Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 31, 2021 21:14

Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur!

1. André van Dellen Berltsum, Jouke Bosje Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
 
2. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Roel Pieter de Jong Ried
 
3. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Yannick Hielkema Bitgum
 
4. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden
 
5. Johan Sipma Lioessens, Marten Leijenaar Exmorra en Jelmer Miedema Goutum
 
6. Peter van Zuiden Bolsward, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum
 
7. Youri de Groot Menaam, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Jelte-Pieter Dijkstra Wommels
 
8. Jorrit van Smeden Franeker, Tymo Zijlstra Harlingen en Tjalling Feenstra Herbaijum
 
9. Martijn Wiersma Kimswerd, Ruurd Faber Kimswerd en Germ Epema Arum
 
10. Rudmer Okkinga Arum, Djurre Seerden Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
 
11. Johannes van der Veen Pietersbierum, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Tsjerk Elsinga Dronryp
 
12. Patrick van Dellen Berltsum, Hessel Postma Winsum en Stefan van der Meer Baard
 
13. Peter Tolsma Reduzum, Jesper Tolsma Reduzum en Daniël Iseger Leeuwarden
 
14. Haye Jan Nicolay Britsum, Jelte Visser Sexbierum en Evert Pieter Tolsma Winsum
 
15. Jari Visser Witmarsum, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
 
16. Jan Hof Franeker, Justin van Dijk Harlingen en Rick Alberda Midlum
 
17. Steven Koster Tzum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Thomas Dijkstra Berltsum
 
18. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
 
19. Simon Zijlstra Easterlittens, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp
 
20. Hylke Bruinsma Minnertsga, Martijn Olijnsma Grou en Alle Jan Anema Grou
Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 31, 2021 21:14
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Johan

  Johan

  Een goed idee !!!

  View Article
 • Pieter Klaas Goodijk

  Pieter Klaas Goodijk

  Tetman, Heel hartelijk gefeliciteerd met je benoeming als Erelid. Wat een lange tijd heb je de kaatssport gediend. Geweldig!

  View Article
 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel