Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 31, 2021 20:38

Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum

Scheidsrechters: Murk de Jong, Jenco Sieperda en Erwin van Wier. Aanvang: 9.00 uur!

1. Tzummarum: Jelmer v.d. Meer, Jelle Pieter van de Walt en Willem Heeringa

2. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema

3. Amsterdam: Marcus Frietema, Klaas de Vries en Tim Bartels
 
4. Morra-Lioessens 2:  Siebe Feenstra, Bouwe Stiemsma en Gerben Hein Wijtsma
 
5. Tzum: Steven Koster, Frits Hoekstra en Johan Koster
 
6. Berltsum: André van Dellen, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
 
7. Franeker 1: René de Haan, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra
 
8. Deinum: Pieter van Althuis, Niels van der Wal en Renze Hiemstra
 
9. Leeuwarden 2: Mannes van Weert, Pieter Jan Plat en Karel Nijman
 
10. Exmorra: Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
 
11. Minnertsga Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
 
12. Wommels1: Pieter Sijtsma, Jan Friso Bruinsma en Gerrit Flisijn
 
13. Bolsward 1: Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden
 
14. Franeker 2: Jan Hof, Michel v.d. Veen en Jorrit van Smeden
 
15. Morra-Lioessens 1: Auke Boomsma, Johan Sipma en Jelle Jaap Stiemsma
 
16. Easterein: Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer
 
17. Winsum: Wessel Hilverda, Hessel Postma en Evert Pieter Tolsma
 
18. Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra, Raymon Cuperus en Jelmer Miedema
 
19. Bitgum 1: Tjisse Steenstra, Paul Dijkstra en Hans Wassenaar
 
20. Mantgum: Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
 
21. Easterlittens: Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra
 
22. Arum: Rudmer Okkinga, Germ Epema en Dirk-Henk Kuipers
 
23. Stiens: Hielke Miedema, Wilke van der Meulen en Jelle Harm Kooistra
 
24. Ingelum: Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga
 
25. Dronryp 3: Bouke Willem Tuinman, Lucas Postma en Jasper Jager
 
26. Goutum: Wessel v.d. Woud, Daniël Iseger en Redmer Wijnstra
 
27. Dronryp 2: Wierd Baarda, Mark Minnesma en Sybren Poelsma
 
28. Heerenveen: Luca Wijngaard, Sybren Visser en Heiko Zijlstra
 
29. Baard: Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
 
30. Dronryp 1: Johan Diertens, Jorn Lars van Beem en Tsjerk Elsinga
 
31. Weidum: Teun Bouma, Jip de Bakker en Remmelt Bouma
 
32. Bitgum 2: Gerard de Vries, Johan van der Meulen en Yannick Hielkema
 
33. Bolsward 2: Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen
 
34. Harlingen: Rick Alberda, Tjitse Ben Hoekstra en Dylan Drent
 
35. Wommels 2: Jaap Toering, Jacob Klaas Haitsma en Jelte-Pieter Dijkstra
 
36. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay
 
37. Sexbierum-Pietersbierum: Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser
 
38. Goënga: Timen van Gelderen, Arjen Radix en Jouke Dotinga
 
39. Sint Jacobiparochie: Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Verry van der Meer
 
40. Spannum: Ydo Harkema, Jeroen de Boer en Simon van der Vaart
 
41. Makkum: Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma
 
42. Leeuwarden 1: Enno Kingma, Jouke Bosje en Sjoerd de Jong

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 31, 2021 20:38
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article
 • Ate de Jong

  Ate de Jong

  Myn mailadres is atejdejong@gmail.com (ferjit net de j achter ate)

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel