Back to homepage

Posts From Geert van Tuinen

Nije KNKB-foarsitter Coos Veltman: “Ik wol de sport foarút helpe”

Nije KNKB-foarsitter Coos Veltman: “Ik wol de sport foarút helpe” 0

🕔12:22, 3.apr 2022

Ald-topkeatser Coos Veltman út De Hommerts is beneamd ta nije foarsitter fan keatsbûn KNKB. Veltman, twafâldich PC-winner, is de opfolger fan Wigle Sinnema. Sinnema naam tongersdei nei sân jier ôfskied fan it keatsbûn. Hy waard by syn ôfskied beneamd ta

Read Full Article
Tjisse Steenstra giet nei oar partoer

Tjisse Steenstra giet nei oar partoer 0

🕔18:27, 3.aug 2020

Keatser Tjisse Steenstra keatst takom seizoen net mear mei Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra. De Bitgumer achterynse wurdt opslagger by Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Hy wurdt de ferfanger fan Menno van Zwieten. Steenstra kiest derfoar om

Read Full Article
GJIN PC, DIT JIER,MAR DE DEI IS UZES.

GJIN PC, DIT JIER,MAR DE DEI IS UZES. 1

🕔18:26, 28.jul 2020

Gjin PC dit jier mar dat wol net sizze dat it stil wêze sil op it Sjûkelân dit jier. Omrop Fryslân fersoarget, yn gearwurking mei de Keninklike PC, in dei lang “PC Treast TV”. Fan acht oere moanrs oan’t 6

Read Full Article
Kaatsclubs positief kritisch op kaatsbond bij bijeenkomst over coronaprotocollen

Kaatsclubs positief kritisch op kaatsbond bij bijeenkomst over coronaprotocollen 0

🕔22:51, 14.jul 2020

Positief kritisch. Zo kan de opstelling genoemd worden van de ruim 25 kaatsverenigingen die dinsdagavond in Blomketerp in Franeker afgekomen zijn op een bijeenkomst die georganiseerd werd door de KNKB. Doel van de kaatsbond: verenigingen informeren over de mogelijkheden die

Read Full Article
Ferskate keatsferieningen sjogge ôf fan haadklassepartij: KNKB komt byinoar

Ferskate keatsferieningen sjogge ôf fan haadklassepartij: KNKB komt byinoar 0

🕔21:29, 6.jul 2020

It liket der op dat der in soad keatsferieningen binne dy’t ôfsjogge fan de organisaasje fan in haadklassepartij. Keatsbûn KNKB hat moandei in bywurke aginda publisearre en dêr docht út bliken dat nei Minnertsgea ek de haadklassepartijen yn Makkum (18

Read Full Article
Geert fileert: Kaatsen bliksem

Geert fileert: Kaatsen bliksem 0

🕔07:32, 6.jul 2020

Geert van Tuinen is kaatsverslaggever, kaatsliefhebber én kaatscriticus. In de serie ‘Geert fileert’ is niemand veilig. Een paar keer in het kaatsseizoen neemt hij de kaatsers, de bestuurders of coaches op de hak. Geert analyseert, bekritiseert en fileert de kaatswereld.

Read Full Article
Kaatsseizoen gaat los op 11 juli: Freulepartij op 19 september

Kaatsseizoen gaat los op 11 juli: Freulepartij op 19 september 0

🕔08:24, 3.jul 2020

Het kaatsseizoen gaat los op 11 juli. Dat werd donderdag duidelijk op de algemene ledenvergadering van de kaatsbond KNKB in Franeker. Het lijkt erop dat Moarre-Ljussens, dat voor die dag al op de kalender stond, het voor elkaar krijgt om

Read Full Article
Robert van Wieren (1942-2020)

Robert van Wieren (1942-2020) 0 Updated

🕔19:35, 30.jun 2020

Hjoed de 30ste juny 2020 ferstoar Robert van Wieren. Robert wie de âldste fan de fjouwer bruorren Van Wieren dy’t  yn de keatswrâld in ûnútwisbere namme opboud hawwe. De Van Wierens út Marsum: Dan wit elkenien oer wa’t it giet.

Read Full Article
Gjin wedstriid keatsen foar 1 septimber

Gjin wedstriid keatsen foar 1 septimber 0

🕔18:00, 12.mei 2020

Foar 1 septimber sille der yn KNKB ferbân gjin wedstriden keatst wurde. Dat hat it keatsbûn woansdei bekind makke. De earder fêststelde datum fan 20 juni is dêrmei fan de baan. De KNKB is fan miening dat der gjin sprake

Read Full Article
PC 2020 wordt verkaatst op 30 september

PC 2020 wordt verkaatst op 30 september 0

🕔14:04, 20.apr 2020

De 167e PC dy’t ferkeatst wurde soe op woansdei 29 july is fanwege de corona maatregels ferpleatst nei woansdei 30 septimber. Dat hat de PC tiisdeitejûn bekind makke. Minister presidint Rutte hie de nije maatregels amper oankundige of de PC

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel