Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 31, 2021 20:38

Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum

Scheidsrechters: Murk de Jong, Jenco Sieperda en Erwin van Wier. Aanvang: 9.00 uur!

1. Tzummarum: Jelmer v.d. Meer, Jelle Pieter van de Walt en Willem Heeringa

2. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema

3. Amsterdam: Marcus Frietema, Klaas de Vries en Tim Bartels
 
4. Morra-Lioessens 2:  Siebe Feenstra, Bouwe Stiemsma en Gerben Hein Wijtsma
 
5. Tzum: Steven Koster, Frits Hoekstra en Johan Koster
 
6. Berltsum: André van Dellen, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
 
7. Franeker 1: René de Haan, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra
 
8. Deinum: Pieter van Althuis, Niels van der Wal en Renze Hiemstra
 
9. Leeuwarden 2: Mannes van Weert, Pieter Jan Plat en Karel Nijman
 
10. Exmorra: Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
 
11. Minnertsga Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
 
12. Wommels1: Pieter Sijtsma, Jan Friso Bruinsma en Gerrit Flisijn
 
13. Bolsward 1: Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden
 
14. Franeker 2: Jan Hof, Michel v.d. Veen en Jorrit van Smeden
 
15. Morra-Lioessens 1: Auke Boomsma, Johan Sipma en Jelle Jaap Stiemsma
 
16. Easterein: Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer
 
17. Winsum: Wessel Hilverda, Hessel Postma en Evert Pieter Tolsma
 
18. Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra, Raymon Cuperus en Jelmer Miedema
 
19. Bitgum 1: Tjisse Steenstra, Paul Dijkstra en Hans Wassenaar
 
20. Mantgum: Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
 
21. Easterlittens: Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra
 
22. Arum: Rudmer Okkinga, Germ Epema en Dirk-Henk Kuipers
 
23. Stiens: Hielke Miedema, Wilke van der Meulen en Jelle Harm Kooistra
 
24. Ingelum: Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga
 
25. Dronryp 3: Bouke Willem Tuinman, Lucas Postma en Jasper Jager
 
26. Goutum: Wessel v.d. Woud, Daniël Iseger en Redmer Wijnstra
 
27. Dronryp 2: Wierd Baarda, Mark Minnesma en Sybren Poelsma
 
28. Heerenveen: Luca Wijngaard, Sybren Visser en Heiko Zijlstra
 
29. Baard: Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
 
30. Dronryp 1: Johan Diertens, Jorn Lars van Beem en Tsjerk Elsinga
 
31. Weidum: Teun Bouma, Jip de Bakker en Remmelt Bouma
 
32. Bitgum 2: Gerard de Vries, Johan van der Meulen en Yannick Hielkema
 
33. Bolsward 2: Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen
 
34. Harlingen: Rick Alberda, Tjitse Ben Hoekstra en Dylan Drent
 
35. Wommels 2: Jaap Toering, Jacob Klaas Haitsma en Jelte-Pieter Dijkstra
 
36. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay
 
37. Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser
 
38. Goënga: Timen van Gelderen, Arjen Radix en Jouke Dotinga
 
39. Sint Jacobiparochie: Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Verry van der Meer
 
40. Spannum: Ydo Harkema, Jeroen de Boer en Simon van der Vaart
 
41. Makkum: Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma
 
42. Leeuwarden 1: Enno Kingma, Jouke Bosje en Sjoerd de Jong

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 31, 2021 20:38
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel