Kweapraat 2

Kweapraat 2 3

🕔09:29, 19.jul 2021

Wy sitte op dit stuit yn de heechsimmer fan it keatsen. Alle dagen is der wol in partij as je de aginda fan de bond leauwe meie. Mar geregeld docht ek bliken dat der dan  somtiden mar ien oanjefte is.

Read Full Article
Kweapraat (1)

Kweapraat (1) 0

🕔20:55, 11.jul 2021

Ik hie mysels in frije sneon tasein sadat ik De Jong Feinte Partij rinne litten haw. Je kinne ek net alles yn it libben. Mar de besite oan Boalsert hat my wer skoan foldien. Ik wie moai op ‘e tiid

Read Full Article
Kweapraat

Kweapraat 1

🕔08:49, 8.jul 2021

“Wêr bliuwt kweapraat”,  haw ik de lêste wiken faak heard! Ja, wêr bliuwt kweapraat…! Ik haw it efkes besinke litten…Set ik der in streek ûnder, of haw ik de enerzjy noch om it wer op te pakken. Stek ik myn

Read Full Article
Geert fileert: Kaatsbond is het spoor weer eens bijster: niet op de rem, geef gas

Geert fileert: Kaatsbond is het spoor weer eens bijster: niet op de rem, geef gas 1

🕔10:44, 7.jul 2021

Eindelijk is het kaatsseizoen 2021 op 26 juni voor de senioren begonnen. Obstakels genoeg bij de late start van het seizoen. Berltsum kreeg het niet voor elkaar om op 27 juni een hoofdklassepartij te organiseren en Harlingen gaf de partij die voor

Read Full Article
Freerk Haanstra 1936-2021

Freerk Haanstra 1936-2021 0

🕔18:14, 6.feb 2021

Snein 31 jannewaris kaam der in ein oan it libben fan Freerk Haanstra fan Boalsert. Freerk mocht krekt gjin 85 jier wurde. Yn juny 2017 wie ik te gast by Freerk en Betty. De oanlieding wie de preemje dy’t Freerk

Read Full Article
Noch trije te gean

Noch trije te gean 0

🕔11:37, 28.dec 2020

Noch trije dagen dan is 2020 ek wer skiednis. In jier dat lang by my hingje bliuwe sil. Ik hie sels in hieleboel plannen…! Mar nei 12 maart 2020 hat it noait mear sa west sa it ea wie. De

Read Full Article
Werom sjen nei 2020 (diel twa)

Werom sjen nei 2020 (diel twa) 0

🕔21:23, 12.okt 2020

Snein de 27ste septimber 2020 foel by de froulju de lêste slach fan it seizoen 2020. In lyts tredde part fan de yn it foar fêststelde list koe mar troch gean. Dat hienen der wol in pear mear wêze kinnen,

Read Full Article
Werom sjen nei 2020

Werom sjen nei 2020 0

🕔19:15, 7.okt 2020

In lytse fjirttjin dagen ferlyn foel foar de haadklassers de lêste slach op de ferneamde Aldehou partij. Nei dy partij koe it jierklassemint ek opmakke wurde. It wienen mar trettjin wedstriden. Mar ek nei mar in tredde part fan de

Read Full Article
Kweapraat 12

Kweapraat 12 0

🕔10:43, 29.sep 2020

No, dat wie it dan. Der kin in skras troch it keatsseizoen 2020. In hiel oars seizoen as ik, en mei my in kloft leafhawwers, ea tocht hienen. Doe’t ik yn it neijier nei de regio byienkomst ôfsette hie ik

Read Full Article
Kweapraat 11

Kweapraat 11 0

🕔13:12, 21.sep 2020

No Sake, de ein fan it keatsseizoen 2020 is hast wer yn sicht. Hoe fielt dat foar dy? No, jong om earlik te wêzen:  It docht my hiel wat dat der nei de wedstriid yn Weidum kommende snein in streek

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel