OKK Bitgum winnaar bondspartij 2024

OKK Bitgum winnaar bondspartij 2024 0

🕔21:18, 20.mei 2024

Het was een partij op haren en snaren maar aan het eind was daar de zege voor OKK Bitgum met de kaatsers Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar. In een boeiende en beste partij van de dag viel de

Read Full Article
Kransen bij bondspartij voor dames hoofdklasse voor kv Makkum met Larissa, Anouk en Gerde.

Kransen bij bondspartij voor dames hoofdklasse voor kv Makkum met Larissa, Anouk en Gerde. 0

🕔20:07, 20.mei 2024

Traditioneel getrouw zijn de dames altijd tussen het Nederlands Kampioenschap voor de Junioren en de Senioren op de zondag te gast bij de in 1913 opgerichte kaatsvereniging Hâld Moed uit Jorwert. De Wiebe Koldijk Partij is al een halve eeuw

Read Full Article
Jan Fokke Mulder en maten eerste in A-klassse bij heren 50+ in Easterein

Jan Fokke Mulder en maten eerste in A-klassse bij heren 50+ in Easterein 0

🕔19:23, 19.mei 2024

De winnaar van poule-A Evert Tolsma (Dronryp), Tjeerd Dijkstra (Easterein) en Johan Prinsen (Goutum) moest in de finale tegen de winnaar van poule-B Jan Fokker Mulder (Dronryp), Mannes van Weert (Leeuwarden) en Klaas Dijkstra (Veenwouden). De strijd werd beslist op

Read Full Article
Partuur Harald Wiersma eerste in Easterein bij 50+ heren in B-klasse

Partuur Harald Wiersma eerste in Easterein bij 50+ heren in B-klasse 0

🕔19:19, 19.mei 2024

Harald Wiersma (Metslawier), Marcus Elzinga (Bitgummole) en Germ Hallema (Jorwert) zijn vandaag in de B-klasse bij de 50+ heren in Easterein als eerste geëindigd. In de finale moesten zij spelen tegen Gerrie Otter (Goutum), Johan Wittermans (Sneek) en Klaas van

Read Full Article
Wedstrijdlijst bond senioren afdelingswedstrijd te Franeker op maandag 20 mei 2024

Wedstrijdlijst bond senioren afdelingswedstrijd te Franeker op maandag 20 mei 2024 0

🕔14:05, 19.mei 2024

Scheidsrechters Dirk Wierstra, Fokke van der Veen, henk van der Zee en Marco Fijma. Aanvang: 9.00 uur! 1Witmarsum Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser 2. Ingelum Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga 3. Minnertsga Marten Bergsma, Jacob Wassenaar

Read Full Article
KV Sjirk de Wal veel te sterk voor concurrentie op Jong Nederland

KV Sjirk de Wal veel te sterk voor concurrentie op Jong Nederland 0

🕔13:07, 19.mei 2024

Het eerste partuur van Dronryp is in Franeker winnaar geworden van de Jong Nederland Partij. Jorrit Nanninga, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma waren een klasse apart. In de finale moest Ingelum (Remco Osinga, Menno Osinga en Jurrit Osinga) diep

Read Full Article
Weer heerlijk kaatsweer op Sonnenborgh

Weer heerlijk kaatsweer op Sonnenborgh 0

🕔12:57, 19.mei 2024

Net als 14 dagen eerder was het weer geweldig kaatsweer. Wel stond de wind wat meer dwars op de perken. Ook was deze met sterke vlagen zo nu en dan verantwoordelijk voor de buitenslagen. Voor sommige kaatsers een goed excuus.Met

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jorwert dames bond afdelingswedstrijd zondag 19 mei 2024

Wedstrijdlijst Jorwert dames bond afdelingswedstrijd zondag 19 mei 2024 0

🕔12:01, 19.mei 2024

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 2. Lollum Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans 3. Groningen Rixt Fokkema, Andrea Kroes en Fiera de Vries 4. Gravenhage Annemiek Korf, Doutsen Punter en Anne Monfils 5. Exmorra Rianne Stremler, Marit Feenstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jong Nederland afdelingswedstrijd zaterdag 18 mei 2024 te Franeker

Wedstrijdlijst Jong Nederland afdelingswedstrijd zaterdag 18 mei 2024 te Franeker 0

🕔11:50, 19.mei 2024

Scheidsrechters Jan Winkel en Erwin van Wier 1. Bolsward Redmer Cnossen, Silvan Elzinga en Yoram Elzinga 2. Stiens Pieter Miedema, Jelger van der Meulen en Bauke Jetze Kalsbeek 3. Tzum Steven Koster, Meindert-Jan Zijlstra en Jorrit Palma 4. Nawier-Metslawier-Oosternijkerk Jelmer

Read Full Article
Van Aisma Keatsklauw voor Manon Scheepstra

Van Aisma Keatsklauw voor Manon Scheepstra 0

🕔22:44, 12.mei 2024

Het zonnetje staat op deze zondag de 12de mei 2024 hoog boven sportcomplex “It Bosk” wat gelegen is tussen de dorpen Beetgum en Beetgumermolen. De dames zijn op deze dag te gast bij O.K.K. Beetgum opgericht in 1895 en samengevoegd

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel