OKK Bitgum winnaar bondspartij 2024

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 20, 2024 21:18

OKK Bitgum winnaar bondspartij 2024

Het was een partij op haren en snaren maar aan het eind was daar de zege voor OKK Bitgum met de kaatsers Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar. In een boeiende en beste partij van de dag viel de beslissende slag tegen Minnertsga met Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra op 4-4 en 6-6 met een kwaadslag van voorinse jacob Wassenaar of was het een bovenslag van diezelfde Jacob Wassenaar. Feit was wel dat het de beslissende klap in de finale was. Scheidsrechter Dirk Wierstra was resoluut en gaf het voordeel aan de latere winnaar wat zeer bestreden werd door de mannen van Minnertsga. Door de positie van de pers kon en kan er geen oordeel over deze slag worden gegeven omdat het totale zicht op de bal ontbrak. Maar deze fel bestreden beslissing van de leidsman leidde wel de nederlaag in van Minnertsga.

De finale was een partij waar alles in zat en waarin de marges klein waren. Bij Bitgum draaide alles om Tjisse Steenstra. Hij sloeg voorbest op en stond zowel voor als achterin. Eerste luitenant Hans Wassenaar deed wat hij kon en dat was nog heel veel. Spijtig was wel dat dritte im bunde Paul Dijkstra door zijn maten buitenspel werd gezet. Voor hem restte slechts de functie van balkeerder terwijl hij over een hele aardige opslag beschikt en dat ook dikwijls heeft bewezen. Het wel een keuze geweest uit tactisch oogpunt. Pleister voor hem op de wonde was wel het feit dat aan het eind van de dag de krans ook voor hem was. De finale barste direct in alle hevigheid los met rake klappen van Wassenaar en Steenstra en in de opslag zat veel vuur. Maar na spel gelijk kwam Minnertsga in beter doen en liep met prima spel uit naar een 4-2 voorsprong. Opslager Steenstra plaatste dan wel zeven zitballen maar hij miste ook tienmaal het perk en kreeg zeven bovenslagen tegen. Minnertsga liet Bitgum bij een stand van 4-2 en 6-2 nog ontsnappen door een misser van Bergsma, een zitbal van Steenstra en voorbij slaan van de kaats door Wassenaar. De veel besproken slag op 4-4 en 6-6 deed voor Minnertsga de deur dicht.

Op weg naar de finale kwam Bitgum geen onoverkomelijke zaken tegen. Bitgum 2 kreeg een spel en dat gold ook voor het tweede partuur van Dronryp dat tot de helft kwam. Onder Ons uit Easterlittens kreeg een bordje en Makkum kreeg zelfs het eerreddende bordje niet aan de telegraaf. De halve finale tegen Dronryp bracht niet wat er van verwacht mocht worden. Van Beem en Minnesma konden niet brengen wat ze in Tzummarum lieten zien. Te sporadisch waren er flitsen die daar aan deden denken dus was het logisch dat Bitgum nu wel als eerste door de meet kwam. Wat restte was het verbale geweld tussen Wassenaar en Minnesma. Daar betaalde uiteindelijk Minnesma de prijs voor. (5-3 en 6-2).

Minnertsga ging ook met grote stappen door de lijst. Morra-Lioenssens 2 kreeg niets aan de telegraaf. Buurdorp Niawier-Metslawier-Oosternijkerk kwam tot 5-1 en 6-4. Witmarsum verdiende beter maar verder dan een spel kwam men niet. Er waren zeker kansen maar die moeten dan wel worden benut. Op de vierde lijst was Hallum uitgekaatst (5-0 en 6-2). In de halev finale wachtte Het Noorden uit Sint Jacobiparochie met Bauke en Taeke Triemstra en Verry van der Meer. Verder dan een spel kwam de blauwe brigade niet maar als pleister op de wonde betekende de kleine premie wel dat Taeke Triemstra nu op 899 punten staat en de magische grens van 900 op breken staat.

De kleine premies waren dus voor Dronryp (Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Rusticus) met zeges op onder meer Raerd (5-1 en 6-4), Berlikum (5-5 en 6-4 en dat na een 5-3 achterstand). Franeker kwam daarna tot de helft (5-3 en 6-4) en Tzum was op de vierde lijst ook geen partij (5-1 en 6-6).

Sint Jacobiparochie profiteerde prima van het mooie nummer op de lijst. Goutum (5-2 en 6-4), Sneek (5-2 en 6-2) en Leeuwarden (5-4 en 6-4) maakten de weg naar de halve finale vrij doordat men op de vierde lijst een staand nummer had.

De overige prijzen waren voor Hallum (Rimmer Hoekstra, Hans de Vries en Erwin Hoekstra), Makkum (Jelle Attema, hendrik Jan van der Velde en Klaas Pier Folkertsma) en Tzum (Jorrit Palma, Frits Hoekstra en Steven Koster). Er stonden 55 parturen op de lijst met 13 dubbele verenigingen die louter als lijstvulling dienden en er ook mede voor zorg droegen dat de partij ver na zes uur was afgelopen. Het is en blijft wel de bondspartij en moet niet een veredelde ledenpartij worden. Willen wij vooruit dan moet voor de bovenstaande gedachte gauw een streep door.

Cijfers bond. Eerste omloop: 1. Witmarsum – 2. Ingelum 5-0 en 6-0; 3. Minnertsga – 4. Morra-Lioessens 2 5-0 en 6-0; 5. Niawier-Metslawier- Oosternijkerk – 6. Huins-Lions 5-1 en 6-6; 7. Morra-Lioessens – 8. Bolsward 4-5 en 6-6; 9. Hallum – 10. Easterein 5-2 en 6-0; 11. Franeker – 12. Heerenveen 2-5 en 6-6; 13. Goënga – 14. Herbaijum 3-5 en 0-6; 15. Tzummarum – 16. Winsum 5-4 en 6-4; 17. Sint Annaparochie – 18. Easterlittens 1-5 en 0-6; 19. Bitgum 2 – 20. Bitgum 2-5 en 0-6; 21. Dronryp 2 – 22. Reahûs-Turns 5-2 en 6-2; 23. Leeuwarden – 24. Weidum 5-0 en 6-2; 25. Makkum – 26. Bolsward 2 5-0 en 6-4; 27. Sneek 2 – 28. Huizum 0-5 en 2-6; 29. Holwerd – 30. Sexbierum-Pietersbierum 1-5 en 2-6; 31. Exmorra – 32. Goënga 2 5-2 en 6-2; 33. Tzum – 34. Menaam 5-2 en 6-2; 35. Stiens – 36. Arum 5-4 en 6-6; 37. Holwerd – 38 Harlingen 1-5 en 2-6; 39. Berlikum – 40. Arum 2 5-3 en 6-0; 41. Dronryp – 42. Raerd 5-1 en 6-4; 43. Reduzum – 44. Deinum 5-4 en 6-6; 45. Franeker – 46. Marsum 5-1 en 6-0; 47. Goutum – 48. Sint Jacobiparochie 2-5 en 2-6; 49. Harlingen 2 – 50. Sneek 4-5 en 0-6; 51. Achlum – 52. Damwâld 5-5 en 0-6; 53. Leeuwarden 2 – 54. Sint Jacobuparochie 2 5-1 en 6-2; 55. Franeker 2 staand nummer; Tweede omloop: Franeker 2 – 1. Witmarsum 0-5 en 4-6; 3. Minnertsga – 5. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-1 en 6-4; 8. Bolsward – 9. Hallum 2-5 en 2-6; 12. Heerenveen – 14. Harbaijum 5-2 en 6-0; 15. Tzummarum – 18. Easterlittens 4-5 en 0-6; 20. Bitgum – 21. Dronryp 2 5-3 en 6-2; 23. Leeuwarden – 25. Makkum 0-5 en 6-6; 28. Huizum – 30. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 0-6; 31. Exmorra – 33. Tzum 3-5 en 6-6; 35. Stiens – 38. Harlingen 5-5 en 6-4; 39. Berlikum – 41. Dronryp 5-5 en 4-6; 43. Reduzum – 45. Franeker 1-5 en 2-6; 48. Sint Jacobiparochie – 50. Sneek 5-2 en 6-2; 52. Damwâld – 53. Leeuwarden 2 1-5 en 4-6; Derde omloop: 1. Witmarsum – 3. Minnertsga 2-5 en 4-6; 9. Hallum – 12. Heerenveen 5-0 en 6-6; 18. Easterlittens – 20. Bitgum 1-5 en 2-6; 25. Makkum – 30. Sexbierum-Pietersbierum 5-4 en 6-4; 33. Tzum – 35. Stiens 5-2 en 6-2; 41. Dronryp – 45. Franeker 5-3 en 6-4; 48. Sint Jacobiparochie – 53. Leeuwarden 2 5-4 en 6-4; Vierde omloop: 3. Minnertsga – 9. Hallum 5-0 en 6-2; 20. Bitgum – 25. Makkum 5-0 en 6-2; 33. Tzum – 41. Dronryp 1-5 en 6-6; 48. Sint Jacobiparochie staand nummer; Halve finale: 48. Sint jacobiparochie – 3. Minnertsga 2-5 en 6-6; 20. Bitgum – 41. Dronryp 5-3 en 6-2; Finale: 3. Minnertsga – 20. Bitgum 4-5 en 2-6.              

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 20, 2024 21:18
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel