Formatie Roelie Kroondijk wint in Berltsum

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 27, 2024 08:57

Formatie Roelie Kroondijk wint in Berltsum

Na een regenachtige zaterdag de 25ste mei in Menaam begon deze zondag de 26ste mei met prachtige weersomstandigheden. Het zonnetje stond aan de lucht en het was een heerlijke temperatuur de dames gaven wel aan dat het benauwd was. Sportcomplex De Koekoek in Berlikum vormde dit keer het decor voor de 2de vrije formatie van het seizoen. Zowel de dames hoofdklas als eerste klas waren van de partij. Bij de dames hoofdklas telde de wedstrijd lijst zes parturen. Zij waren verdeeld over 2 poules van 3. De winnaars van beide poules gingen nog een keer de strijd met elkaar aan om de dagprijzen en de prachtige kransen. Bij de dames 1ste klas betraden in totaal 8 partuur de arena, zij begonnen hun strijd al om 10:00 terwijl de dames hoofdklas om 11:00 van start ging. Kaatsvereniging Berlikum had het goed voor elkaar en hield het tempo er goed in vanwege een buiengebied wat rond de klok van 16:00 Berlikum zou gaan bereiken.

De formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra beet het spits af tegen Rixt Wijnia en Anna Dieuwke Dijkstra. Andrea Kroes de derde maat was afwezig waardoor Rixt en Anna Dieuwke met zijn tweeen deze dag ingingen. Zij gaan goed van start want zij weten gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen en op voorsprong te komen. Het lijkt een mooie strijd te gaan worden want het is Roelie die de stand weer gelijk weet te trekken wanneer zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-1 en 6-2. Het blijft stuivertje wisselen met het verzilveren van de eersten want voor de 2de keer weet Anna Dieuwke met Rixt toe te slaan en op een 1-2 voorsprong te komen. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt aan het begin van de partij. Als het vizier van Rixt niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 1-2 en 6-4 keert de balans terug in deze strijd. Via een zeer snel verkaatst eerst mag Rixt wederom de opslag verzorgen ditmaal op de 2-2 en 6-0 als zij haar opgeslagen bal weer buiten de perklijnen ziet belanden is daar de 3-2 voorsprong voor partuur Roelie. De strijd is er niet minder om want beide parturen blijven alles uit de kast halen en dat resulteert tot de eerste 6-6 van deze onderlinge strijd. Als Roelie op de goede plek staat in het tussen en de bal voor de kaats weet te keren loopt het verschil op naar de 4-2. Rixt en Anna Dieuwke blijven het wel proberen maar zijn de grip op de wedstrijd kwijt en zien ook het 5de  bordje naar partuur Roelie gaan als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-2 en 6-4. De strijd is dan gestreden en wanneer de opgeslagen bal van Rixt op de 5-2 en 6-2 buiten het perk beland gaat de eerste poule overwinning naar Roelie, Corrie en Jennie.

Na een pauze van een kwartier werden de dames verzocht om aan de 2de poule wedstrijd te beginnen. De verliezende formatie van de eerste poule wedstrijd komt gelijk weer als eerste in actie. Anna Dieuwke Dijkstra en Rixt Wijnia beginnen ditmaal aan de opslag zijde van het veld en gaan de strijd aan met de topformatie van Louise Krol, Martzen Deinum (verving deze dag de geblesseerde Sjanet Wijnia) en Gerde Lycklama à Nijeholt. Beide parturen gaan goed van start want gelijk het eerste verkaatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Louise die er in slaagt om de kaats te behouden en daarmee nemen zij de leiding. Via een snel verkaatst eerst weet Rixt met haar opslag te voorkomen dat Louise de kaats weet te passeren op de 0-1 6-0 en daarmee keert het evenwicht terug in de partij. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes want het is ditmaal Gerde die er in slaagt om vanaf de boven de bal tot in het perk te retourneren op de 1-1 0-6 en daarmee komen zij voor de 2de keer op voorsprong. Langzaam maar zeker weet Louise samen met Martzen en Gerde de touwtjes in handen te nemen en de voorsprong uit te bouwen. Als Louise de boven weet te vinden op de 1-2 en 0-6 loopt het verschil verder op. Anna Dieuwke en Rixt blijven het proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want als Gerde vanaf de boven de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-3 en 4-6 is daar het 4de bordje voor hun partuur. Als Anna Dieuwke er vervolgens niet in slaagt om de kaats te passeren op de 1-4 en 0-6 is de strijd gestreden. Louise, Martzen en Gerde geven deze voorsprong niet meer uit handen en het is Louise die de winst veilig weet te stellen met haar opslag want zij plaatst een prachtige zitbal op de 1-5 en 2-6.

Als men de tussenstand even opmaakt van de eerste poule gaat de beslissing vallen in de laatste poule wedstrijd waarin Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra het gaan opnemen tegen de topformatie van Louise Krol, Martzen Deinum (vervangster van de geblesseerde Sjanet Wijnia) en Gerde Lycklama à Nijeholt. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden, het is Roelie die de strijd weet open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4. De vliegende start is vervolgens voor Roelie, Corrie en Jennie wanneer Jennie goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 1-0 en 6-0. Louise, Martzen en Gerde proberen grip op de wedstrijd te krijgen maar zij zien al hun pogingen op niets uit lopen. De touwtjes blijven in handen van de formatie van Roelie want zij weten de voorsprong verder uit te bouwen wanneer Roelie een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Louise en Gerde op de 2-0 en 6-0. Langzaam maar zeker lijkt de strijd als nog op gang te komen wanneer het 4de bordje op de 6-6 beslist dient te worden. Als ditmaal Louise de bal zo naar het perk weet te sturen dat zij Corrie en Jennie met lege handen achter weet te laten is daar hun eerste bordje aan de telegraaf. Louise, Martzen en Gerde proberen de achterstand verder te verkleinen maar zien het verschil verder oplopen wanneer het vizier van Louise niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-1 en 6-2. De strijd lijkt vervolgens definitief gestreden door het goede werk van Corrie vanuit het voorperk als zij de boven weet te vinden  op de 4-1 en 6-0 is daar hun 5de bordje. Louise, Martzen en Gerde weigeren echter de strijd echter op te geven want voor de 2de keer in deze partij is daar de 6-6. Het is Gerde die er in slaagt om het bordje binnen te slepen als zij de bal voor de kaats weet te keren. De spanning loopt zelfs verder op wanneer de formatie van Louise hun 3de eerst weet binnen te halen als het perk van Louise en Gerde de kaats weet te passeren op de 5-2 en 2-6. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want als Jennie goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 5-3 en 6-2 is daar de 2de poule overwinning voor Roelie, Corrie en Jennie.

Na deze laatste poule wedstrijd kunnen alle voor en tegen eersten worden opgeteld en dan is het de formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra die de winst weet te pakken met 14 punten voor en 8 punten tegen. Als tweede eindigde Louise Krol met Martzen Deinum en Gerde Lycklama a Nijeholt met 10 punten voor en 7 punten tegen en laatste werden Rixt Wijnia en Anna Dieuwke Dijkstra met  3 punten voor en 12 punten tegen. Het eerste finale ticket in Berlikum komt in handen van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra.

De tegenstandsters moeten komen uit de tweede poule welke werd gevormd door de formatie van Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga, het top partuur van Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra winnaressen van de eerste vrije formatie van het seizoen en de formatie van Wybrig Bakker, Rixt Blanke en Foke Jill Bakker. In de eerste poule wedstrijd gaat Amarins met haar maten de strijd aan met het toppartuur van Annet. Het is Noa die er in slaagt om de wedstrijd voor haar partuur open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 6-0. De strijd lijkt vervolgens gelijk echt los te barsten want het volgende bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Als Amarins een prachtige zitbal weet te plaatsen loopt het verschil op naar de 2-0. Annet, Jeska en Manon lijken vervolgens langzaam grip op de wedstrijd te krijgen want zij weten het verschil terug te brengen tot de 2-1 door een prachtige zitbal van Annet op de 2-0 en 0-6. Zij slagen er echter niet in om de stand weer gelijk te trekken want als Amarins de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-1 en 6-0 loopt het verschil weer op naar de 2 eersten. De strijd is echter verre van gestreden want door het goede werk van Jeska in het voorperk zij weet de boven te vinden op de 3-1 en 4-6 loopt het verschil weer terug naar een eerst. Annet, Jeska en Manon slagen er echter niet in om het evenwicht terug te doen keren want het is Amarins die de voorsprong weet uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-0. De formatie van Annet haalt alles uit de kast om het tij te doen keren maar de strijd lijkt te zijn gestreden wanneer Amarins voor de 2de keer op rij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren ditmaal op de 4-2 6-0. De spanning keert weer terug in de wedstrijd door het goede werk van Manon zij haalt hun 3de bordje binnen als zij de boven weet te vinden op de 5-2 en 4-6. Als Amarins en haar maten er niet in slagen om het slot op de deur te doen is het voor de 2de keer op rij Manon die weet toe te slaan en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-3 en 0-6. De inhaalrace zal echter te laat te komen want het is Noa die de winst als nog voor hun partuur weet binnen te slepen als zij de bal over de boven doet vliegen op de 5-4 en 6-4.

Na een korte pauze betreed Annet de Haan als eerste samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra voor de 2de keer de arena en zij gaan ditmaal de strijd aan met Wybrig Bakker, Rixt Blanke en Foke Jill Bakker. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Annet en haar maten als Foke Jill er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 6-4. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Annet en haar maten want zij weten de voorsprong te verdubbelen door het goede opslag werk van Annet zij weet een zitbal te plaatsen op de 1-0 en 6-0. Wybrig, Rixt en Foke Jill proberen uit alle macht om grip op de wedstrijd te krijgen maar het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want met een prachtige uithaal van Manon zij weet de boven te vinden op de 2-0 en 6-2 loopt het verschil al op naar de 3 eersten. Ondanks verwoede pogingen van partuur Wybrig blijven de bordjes aan een zijde van de telegraaf verschijnen. Het onderlinge verschil blijft oplopen want als ditmaal de door Wybrig opgeslagen bal buiten de perklijnen beland op de 3-0 en 6-4 lijkt de strijd gestreden. Wybrig, Rixt en Foke Jill geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en blijven bij in het volgende eerst tot aan de 6-6. Eindelijk is daar hun eerste bordje want Wybrig laat het perk van Jeska en Manon met lege handen achter. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten want voor de 2de keer op rij is daar een kans voor Wybrig en haar maten want de beslissing valt voor de 2de keer op rij pas op de 6-6. Het is Annet die op dat moment de opslag mag verzorgen en als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-1 en 6-6. Het blijft in de verkaatste eersten spannend tot de laatste slag want voor de 3de keer op rij is daar de 6-6 en als Annet de bal zo naar het perk weet te sturen dat Rixt deze niet goed weet te verwerken en zij de bal over de kwaadlijn laat vliegen op de 5-1 en 6-6. Annet, Jeska en Manon weten daarmee hun eerste overwinning te boeken in deze poule.

De laatste partij van deze 2de poule moet de beslissing gaan brengen wie er naar de finale zou gaan het ligt op dat moment zeer dichtbij elkaar. Het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga begint deze strijd aan de opslag zijde van het veld en zij staan tegenover de formatie van Wybrig Bakker, Rixt Blanke en Foke Jill Bakker. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge strijd gaat naar partuur Amarins als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 6-2. Beide parturen zijn goed uit de startblokken gegaan en dat resulteert in een gelijke stand van de telegraaf wanneer Wybrig op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 en 0-6. Het blijft stuivertje wisselen  aan het begin van de wedstrijd met het binnen halen van de bordjes. Het is voor de 2de keer in deze onderlinge strijd Amarins die op de goede plek in het tussenspel opduikt en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 en 6-0. Het lijkt er vervolgens op dat de formatie van Amarins de touwtjes in handen neemt want door het goede werk van Noa zij weet de boven te vinden op de 2-1 en 6-0. Het krachtsverschil lijkt op dat moment te groot te zijn want het verschil blijft oplopen ditmaal weet Amarins een prachtige zitbal te plaatsen op de 3-1 en 6-2. Zij lijken daarmee de touwtjes stevig in handen te hebben. Door omzettingen in het perk probeert het partuur van Wybrig het tij te keren. Als Rixt vanuit het achter perk op de 6-6 de boven weet te vinden loopt het verschil terug tot de 4-2. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar geen duimbreedte ruimte.

Voor de 2de keer op rij dient de beslissing te vallen op de 6-6. Het is ditmaal Foke Jill die de boven weet te vinden en daarmee weet zij het belangrijke zevende binnen te halen en de achterstand te verkleinen tot de 4-3. De telegraaf keert zelfs terug in deze wedstrijd wanneer Rixt op de goede plek staat en de bal vanaf de boven weet te retourneren tot in het perk op de 4-3 2-6. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken kon er wel eens met de winst vandoor gaan. Het vijfde eerst komt in handen van Amarins en haar maten wanneer Wybrig er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en de bal buiten het perk beland op de 4-4 en 6-4. De strijd is dan gestreden want Wybrig, Rixt en Foke Jill weten niet meer langszij te komen en moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-4 en 6-2 als de opgeslagen bal van Foke Jill te kort blijkt te zijn en voor het perk beland.

Na deze mooie strijd kan ook hier de eindstand worden opgemaakt. Het is Amarins de Groot die samen met Larissa Smink en Noa Elzinga de poule weet te winnen met 14 punten voor en 8 punten achter. Als tweede eindigde Annet de Haan met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra met 11 punten voor en 7 punten tegen. Als laatste is daar Wybrig Bakker, Rixt Blanke en Foke Jill Bakker met 5 punten voor en 12 punten tegen. Het is Amarins die samen met Larissa en Noa beslag weet te leggen op het 2de finale ticket in Berlikum.

Het was een hele mooie dag in Berlikum maar naar mate de dag vorderde pakten donkere wolken samen boven sportcomplex “De Koekoek”. In de laatste partij van de dag bij de dames hoofdklas stond Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra tegenover het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van partuur Amarins door het goede werk van Larissa als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-6. De telegraaf keert al snel terug in balans wanneer ditmaal Amarins het vizier niet op scherp heeft staan en de bal niet genoeg snelheid meegeeft en de bal voor het perk beland op de 0-1 en 6-0. Het is een mooie strijd want om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf het is ditmaal Roelie die een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-1 en 6-0. Geen van de beide parturen slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan. Als Corrie de bal goed weet te raken maar deze over de kwaadlijn ziet vliegen op de 2-1 en 4-6 is daar het 2de bordje voor Amarins en haar maten.

Beide formaties halen in deze finale alles uit de kast waardoor het volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Als Amarins de bal buiten het perk doet belanden is daar de voorsprong voor Roelie en haar maten. Beide parturen blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf waardoor voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6. Het is Corrie die de voorsprong weet uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 3-2 en 6-6 en dat betekend dat Amarins, Larissa en Noa de achtervolging in moeten zetten. De strijd in deze finale lijkt te zijn beslist als Roelie een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-2 en 6-4. Het was ondertussen al donkerder geworden boven sportcomplex “De Koekoek”. Na overleg werd de wedstrijd op 5-2 en 0-2 even stil gelegd en werd de zware bui waarin onweer zat even afgewacht. Nadat deze was weg getrokken regende het nog wel een klein beetje maar gingen de dames wederom met elkaar de strijd aan en is het Amarins die samen met Larissa en Noa op de 5-2 en 0-6 weten toe te slaan en hun 3e eerst aan de telegraaf weten te hangen. Het blijft spannend in deze finale want voor de 3de keer is daar de 6-6. Als Amarins een prachtige zitbal weet te plaatsen loopt het verschil terug tot een eerst. De strijd blijft er tot aan de laatste slag want de 4de 6-6 brengt uiteindelijk de beslissing want het is Jennie die de boven weet te vinden en daarmee de winst veilig stelt voor hun partuur. (Bijdrage: Henk Hempenius).

Uitslag van Berlikum:

1e prijs:

Roelie Kroondijk                 Groningen

Corrie Kroondijk                  Groningen

Jennie Terpstra                   Mantgum

2e prijs:

Amarins de Groot                Leeuwarden

Larissa Smink                      Makkum

Noa Elzinga                         Bolsward

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 27, 2024 08:57
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel