt gram in Huizum

Ilse Tuinenga haalt gram in Huizum 0

🕔19:39, 29.aug 2021

Het verlies in de halve finale op de Frouljus-PC zat de formatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia niet lekker maar na de overtuigende winst op de vrije formatiepartij in Huizum kon er na afloop toch wel weer

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel