Kaatsen.nl wer online!

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 30, 2020 16:08 Updated

Kaatsen.nl wer online!

De tiid hâldt gjin skoft mar it hat my lang genoch duorre dat de site kaatsen.nl net mear berikber wie. It wie foar de fjirde kear dat hackers de site út de loft helle hawwe en dizze kear wie it echt rekke. De oanbieder Ziggo yn dit gefal koe net oars of de site bûten wurking stelle. Je wolle net in dei sûnder mar bytiden keart de wal it skip. De site is no oars fan opset mar is noch lang net klear. Efter de oare site sit sa’n stik argyf en dat moat geandewei wer oan jekke wurde oan de nije site mar dat kost tiid en tiid hawwe wy faak net.

Mar goed it begjin is der en jimme as besiker en lêzer sille der oan wenne moatte en ik sels fansels ek. Ik kin op stuit net alles dwaan sa’t ik it yn de holle haw. Ik haw der nachten net fan sliepe kinnen want sa woe ik nei eindigje. Mar de wil is der om hjir ek wer wat moais fan te meitsjen. It keatsen sit en siet yn swier waar en dat selfde wie fan tapassing op de site kaatsen.nl en dat allegearre troch saken wêr’t jo sels gjin ynbring yn hawwe.

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 30, 2020 16:08 Updated
Write a comment

3 Comments

 1. The o(e)ne and only juli 1, 16:15

  Goeie Jan, de site sjocht er wer goed út. Allinich tryst dat it earste berjocht oer Robert gjit. Wie in moaie maat om mei te keatsen. Jammer

  Reply to this comment
 2. Pieter Klaas Goodijk juli 3, 15:04

  Een mooie website Jan.
  Ik heb het gemist.
  Iedere dag weer even kijken
  Succes gewenst.
  En denk om de “indringers”.

  Reply to this comment
 3. Pieter Klaas Goodijk juli 13, 08:03

  Hoe is het mogelijk dat direkteur Hoekstra en
  H.B.-lid Kuperus met vakantie zijn gegaan.
  Juist nu er weer meer mogelijkheden zijn.
  Het verbaast mij ook dat Geert van Tuinen en Jan Braaksma door de voorzitter van het H.B.”in de ban” zijn gedaan.
  Het vrije woord moet al plaatsvinden.
  Overdenk het maar eens!
  .

  Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article
 • Ate de Jong

  Ate de Jong

  Myn mailadres is atejdejong@gmail.com (ferjit net de j achter ate)

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel