Back to homepage

Laatste nieuws

Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021

Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021 0

🕔20:28, 14.sep 2021

Scheidsrechter Astris Kooistra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Margriet Bakker Easterlittens en Harmke Siegersma Berltsum   2. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum Wommels   3. Inge Jansma Dronryp, Manon Scheepstra Leeuwarden en Iris Oosterbaan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021 0

🕔20:20, 14.sep 2021

Scheidsrechter Murk de Jong. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Riemer Hoekstra Ee   2. Paul Dijkstra Bitgum, Allard Hoekstra Franeker en Hans Wassenaar Bitgummole   3. Peter van Zuiden Bolsward, Taeke Triemstra

Read Full Article
Kweapraat 10

Kweapraat 10 0

🕔21:29, 12.sep 2021

Noch ien wedstriid te gean en dan kin der ek wer in kras troch it keatsseizoen 2021. Ek wer in te koart seizoen werby de Koroana wer foar best opslein hat. Sels yn Marsum sloech hy noch foar best op.

Read Full Article
Gert-Anne van der Bos koninklijk in Marsum

Gert-Anne van der Bos koninklijk in Marsum 0

🕔20:04, 12.sep 2021

In 2009 was hij al eens koning geweest en in 2012 dateerde alweer de laatste overwinning op de Tsiene in Marsum maar op de een na laatste wedstrijd van het seizoen schitterde de opslager uit Mantgum als nooit te voren.

Read Full Article
Haye Jan Nicolay koning op 71ste Lytse PC in Mantgum

Haye Jan Nicolay koning op 71ste Lytse PC in Mantgum 0

🕔18:17, 12.sep 2021

De 71ste Lytse PC zondag in Mantgum was echt klein want er stonden maar acht parturen op de lijstdie streden om de overwinning. Vier perken zorgden om tien uur voor een vlot verloop. Om half vierwaren de prijzen al uitgereikt.

Read Full Article
Manon Scheepstra wint in te Marsum

Manon Scheepstra wint in te Marsum 0

🕔18:09, 12.sep 2021

Wybrig Bakker (Tersoal), Klasine Huistra (Reduzum) en Manon Scheepstra (Leeuwarden) zijn zaterdag in Marsum winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor de dames hoofdklasse. In de finale werd met 5-2 en 6-4 gewonnen van Ilse Tuinenga (Franeker), Amarins de Groot

Read Full Article
Sonnenborgh weer gevuld met 55+ kaatsers

Sonnenborgh weer gevuld met 55+ kaatsers 0

🕔17:59, 12.sep 2021

Op woensdag 8 september 2021 kaatsen de 55-plussers wederom op Sonnenborgh. Ditmaal onder zeer zomerse omstandigheden. Er stonden 66 kaatsers op de lijst. Wat minder dan de vorige keren. De grijze plaag is weer op vakantie en ook kampen sommigen

Read Full Article
Johan Dijkstra 1940-2021

Johan Dijkstra 1940-2021 0

🕔21:12, 7.sep 2021

Johan Dijkstra, âld-lid fan de keninklike PC, is moandei 6 septimber ferstoarn. Johan Dijkstra wie al tiden slim siik. Johan Dijkstra, âld-bankman, kaam yn 1986 yn de PC. De oanset kaam fan Jan van der Meij doetiids ek lid fan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse d.e.l. zondag 12 september 2021

Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse d.e.l. zondag 12 september 2021 0

🕔21:10, 7.sep 2021

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Wierd Baarda Dronryp, Jelle Cnossen Bolsward en Jesse Heida Mantgum   2. Simon Zijlstra Easterlittens, Pier Piersma Easterlittens en Thom Stellingwerf Makkum   3. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Elgar Boersma Stiens en Luka

Read Full Article
Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse d.e.l. zondag 12 september 2021

Wedstrijdlijst Marsum heren hoofdklasse d.e.l. zondag 12 september 2021 0

🕔21:01, 7.sep 2021

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Tjisse Steenstra Bitgummole, Bauke Dijkstra Easterein en Patrick Scheepstra Franeker   2. Remmelt Bouma Weidum, Jouke Bosje Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden   3. Marten Bergsma Minnertsga, René de Haan

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article
 • Ate de Jong

  Ate de Jong

  Myn mailadres is atejdejong@gmail.com (ferjit net de j achter ate)

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel