Formatie Iris Veltman wint bij de dames eerste klasse in Berltsum

Formatie Iris Veltman wint bij de dames eerste klasse in Berltsum 0

🕔08:21, 28.mei 2024

Na een regenachtige zaterdag de 25ste mei in Menaam begon deze zondag de 26ste mei met prachtige weersomstandigheden. Het zonnetje stond aan de lucht en het was een heerlijke temperatuur de dames gaven wel aan dat het benauwd was. Sportcomplex

Read Full Article
Formatie Roelie Kroondijk wint in Berltsum

Formatie Roelie Kroondijk wint in Berltsum 0

🕔08:57, 27.mei 2024

Na een regenachtige zaterdag de 25ste mei in Menaam begon deze zondag de 26ste mei met prachtige weersomstandigheden. Het zonnetje stond aan de lucht en het was een heerlijke temperatuur de dames gaven wel aan dat het benauwd was. Sportcomplex

Read Full Article
Kweapraat (1) 2024

Kweapraat (1) 2024 0

🕔21:06, 26.mei 2024

No’t it keatsen in dikke moanne los is is it op dit stuit dúdlik dat de winners fan de lêste trije formaasje wedstriden gjin konkurinten hawwe dy’t it harren muoilik meitsje kin. Tjisse Steenstra is de grutte man en Menno

Read Full Article
Oppermachtige Tjisse Steenstra zet Gouden Willem partij naar zijn hand

Oppermachtige Tjisse Steenstra zet Gouden Willem partij naar zijn hand 0

🕔20:02, 26.mei 2024

Het was niet de vraag of de derde winst op de vrije formatiepartij naar het trio Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta zou gaan maar wel hoe groot het verschil zou zijn in de finale tegen het verrassende partuur

Read Full Article
Rick Minnesma koning bij heren 1e klasse in Húns

Rick Minnesma koning bij heren 1e klasse in Húns 0

🕔18:45, 26.mei 2024

De prijsuitreiking bij de heren 1e klasse vrije formatie in Húns was net achter de rug  en toen werd het een natte boel. Tien parturen streden om de hoogste eer. De halve finale ging tussen Peter van Zuiden (Bolsward), Jelle

Read Full Article
Lanenkaatsen 2024

Lanenkaatsen 2024 0

🕔18:37, 26.mei 2024

Beste Lanenkaatsliefhebbers, Het 75-jarig jubileum van het Lanenkaatsen (maandag 10 tot en met zaterdag 15 juni) staat al weer voor de deur!Nog maar 2 weken voordat de eerste ballen van deze speciale jubileumeditie al weer door de Lanen vliegen. Ons aanmeldformulier op

Read Full Article
Gerde Lycklama à Nijeholt koningin in Menaam

Gerde Lycklama à Nijeholt koningin in Menaam 0

🕔10:55, 26.mei 2024

Koninginnetitel tijdens 125 jarig bestaan van V.v.V. Menaam voor Gerde Lycklama a Nijeholt Menaam. Het is zaterdag 25 mei 2024 als na een jaar van afwezigheid de dames het mooie kaatsveld aan de Bitgumerdyk 3A Menaam weer betreden. Zij zijn

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren hoofdklasse vrije formatie zondag 26 mei 2024

Wedstrijdlijst Menaam heren hoofdklasse vrije formatie zondag 26 mei 2024 0

🕔10:45, 26.mei 2024

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang: 12.00 uur! 1 Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen en Patrick Scheepstra Franeker 2. Johan Sipma Lioessens, Yoram Elzinga Groningen en Jan Tymen Eisma Franeker 3. Remmelt Bouma Weidum, Allard Hoekstra Franeker en Kevin Jordi

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huins heren eerste klasse vrije formatie zondag 26 mei 2024

Wedstrijdlijst Huins heren eerste klasse vrije formatie zondag 26 mei 2024 0

🕔10:37, 26.mei 2024

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 1Redmer Zaagemans Witmarsum, Gjalt Sjirk de Groot Mantgum en Jari Visser Witmarsum 2. Johan Diertens Dronryp, Michel v.d. Veen Franeker en Stefan van der Meer Baard 3. Redmer Cnossen Bolsward, Frits Hoekstra Tzum en

Read Full Article
OKK Bitgum winnaar bondspartij 2024

OKK Bitgum winnaar bondspartij 2024 0

🕔21:18, 20.mei 2024

Het was een partij op haren en snaren maar aan het eind was daar de zege voor OKK Bitgum met de kaatsers Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar. In een boeiende en beste partij van de dag viel de

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Dirk Lei

  Dirk Lei

  Klaas Thomas is de naam van de kaatsvereniging van Anjum. Kaatsvereniging van Paesens-Moddergat heet Thomas Prins

  View Article
 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel