Partuur Peter van Zuiden wint in Makkum

Partuur Peter van Zuiden wint in Makkum 0

🕔19:15, 29.aug 2021

Peter van Zuiden (Bolsward), Allard Hoekstra (Franeker) en Laas Pieter van Straten (Feinsum) zijn zondag in Makkum winnaar geworden van de vrije formatiewedstrijd voor heren eerste klas. In een spannende finale werd met 5-5 en 6-2 gewonnen van Bauke Triemstra

Read Full Article
Exmorra wint Jong-Nederland

Exmorra wint Jong-Nederland 0

🕔18:55, 29.aug 2021

Exmorra is er voor het eerst in geslaagd de Jong-Nederland partij te winnen. Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar wonnen in de finale makkelijk van Witmarsum (Colin Baarda, Redmer Zaagemans en Jari Visser). Op 5-1 en 6-2 was

Read Full Article
Goutum wint dames bond

Goutum wint dames bond 0

🕔18:23, 29.aug 2021

Goutum heeft vandaag voor de eerste keer in de historie de bond voor dames gewonnen. Judith Wieling, Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra zorgden voor deze prestatie. Voor Manon Scheepstra betekend de overwinning dat ze de vierde wimpel verdiend. De wimpel

Read Full Article
Manon Scheepstra koningin op 45ste Frouljus-PC

Manon Scheepstra koningin op 45ste Frouljus-PC 0

🕔18:14, 25.aug 2021

Het was een herhaling van zetten afgaande op de wedstrijd van 2020. Toen stond de formatie van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra ook in de finale en werd Marrit Zeinstra uitgeroepen tot koningin van de partij en deze

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:32, 24.aug 2021

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Thomas van Zuiden Bolsward   2. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   3. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:24, 24.aug 2021

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 11.00 uur! 1. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum   2. Johan Diertens Dronryp, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Hillebrand Visser Leeuwarden   3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huizum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Huizum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:10, 24.aug 2021

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur! 1. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen   2. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Louise Krol Broeksterwâld en Harmke Siegersma Berltsum   3. Ilse Tuinenga Franeker, Margriet Bakker Easterlittens en Sjanet

Read Full Article
Wedstrijdlijst Balk heren 50+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Balk heren 50+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:03, 24.aug 2021

Aanvang: 10.00 uur! A-klasse: 1. Tiede Boorsma Sint Nicolaasga, Dirk Machiela Sint Jacobiparochie en Tjeerd Dijkstra Easterein   2. Anco Elgersma Dedgum, Egbert Bootsma Itens en Hans Felkers Stiens   3. Bertus Bootsma Wommels, Piet Zondervan Jorwert en Johannes Siegersma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Dronryp dames 1e klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Dronryp dames 1e klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔20:52, 24.aug 2021

Scheidsrechter J. Miedema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Foke Jil Bakker Tersoal, Rixt Blanke Bolsward en Senne Idsardi Dronryp   2. Marije Bodde Grou, Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip   3. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils

Read Full Article
Wedstrijdlijst Heerenveen heren 35+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Heerenveen heren 35+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021 0

🕔20:44, 24.aug 2021

Clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1.Keimpe Koldijk Easterlittens, René Leenstra Heerenveen en Arjen Radix Goënga   2. Willem Buurstra Franeker, Jelmer Elzinga Sint Johannesga en Marco Lautenbach Herbaijum   3. Michel Nesse Sibrandabuorren, Johannes Pieter Riemersma Oranjewoud en Arjen Andringa Grou

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel