Wat in dei sa’n Freule dei!

Wat in dei sa’n Freule dei! 0

🕔17:58, 31.jul 2021

Wat in dei sa’n Freuledei! Op woansdei 11 augustus sil opnij ien fan de moaiste keatspartijen op de kalinder ferkeatst wurde yn Wommels. De Freulepartij kin dit jier yn oanpaste foarm trochgean. Nei in tige beheinde partij yn 2020, binne wy

Read Full Article
Stormachtige wind deert formatie Marten Bergsma niet!

Stormachtige wind deert formatie Marten Bergsma niet! 0

🕔17:53, 31.jul 2021

Met nog een wedstrijd op het programma is trio Marten Bergsma hard op weg om zich als uitgesproken favoriet te manifesteren. Na de winst in Arum was het nu ook weer raak in Sexbierum. Marten Bergsma sloeg weer koninklijk op

Read Full Article
De 168e PC: It giet oan, de dei is uzes!

De 168e PC: It giet oan, de dei is uzes! 2

🕔07:10, 29.jul 2021

  Nog een week te gaan tot aan de de 168e PC. We kijken met z’n allen weer uit naar een prachtige kaatsdag! Waar recente corona-maatregelen een streep hebben gezet door het grootste deel van de evenementen, staan alle seinen

Read Full Article
Wedstrijdlijst Witmarsum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 1 augustus 2021

Wedstrijdlijst Witmarsum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 1 augustus 2021 0

🕔07:06, 29.jul 2021

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 12.00 uur! 1. Marten Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen en Hendrik Kootstra Minnertsga   2. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden   3. André van Dellen Berltsum, Jouke

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wommels heren 1e klasse vrije formatie zondag 1 augustus 2021

Wedstrijdlijst Wommels heren 1e klasse vrije formatie zondag 1 augustus 2021 0

🕔06:59, 29.jul 2021

Scheidsrechter Fokke van der Veen. Aanvang 10.00 uur! 1. Jan Hof Franeker, Justin van Dijk Harlingen en Rick Alberda Midlum   2. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Thomas van Zuiden Bolsward   3. Patrick van Dellen Berltsum, Hessel

Read Full Article
Wedstrijdlijst Witmarsum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 1 augustus 2021

Wedstrijdlijst Witmarsum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 1 augustus 2021 0

🕔06:50, 29.jul 2021

Scheidsrechter Lolkke Bierma. Aanvang: 12.00 uur! 1. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en Aluca Bouma Grou   2. Aletta van Popta Groningen, Mintje Meintema Dronryp en Miranda Scheffer Menaam   3. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Weidum heren 1e klasse vrije formatie zaterdag 31 augustus 2021

Wedstrijdlijst Weidum heren 1e klasse vrije formatie zaterdag 31 augustus 2021 0

🕔06:42, 29.jul 2021

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 11.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   2. Simon Zijlstra Easterlittens, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp   3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker finale juniorencompetitie d.e.l. vrijdag 30 juli 2021

Wedstrijdlijst Franeker finale juniorencompetitie d.e.l. vrijdag 30 juli 2021 0

🕔06:34, 29.jul 2021

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang 15.30 uur! 1. Christiaan Stremler Exmorra, Jasper de Boer Spannum Steven Koster Tzum   2. Redmer Zaagemans Witmarsum, Lennard Feenstra Franeker en Thomas Dijkstra Berltsum   3. Corné Tuinenga Berltsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gabe-Jan van

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 31 juli 2021

Wedstrijdlijst Sexbierum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 31 juli 2021 0

🕔06:26, 29.jul 2021

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang 11.00 uur! 1. Jildou Sweering Folsgare, Andrea Kroes Gauw en Marije Hellinga Deinum   2. Aletta van Popta Groningen, Mintje Meintema Dronryp en Miranda Scheffer Menaam   3. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Minnertsga

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum heren hoofdklasse vrije formatie zaterdag 31 juli 2021

Wedstrijdlijst Sexbierum heren hoofdklasse vrije formatie zaterdag 31 juli 2021 0

🕔06:18, 29.jul 2021

Scheidsrechter Astrid Kooistra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Youri de Groot Menaam, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Jelte-Pieter Dijkstra Wommels   2. Jelle Attema Makkum, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra   3. Gert-Anne van der Bos

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel