Gerde Lycklama à Nijeholt koningin in Menaam

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 26, 2024 10:55

Gerde Lycklama à Nijeholt koningin in Menaam

Koninginnetitel tijdens 125 jarig bestaan van V.v.V. Menaam voor Gerde Lycklama a Nijeholt

Menaam. Het is zaterdag 25 mei 2024 als na een jaar van afwezigheid de dames het mooie kaatsveld aan de Bitgumerdyk 3A Menaam weer betreden. Zij zijn deze dag te gast bij V.v.V. Menaam, het is een speciaal weekend voor deze vereniging want tijdens deze editie van de Menamer Merke vieren zij hun 125jarig bestaan. Het is een grijze dag waarin de weergoden de vereniging niet goed gezind waren, de regen kwam zo nu en dan met bakken uit de lucht als de zon er door kwam dan was het weer warm. Het mocht de pret echter niet bederven want nadat de scheidsrechter de heer S. Hiemstra eerst in overleg met de organisatie de wedstrijd een half uur had opgeschoven vanwege de enorme hoeveelheid water die van te voren viel en het veld wat was opgedroogd werd er fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Oorspronkelijk zouden er twee wedstrijden zijn op deze dag met de hoofdklas in Menaam en de dames 1ste klas zou afreizen naar Ee. Nadat op dinsdag avond de opgave sloot stonden er 28 dames op de lijst. Na overleg tussen de diverse organisaties werd er besloten om alle dames in Menaam in actie te laten komen. Zo stonden er dus 9 complete en 1 losse dame op papier en moest er dus worden bijgeloot.

De eerste ballen werden deze grijze om circa 11.30 naar de perken gestuurd waarvan de vereniging er 3 had neergelegd. Louise Krol was deze dag via het lot gekoppeld aan Marrit Wielenga en Gerde Lycklama à Nijholt en gaan in de eerste partij van de dag de strijd aan met het partuur van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Noa Elzinga. Louise en haar maten weten gelijk toe te slaan want zij weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het is een mooie en zeer spannende strijd want ze geven elkaar geen duimbreedte toe aan het begin van de partij en weten om en om de bordjes aan de telegraaf te hangen via de 2-2 blijft het evenwicht gehandhaafd op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het bordje komt uiteindelijk in handen van Louise, Marrit en Gerde. De formatie van Wybrig blijft het proberen en er zijn wel degelijk kansen om de spanning terug te laten keren in deze onderlinge strijd. Het 5de eerst aan de telegraaf verschijnt als eerste aan de zijde van Louise en haar maten en zij geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-3 en 6-4 wanneer de opgeslagen bal van Wybrig buiten de perklijnen beland. Iris Veltman vormt deze dag samen met Larissa Smink en Manon Scheepstra een formatie en zij staan op de eerste lijst tegenover het partuur van Annet de Haan, Marsha Broersma en Anna Dieuwke Dijkstra.

Beide parturen gaan goed van start en halen om en om een bordje binnen waardoor de balans blijft tot aan de 1-1. Vanaf dat moment is het Iris die met haar maten de touwtjes in handen weet te nemen als zij een gaatje weten te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Het blijft echter een mooie strijd want Annet. Marsha en Anna Dieuwke geven zich niet zomaar gewonnen en blijven knokken voor elke twee punten wat hun weer dichterbij brengt op de 3-2. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd ondanks dat de eersten weer om de beurt aan de telegraaf verschijnen via de 4-2 naar de 4-3. Als Annet en haar maten het 7de eerst weten binnen te halen lijkt de strijd weer geheel open te liggen, maar als vervolgens Iris, Larissa en Manon als eerste het 5de bordje bereiken lijkt de strijd te zijn gestreden, het is een van de langste wedstrijden van de eerste lijst in Menaam. De spanning keert echter als nog weer terug in deze onderlinge strijd wanneer Annet, Marsha en Anna Dieuwke de achterstand weten te verkleinen tot de 5-4. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren in deze wedstrijd waardoor zij als nog de handdoek moeten gooien op de 5-4 en 6-4 wanneer de bal uit de hand van Annet niet de goede snelheid meekrijgt en deze voor het perk beland.

In de 3de partij van de eerste omloop tijdens deze editie van de Menamer Merke staat Noelle Hiddinga samen met Rixt Blanke en Gerbrich Koster tegenover het partuur van Moniek Lootsma, Iris Jasper en Anke Wassenaar. Na een gelijk opgaand begin waarin beide formaties een bordje aan de telegraaf weten te hangen loopt het verschil langzaam op in het voordeel van Moniek en haar maten via de 1-2 naar de 1-3. Het partuur van Noelle haalt alles uit de kast om de achterstand te verkleinen maar zij zien Moniek, Iris en Anke de touwtjes stevig in handen hebben en de voorsprong verder uit bouwen via de 1-4 naar de 1-5. De strijd lijkt te zijn gestreden maar daar denkt de formatie van Noelle anders over want zij blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zij weten hun 2de bordje aan de telegraaf te hangen. Als Moniek en haar maten er maar niet inslagen om de partij definitief in het slot te gooien loopt de spanning verder op.

Het is Noelle die samen met haar maten wederom weet toe te slaan en hun 3de bordje aan de telegraaf weet te hangen. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Moniek die er in slaagt om de winst veilig te stellen op de 3-5 en 2-6 als zij het perk van Rixt en Gerbrich met lege handen laat staan op de 3-5 en 2-6. Rixt Fokkema betreed vervolgens samen met Lisanne Scharringa en Gyanne Hiemstra de arena om in de 4de partij van de eerste omloop de strijd aan te gaan met Anna Ennema, Ilse Marije van Beem en Senne Idsardi. Alle dames lieten zich niet uit de weg slaan ondanks de zeer grote hoeveelheden water die gedurende de gehele dag van tijd tot tijd viel. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Anna en haar maten zij hebben daarmee een zeer goede start. De telegraaf keert al snel daarna terug in balans waardoor aan beide zijden een bordje kwam te hangen. Vanaf dat moment weet Rixt met Lisanne en Gyanne het iniatief naar zich toe te trekken waardoor het verschil al snel oploopt via de 2-1 naar de 3-1.

Het partuur van Anna probeert door omzettingen aan de opslag het tij te doen keren maar zij kunnen niet voorkomen dat de achterstand eerst verder oploopt naar de 4-1 voordat zij eindelijk meer grip op de wedstrijd krijgen en de spanning terug weten te brengen. Via de 4-2 weten zij vervolgens ook het belangrijke zevende eerst aan hun totaal toe te voegen waardoor het verschil terug loopt naar de 4-3. De strijd blijkt verre van gestreden maar het is Gyanne die de winst als nog veilig weet te stellen als zij goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 5-3 en 6-6.

In de laatste partij van de eerste omloop staat er gelijk veel op het spel want de winnaar van deze onderlinge strijd heeft een staand nummer op de 2de lijst waardoor zij een vrije doorgang krijgen en zich als eerste weten te plaatsen voor de ½ finale. Het is Yannah Palma die samen met Anouk Smink en Foke Jill Bakker aan de opslag zijde van het veld begint en de strijd aangaat met het partuur van de Annet de Haan (bijgeloot), Jeska Terpstra en Noa Elzinga (bijgeloot). Het is een mooie strijd waarin beide formaties alles uit de kast halen en elkaar geen duimbreedte ruimte geven via de 1-1 blijft de balans in de wedstrijd tot aan de 2-2. Het kan alle kanten op gaan want alle eersten worden zeer zwaar bevochten vanaf dat moment. Het is Annet die samen met Jeska en Noa op de goede momenten weet toe te slaan. Zij komen op voorsprong wanneer Anouk in een zeer zwaar bevochten eerst de bal op de 2-3 en 6-6 goed weet te raken maar deze over de kwaadlijn vliegt. Het blijft een boeiende strijd om te zien. Yannah, Anouk en Foke Jill blijven alles uit de kast halen en weten voor de 2de keer op rij bij te blijven tot aan de 6-6. Als Annet er met haar opslag voorzorgt dat Foke Jil de kaats niet weet te passeren op de 2-4 6-6 weet zij het 5de bordje aan de telegraaf te hangen. Het partuur van  Yannah blijft het proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 2-5 en 4-6 en daarmee gaan Annet, Jeska en Noa als eerste naar de ½ finale in Menaam.

Een ticket voor de ½ finale bij de 125 jarige V.v.V. Menaam was nu vergeven en wie de andere 2 tickets ging opeisen moest gaan blijken uit de onderlinge partijen op de 2de lijst. De eerste onderlinge partij beloofde op papier een klapper te gaan worden want het partuur van Louise Krol, Marrit Wielenga en Gerde Lycklama à Nijeholt ging de strijd aan met Iris Veltman, Larissa Smink en Manon Scheepstra. Het is vanaf de eerste slag Louise en haar maten die de touwtjes in handen weten te nemen. Zij weten nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te hangen gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. De formatie van Iris probeert vervolgens de achtervolging in te zetten maar zien al hun pogingen daartoe op niets uitlopen want het is Louise met Marrit en Gerde die elke keer op het juiste moment weten toe te slaan. Via de 3-0 loopt het verschil verder op naar de 4-0. Kansen zijn er wel degelijk voor Iris, Larissa en Manon om een bordje te bemachtigen. De formatie van Louise weet elke keer te voorkomen dat het onderlinge verschil tussen de beide parturen terug loopt, als zij als eerste het 5de eerst weten binnen te halen is de strijd gestreden. Als Gerde goed onder de bal weet te stappen op de 5-0 en 6-4 stelt zij naast de winst ook een ticket voor de ½ finale veilig. De laatste halve finalist moet komen uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Moniek Lootsma, Iris Jasper en Anke Wassenaar en dat van Rixt Fokkema, Gyanne Hiemstra en Lisanne Scharringa. De winnaar van deze onderlinge partij krijgt dankzij een staand nummer in de ½ finale rechtstreeks toegang tot de finale. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van Rixt en haar maten. Beide parturen weten in deze onderlinge confrontatie alles uit de kast te halen en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte, om en om verschijnen de bordje aan de telegraaf via de 1-1 blijft het evenwicht gehandhaafd tot aan de 2-2. Vanaf dat moment lijkt Moniek samen met Iris

en Anke toe te slaan wanneer zij het heft even in handen weten te nemen en een gaatje te slaan via de 3-2 naar de 4-2. Het krachtsverschil lijkt veel te groot te zijn maar de formatie van Rixt weigert de strijd op te geven en blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij weten vervolgens het zeer belangrijke 7de eerst naar zich toe te trekken en de achterstand terug te brengen tot de 4-3. De balans keert voor de 2de keer terug in deze mooie strijd want het is Rixt die een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-3 en 0-6. Het lijkt erop dat wie als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen er wel eens met de winst vandoor zou kunnen in deze onderlinge strijd. Het is Lisanne die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij het 5de eerst weet veilig te stellen op de 4-4 en 4-6. De strijd is echter verre van gestreden want als het vizier van Rixt niet op scherp staat op de 4-5 en 6-4 keert de spanning terug en moet het laatste te verkaatsen eerst de beslissing gaan brengen. Rixt weet zelf hun partuur naar de finale te loodsen als zij de winst veilig weet te stellen door de bal zo naar het perk te sturen dat Iris en Anke er niet in slagen om de kaats te passeren op de 5-5 en 4-6.

Het is een mooie dag met uitersten de weergoden halen deze dag bij de 125-jarige V.v.V. Menaam alles uit de kast van een prachtig zonnetje tot een enorme regenbui even later zo ook onder de halve finale waarin het partuur van Annet de Haan, Jeska Terpstra en Noa Elzinga aan de opslag begonnen tegen Louise Krol, Marrit Wielenga en Gerde Lycklama à Nijeholt. Het is Gerde die de wedstrijd weet open te breken als zij goed onder de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren op de 4-6. De formatie van Annet probeert gelijk aan te haken en langszij te komen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer de door Annet naar het perk gestuurde bal te kort blijkt te zijn op de 0-1 en 4-6. Het verschil is dan al opgelopen naar de 0-2. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen als het volgende te verkaatsen eerst op de 6-6 beslist moet gaan worden. Het is Annet die de spanning terug weet te brengen in de wedstrijd als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-2 en 6-6. Zij kunnen daarmee echter niet voorkomen dat de achterstand als nog verder oploopt wanneer voor de 2de keer in deze ½ finale het vizier van Annet niet op scherp staat en de bal voor het perk beland op de 1-2 en 4-6. Het verschil is dan opgelopen naar de 2 eersten. De formatie van Louise, Marrit en Gerde weet meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en zij zien de voorsprong groeien door goed opslag werk van Louise als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-3 en 0-6. De spanning keert terug in de wedstrijd wanneer Marrit de opgeslagen bal niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt op de 1-4 en 6-2. De strijd lijkt vervolgens weer geheel open te zijn door het goede werk van Jeska in het voorperk als zij zeer goed onder de bal stapt en de boven weet te vinden op de 2-4 en 6-2. Het lijkt er op dat Louise, Marrit en Gerde even de grip kwijt zijn in deze ½ finale want het daar op verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist en kan wel eens voor een doorbraak of ommekeer gaan zorgen. Als Louise een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Jeska en Noa is de strijd gestreden want het partuur van Louise geeft deze voorsprong niet meer uit handen en zij weten beslag te leggen op het 2de finale ticket in Menaam door een 3-5 en 2-6 overwinning te boeken.

Nadat de parturen zich voor de bestuurswagen hebben opgeteld en het Fries Volkslied heeft geklonken en de foto’s zijn gemaakt was het tijd voor de laatste partij van de dag bij de 125 jaar oude V.V.V. Menaam de finale waarin Rixt Fokkema samen met Gyanne Hiemstra en Lisanne Scharringa aan de opslag begon tegen de formatie van Louise Krol, Marrit Wielenga en Gerde Lycklama à Nijeholt. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Louise en haar maten door het goede werk van Gerde als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 2-6. Het onderlinge verschil loopt vervolgens al snel daarna verder op wanneer ditmaal Rixt er niet in slaagt om de bal binnen perklijnen te sturen op de 0-1 en 2-6. De start in deze finale is overduidelijk voor Louise, Marrit en Gerde want zij laten er geen gras overgroeien en weten voor de 3de keer op rij toe te slaan wanneer ditmaal het vizier van Lisanne op de boven niet goed afgesteld want als zij de bal over de kwaadlijn retourneert op de 0-2 en 2-6 is er al een behoorlijke onderlinge afstand tussen deze beide parturen. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want ondanks alle pogingen van Rixt, Gyanne en Lisanne blijven de bordjes aan een zijde van de telegraaf verschijn wanneer ditmaal Louise een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-3 2-6. Rixt, Gyanne en Lisanne blijven alles uit de kast halen om het tij te doen keren en hebben daar vervolgens de kans voor als de beslissing dient te vallen op de 6-6. Als Louise een prachtige zitbal weet te plaatsen is daar de 0-4 aan de telegraaf. Beide parturen weigeren op te geven en blijven strijden voor elke 2 punten waardoor voor de 2de keer op rij de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Als Louise op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-5 6-6 is de strijd gestreden en zijn de gouden Wilhelminas voor Louise, Marrit en Gerde. Het is een prachtige dag niet alleen voor Menaam ook voor Marrit Wielenga voor het eerst op de hoofdklas door elkaar loten en dan gelijk de krans mee naar huis nemen. V.V.V. Menaam stelt ook altijd een koninginnen prijs beschikbaar en nadat de betreffende commissie alles op een rijtje had gezet werd Gerde Lycklama à Nijeholt tot koningin gekroond van deze 2024 editie van de Menamer Merke bij de 125 jarige V.V.V. Menaam.   (Bijdrage Henk Hempenius).

Uitslag van Menaam:

1e prijs:

Louise Krol                                                        Rinsumageest

Marrit Wielenga                                              Tzum

Gerde Lycklama a Nijeholt                         It Heidenskip

2de prijs:

Rixt Fokkema                                                   Groningen

Gyanna Hiemstra                                           Workum

Lisanne Scharringa                                         Dronrijp

3e prijs:

Annet de Haan                                Sint Annaparochie

Jeska Terpstra                                  Easterein

Noa Elzinga                                                       Bolsward.

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 26, 2024 10:55
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel