Formatie Iris Veltman wint bij de dames eerste klasse in Berltsum

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 28, 2024 08:21

Formatie Iris Veltman wint bij de dames eerste klasse in Berltsum

Na een regenachtige zaterdag de 25ste mei in Menaam begon deze zondag de 26ste mei met prachtige weersomstandigheden. Het zonnetje stond aan de lucht en het was een heerlijke temperatuur de dames gaven wel aan dat het benauwd was. Sportcomplex De Koekoek in Berlikum vormde dit keer het decor voor de 2de vrije formatie van het seizoen. Zowel de dames hoofdklas als eerste klas waren van de partij. Bij de dames 1ste klas betraden in totaal 8 partuur de arena, zij begonnen hun strijd al om 10:00 terwijl de dames hoofdklas om 11:00 van start ging. Kaatsvereniging Berlikum had het goed voor elkaar en hield het tempo er goed in vanwege een buiengebied wat rond de klok van 16:00 Berlikum zou gaan bereiken. Vanwege de weersomstandigheden gingen alle formaties gelijk los. Iedereen kon deze dag minimaal 2x kaatsen want er was eveneens een herkansingsronde.

Iris Veltman betrad deze dag samen met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi als eerste de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Yannah Palma, Serena Hovenga (vervangster van Mintje Meintema) en Hedwig Wiersma. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Iris die daarmee goed van start gaan in deze onderlinge strijd. Yannah en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand al snel verder oplopen via de 2-0 naar de 3-0. Ondanks alle pogingen om het tij te doen keren slagen zij er maar niet in om echt grip op de wedstrijd te krijgen waardoor de bordjes aan zijde van de telegraaf blijven verschijnen via de 4-0 komt het partuur van Iris niet echt in de problemen en zij weten als eerste de 2de omloop te bereiken wanneer de opgeslagen bal van Serena buiten het perk beland op de 5-0 en 6-0.

De formatie van Moniek Lootsma, Marrit Wielenga en Marije van der Molen staan in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Hilde Stremler, Inge Blanke en Anke Wassenaar. Beide parturen zijn goed aan deze partij begonnen want ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte toe aan het begin van deze strijd. Het is Moniek die met haar maten er in slaagt om als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans als ook Hilde, Inge en Anke een bordje weten te bemachtigen. Beide parturen halen alles uit de kast en lijken zeer aan elkaar gewaagd te zijn want om en om weten zij een bordje binnen te slepen waardoor er een 2-2 aan de telegraaf komt te hangen. Langzaam maar zeker weet Hilde met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken als zij de leiding over weten te nemen op de 2-3. Het is een mooie strijd waarin Moniek samen met Marrit en Marije de achtervolging in probeert te zetten maar zij zien het onderlinge verschil verder oplopen naar de 2-4. Beide parturen halen wel alles uit de kast want er dient tot 2x een beslissing te vallen op de 6-6.  De touwtjes zijn echter stevig in handen van partuur Hilde en zij geven dit ook niet meer uit handen. Zij weten de 2de omloop in Berlikum veilig te stellen door de winst binnen te halen op de 2-5 en 2-6.

De strijd in de 3de partij van de 1ste omloop kende meer spanning. De beslissing diende hier diverse malen op de 6-6 te vallen. Het Anna Ennema die samen met Anouk Smink en Fiera de Vries aan de opslag begonnen tegen Aletta van Popta, Ilse Marije van Beem en Simona Kootstra. De formatie van Aletta kende een goed start want zij weten het eerste bordje binnen te slepen. Het evenwicht keert echter al snel terug in deze partij want ook de formatie van Anna weet het eerste eerst binnen te halen. Nadat de 1-1 is verschenen lijkt Aletta met haar maten even het beste van het spel te hebben want zij weten voor de 2de keer op voorsprong te komen met 1-2. De balans lijkt op dat moment even in het voordeel van partuur Aletta uit te slaan als zij de voorsprong weten uit te bouwen naar de 1-3. Anna en haar maten weigeren de strijd op te geven en zij zetten met succes de achtervolging via de 2-3 weten zij de balans te herstellen op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Het is de formatie van Anna die weet toe te slaan en op een 4-3 voorsprong weet te komen. Als Aletta, Ilse Marije en Simona wel kansen krijgen maar even niet weten aan te sluiten loopt het verschil op naar de 5-3. De strijd is echter verre van gestreden want de spanning keert terug in de partij als het verschil terug loopt naar de 5-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Fiera die hun partuur de winst bezorgt als zij de kaats weet te passeren op de 5-4 en 6-4.

In de laatste partij van de eerste omloop betreed Rianne Stremler samen met Marit Feenstra en Gyanne Hiemstra de arena om de strijd aan te gaan met Rixt Fokkema, Marsha Broersma en Romy Postma. Het is Rianne die met haar maten een bliksemstart hebben want zij weten na het openings eerst gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als het verschil terugloopt naar de 2-1. Rixt, Marsha en Romy slagen er echter op dat moment niet in om langszij te komen zij zien de achterstand op lopen naar de 3-1. De touwtjes lijken stevig in handen van Rianne, Marit en Gyanne maar langzaam maar zeker krijgt Rixt met haar maten meer grip op de wedstrijd en zij weten op de belangrijke momenten even toe te slaan waardoor de spanning terug keert in deze onderlinge strijd. Via de 3-2 keert het evenwicht terug op de 3-3. Een belangrijk moment in deze partij lijkt de 3-3 en 6-6 te zijn als het partuur van Rixt het bordje weet binnen te halen en op een 3-4 voorsprong komt. Het partuur van Rianne denkt daar anders over en zij blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en ook zij weten nog een 4de eerst aan de telegraaf te hangen. Het blijft spannend tot de laatste slag want de winst gaat uiteindelijk naar Rixt, Marsha en Romy als het perk de kaats weet te passeren op de 4-5 en 6-6.

De formaties die de 2de omloop van de winnaarsronde wisten te bereiken in Berlikum gingen via onderlinge wedstrijden de strijd met elkaar aan om de twee fel begeerde tickets die recht geven op een plekje in de finale van deze vrije formatie op zondag 26 mei 2024. Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi komen als eerste weer in actie zij staan ditmaal tegenover het partuur van Hilde Stremler, Inge Blanke en Anke Wassenaar. Het begin van deze partij is voor Iris en haar maten want zij laten er geen gras overgroeien en weten via de 1-0 een gaatje te slaan naar de 2-0. Het is niet dat Hilde en haar maten het niet proberen want zij krijgen kleine kans om de partij te doen keren. Als Iris, Lisanne en Senne elke keer op de juiste momenten weten toe te slaan blijft het verschil verder oplopen via de 3-0 naar de 4-0. Hilde blijft het met haar maten proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze onderlinge strijd want voor de 5de keer op rij gaat het naar partuur Iris. De telegraaf blijft echter niet leeg aan de zijde van Hilde, Inge en Anke want zij weten nog een bordje uit het vuur te slepen voordat zij de handdoek moeten gooien op de 5-1 en 6-2 als Senne de winst en een finale ticket veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren.

De tegenstand moeten komen uit de onderlinge strijd tussen Anna Ennema, Anouk Smink en Fiera de Vries en de formatie van Rixt Fokkema, Marsha Broersma en Romy Postma. De vliegende start is er voor Anna en haar maten als zij gelijk het heft in handen weten te nemen door de eerste 2 op rij verkaatste eersten naar zich toe te trekken via de 1-0 naar de 2-0. Het partuur van Rixt lijkt even geen passend antwoord te kunnen vinden waardoor het verschil oploopt naar de 3-0. Anna, Anouk en Fiera lijken op rozen te zitten maar het partuur van Rixt weet de spanning terug te doen keren als zij hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen er een 3-1 ontstaat. Als het partuur van Anna even de grip op de wedstrijd kwijt lijkt te zijn loopt het verschil terug naar de 3-2. De partij lijkt vervolgens compleet te kantelen want het evenwicht keert vervolgens terug in de wedstrijd op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het bordje komt in handen van partuur Anna wat daarmee weer op voorsprong komt met 4-3. De strijd lijkt vervolgens als nog gestreden wanneer het partuur van Anna als eerste het 5de bordje weet te bereiken en een 5-3 aan de telegraaf weten te hangen. De finale lijkt dan binnen handbereik maar Rixt, Marsha en Romy weigeren de strijd te staken en weten zelfs de spanning terug te doen keren wanneer het verschil terug loopt naar de 5-4. Het blijkt de klapper van de dag te worden want aan beide zijden van de telegraaf verschijnt een 5de bordje waardoor het laatste te verkaatsen eerst de beslissing moeten gaan brengen. Als het vizier van Rixt niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 5-5 en 6-2 komt Anna met haar maten met de schrik vrij en gaan zij als 2de naar de finale in Berlikum.

De finalisten van de winnaarsronde waren nu bekend, iedereen kon deze dag minimaal 2x kaatsen want als men op de eerste lijst verloor was daar de herkansing waarin Yannah Palma als eerste in actie kwam met Serena Hovenga en Hedwig Wiersma tegen het partuur van Moniek Lootsma,  Marrit Wielenga en Marije van der Molen. Het werd zwaarst bevochten wedstrijd van de dag want de telegraaf bleef maar liefst 7x hangen op de 6-6 waarop de eersten beslist dienden te worden. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Moniek en haar maten maar beide parturen waren zeer aan elkaar gewaagt. Nadat de telegraaf op de 1-1 was uitgekomen leek de wedstrijd een kant op te gaan. Het is Moniek die samen met Marrit en Marije even op de juiste momenten weten toe te slaan en uitlopen via de 1-2 naar de 1-3. Beide parturen geven elkaar in de verkaatste eersten niets toe want met enige regelmaat is daar de 6-6. Het is echter de formatie van Moniek die de bordjes aan elkaar blijven rijgen via de 1-4 lijken zij op weg naar de winst wanneer zij als eerste ook het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Yannah, Serena en Hedwig denken daar echter anders over want zij weten de spanning terug te doen keren in deze zwaar bevochten wedstrijd via de 2-5 werd het ook al snel 3-5. Als het partuur van Moniek er niet in slaagt om de winst veilig te stellen loopt het verschil zelfs terug naar de 4-5. Yannah, Serena en Hedwig hebben daarmee de aansluiting weer weten te herstellen. Zij weten echter niet het 5de bordje te bereiken want het is Moniek die daar een stokje voor weet te steken als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-5 en 6-6 en daarmee plaatsen zij zich voor de finale van de herkansing.

De tegenstand moet gaan komen uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Aletta van Popta, Ilse Marije van Beem en Simona Kootstra en dat van Rianne Stremler, Marit Feenstra en Gyanne Hiemstra. Het is de formatie van Aletta die gelijk de touwtjes in handen weet te nemen en een gaatje weet te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Rianne en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Aletta met haar maten elke keer op het juiste moment weten toe te slaan via de 3-0 loopt het verschil al snel verder op naar de 4-0. Rianne, Marit en Gyanne blijven het proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want het is Aletta die samen met Ilse Marije en Simona niet meer in de problemen komt en de winst veilig weet te stellen op de 5-0 en 6-2 met een prachtige zitbal.

Voor dat de finale van de winnaarsronde van start ging was er eerst nog de finale van de herkansing waarin het partuur van Moniek Lootsma, Marrit Wielenga en Marije van der Molen de strijd aan ging met Aletta van Popta, Ilse Marije van Beem en Simona Kootstra. Het is een mooie strijd waarin ook de 6-6 enige keren tevoorschijn kwam. Het eerste verkaatste eerst gaat echter naar de formatie van Aletta die daarmee een prachtige start kennen. Als de formatie van Moniek er niet in slaagt om gelijk aan te sluiten zien zij het verschil verder oplopen naar de 0-2. Een breekpunt in deze finale is de 0-2 en 6-6 er zijn dan kansen voor Moniek en haar maten om weer aan te sluiten maar het komt uiteindelijk als nog in handen van Aletta, Ilse Marije en Simona die daarmee op een 0-3 voorsprong komen. Er wordt fel gestreden  om elke 2 punten aan de telegraaf maar de bordjes blijven een kant overgaan. Via de 0-4 is daar al snel ook het 5de eerst voor het partuur van Aletta. Zij komen niet echt in de problemen en weten de 1ste prijs in de herkansing veilige te stellen als Simona de boven weet te vinden op de 0-5 en 6-6. Er is dan nog een vraag waar op een antwoord moet komen wie gaat er bij de dames eerste klas deze dag met de kransen er vandoor. Het beloofde een mooie finale te gaan worden waarin Iris Veltman samen met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi de strijd aangaat met Anna Ennema, Anouk Smink en Fiera de Vries. Als Iris de bal zo naar het perk weet te sturen dat Anouk deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt op de 6-4 neemt partuur Iris de leiding. Zij kunnen niet lang van deze voorsprong genieten, het is Anouk die op de 1-0 en 4-6 goed onder de bal weet te stappen en boven weet te vinden. Zij weet daarmee het evenwicht te herstellen in deze . Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van de eersten. Voor de 2de keer weet Iris de bal zo naar het perk te sturen dat ditmaal Fiera de bal wel goed weet te raken maar ook deze over de kwaadlijn vliegt op de 1-1 en 6-4. De strijd is er niet minder om, beide parturen halen alles uit de kast en dat resulteert in de eerste 6-6. Door het goede werk van Fiera zij weet de kaats te passeren keert het evenwicht terug op de 2-2. De partij lijkt vervolgens even te kantelen in het voordeel van Anna en haar maten als zij als eerste het 3de bordje weten te bereiken door een prachtige uithaal van Fiera op de 2-2 en 4-6. Beide parturen blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn en ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte.

Het is Iris die de balans weer terug doet keren wanneer zij de opslag goed voor elkaar heeft en een zitbal weet te plaatsen op het perk van Anouk en Fiera op de 2-3 en 6-2. Het zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen in een wedstrijd. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Fiera de kaats te passeren op de 3-3 en 6-6 en daarmee komen zij weer aan de leiding. Beide parturen weigeren om de handdoek te werpen en blijven om elke 2 punten knokken, het is ditmaal Senne die de bal zeer goed weet te raken en de boven weet te vinden op de 3-4 en 6-2. De telegraaf is daarmee weer compleet in evenwicht. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken die zou er wel eens met de overwinning vandoor zou kunnen gaan. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Iris gelijk toe te slaan met haar opslag zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op het perk van Anouk en Fiera op de 4-4 en 6-0. Anna en haar maten blijven het proberen maar het is uiteindelijk Senne die de winst en de kransen in Berlikum veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-4 en 6-4. Het was geen moment te vroeg want nadat iedereen een plekje in de kantine had gezocht barstte de regen los en werden de prijzen van de dames 1ste klas binnen uitgereikt.  (Bijdrage Henk Hempenius).

Uitslag van Berlikum Dames 1ste klas:

1e prijs:

Iris Veltman                          Dronrijp

Lisanne Scharringa                       Dronrijp

Senne Idsardi                                  Dronrijp

2e prijs:

Anna Ennema                     Sexbierum

Anouk Smink                                  Makkum

Fiera de Vries                                  Groningen

1e prijs Herkansing:

Aletta van Popta                  Minnertsga

Ilse Marije van Beem                      Dronrijp

Simona Kootstra                 Britsum

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 28, 2024 08:21
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel