Tjisse Steenstra uitblinker op matige kaatserij

Tjisse Steenstra uitblinker op matige kaatserij 0

🕔21:18, 21.jul 2021

Opslager Tjisse Steenstra liet vanmiddag op de traditionele vrije formatiewedstrijd van kaatsvereniging Minnertsga zien dat de vorm stijgende is en dat met de PC in aantocht. Vooral in de eerste omloop en in de finale zag het ruim opgekomen publiek

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jellum-Beers dames eerste klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021

Wedstrijdlijst Jellum-Beers dames eerste klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021 0

🕔13:44, 21.jul 2021

Aanvang 10.00 uur! 1. Melissa Rianne Hiemstra Leeuwarden, Selma de Boer Easterein en Rixt Fokkema Harlingen   2. Jildou Sweering Folsgare, Andrea Kroes Gauw en Marije Hellinga Deinum   3. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en Aluca Bouma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Pingjum bond meisjes

Wedstrijdlijst Pingjum bond meisjes 0

🕔09:12, 21.jul 2021

Scheidsrechter K. Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Workum Nynke Kuipers en Gerde Lycklama à Nijeholt   2. Exmorra Anna Tolsma, Hilde Stremler en Marit Feenstra   3. Morra-Lioessens Elisabeth Schregardus, Gerjanna Visser en Petra Feenstra   4. Dronryp 2 Fardau

Read Full Article
Wedstrijdlijst Arum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 25 juli 2021

Wedstrijdlijst Arum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 25 juli 2021 0

🕔21:45, 20.jul 2021

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum Wommels   2. Ilse Tuinenga Franeker, Margriet Bakker Easterlittens en Sjanet Wijnia Wommels   3.  Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Jennie Terpstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021

Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021 0

🕔21:37, 20.jul 2021

Scheidsrechter: clubscheidsrechter. Aanvang 11.00 uur! 1. Steven Koster Tzum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Thomas Dijkstra Berltsum   2. Patrick van Dellen Berltsum, Hessel Postma Winsum en Stefan van der Meer Baard   3. Jisse Kemper Berltsum, Wytze Wassenaar

Read Full Article
Wedstrijdlijst Ingelum heren eerste klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021

Wedstrijdlijst Ingelum heren eerste klasse vrije formatie zondag 25 juli 2021 0

🕔21:28, 20.jul 2021

Scheidsrechter Astrid Kooistra. Aanvang 11 uur! 1. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Franeker en Gerben de Boer Gaast   2. Simon Zijlstra Easterlittens, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp   3. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Arum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 25 juli 2021

Wedstrijdlijst Arum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 25 juli 2021 0

🕔21:20, 20.jul 2021

Scheidsrechter Dirk Wierstra Leeuwarden. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Jouke Bosje Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum   2. Jelle Attema Makkum, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra   3. Haye Jan Nicolay Britsum, Jelte

Read Full Article
Wedstrijdlijst Balk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 24 juli 2021

Wedstrijdlijst Balk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 24 juli 2021 0

🕔21:10, 20.jul 2021

Scheidsrechter H. van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Lotte Delgrosso Minnertsga en Sjanet Wijnia Wommels   2. Serena Hovenga Marsum, Manon Scheepstra Leeuwarden en Jennie Terpstra Mantgum   3. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Margriet Bakker Easterlittens en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 24 juli 2021

Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 24 juli 2021 0

🕔21:03, 20.jul 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang 11.00 uur! 1. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Yannick Hielkema Bitgum   2. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Roel Pieter de Jong Ried   3. Rudmer Okkinga Arum, Djurre Seerden

Read Full Article
Wedstrijdlijst heren hoofdklasse Sint Annaparochie vrije formatie zaterdag 24 juli 2021

Wedstrijdlijst heren hoofdklasse Sint Annaparochie vrije formatie zaterdag 24 juli 2021 0

🕔20:48, 20.jul 2021

Scheidsrechter Murk de Jong. Aanvang: 11.00 uur! 1. Marten Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen en Hendrik Kootstra Minnertsga   2. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens   3. Peter van Zuiden Bolsward, Allard

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Klaas Goodijk

  Pieter Klaas Goodijk

  Pieter van Althuis heeft volkomen gelijk. De ranking is overbodig. Met een gedegen T.C. kan je alles in de juiste…

  View Article
 • Pieter van Althuis

  Pieter van Althuis

  Ik fien al jirren dat de ranking net klopt... IT hiele Ier trochtelle docht mear rocht oan de minsken, lees…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  De Pc gaat door wel met 2,000 minder zitplaatsen. Gisteravond vergaderd met de burgemeester van de Waadhoeke.

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel