Jongens Jellum-Bears winnen generale voor de Freule

Jongens Jellum-Bears winnen generale voor de Freule 0

🕔06:42, 9.aug 2021

Jellum-Bears met Wiebe Siemen Leenstra, Jelmer Miedema (koning) en Harold de Boer is zondag in Franeker winnaar geworden van de afdelingswedstrijd voor jongens. In de finale werd het partuur van Niawier-Metslawier-Oosternijkerk met Jelmer Torensma, Rutger Torensma en Jan Bandstra verslagen.

Read Full Article
Partoer Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra winne ek yn Harns

Partoer Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra winne ek yn Harns 0

🕔18:46, 8.aug 2021

De oerwinning by it haadklassekeatsen by de froulju yn Harns gie snein nei it partoer fan Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. De finale einige mei 5-2 en 6-6 tsjin Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. It

Read Full Article
Partuur Wybrig Bakker wint in Peins

Partuur Wybrig Bakker wint in Peins 0

🕔18:39, 8.aug 2021

De dames 1e klasse vrije formatie wedstrijd telde zondag in Peins dertien parturen (vorig jaar waren dit er zeven). Het partuur Wybrig Bakker (Tersoal), Corrie Kroondijk (Easterein) en Fiera de Vries (Groningen) wist op 5-2 en 6-4 in de finale

Read Full Article
Bolsward wint Ald-Meierspartij

Bolsward wint Ald-Meierspartij 0

🕔12:23, 8.aug 2021

Bolsward (Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga) is in Hitzum winnaar geworden van de Ald-Meiers partij. In de finale kwam het partuur van Jirnsum (Foke Jil Bakker, Marije Bodde en Ilja Wijtsma) tot een spel. Op 5-2 en 6-6

Read Full Article
Wedstrijdlijst Freule partij woensdag 11 augustus 2021

Wedstrijdlijst Freule partij woensdag 11 augustus 2021 0

🕔12:10, 8.aug 2021

Scheidsrechters Murke de Jong, Douwe Wierstra en Marco Fijma. Aanvang 9.00 uur! 1. Kimswerd Menno Johnson, Douwe Faber en Jurjen Fokkema   2. Oude Bildtzijl Rick Peperkamp, Martin Tjepkema en Sjoerd van der Schaar   3. Spannum Fedde Hansma, Niels

Read Full Article
Wedstrijdlijst Ald-Meiers afdelingspartij voor meisjes zaterdag 7 augustus 2021 te Hitzum

Wedstrijdlijst Ald-Meiers afdelingspartij voor meisjes zaterdag 7 augustus 2021 te Hitzum 1

🕔13:25, 5.aug 2021

Scheidsrechters M. Fijma en J. Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Dronryp Julia Marthine Rienks, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi   2. Jirnsum Foke Jil Bakker, Marije Bodde en Ilja Wijtsma   3. Huizum Anna-Dieuwke Dijkstra en Nadya Rinske Moufakkir  

Read Full Article
Wedstrijdlijst Peins dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 augustus 2021

Wedstrijdlijst Peins dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 augustus 2021 0

🕔13:15, 5.aug 2021

Scheidsrechter clubscheidsrechter aanvang 10.00 uur! 1. Inge Jansma Dronryp, Naomi Wiersma Workum en Anouk Smink Makkum   2. Jildou Sweering Bolsward, Andrea Kroes Gauw en Marije Hellinga Deinum   3. Melanie van der Mossel Oude Bildtzijl, Angela Donga Hallum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Harlingen dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 augustus 2021

Wedstrijdlijst Harlingen dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 augustus 2021 0

🕔12:47, 5.aug 2021

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 11.00 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Klasine Huistra Reduzum en Simona Kootstra Minnertsga   2. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Louise Krol Broeksterwald en Harmke Siegersma Berltsum   3. Aletta van Popta Groningen, Mintje Meintema Dronryp en Miranda

Read Full Article
Oranje brigade wint 168ste PC met Erwin Zijlstra als koning

Oranje brigade wint 168ste PC met Erwin Zijlstra als koning 0

🕔21:01, 4.aug 2021

Oranje brigade wint 168ste met Erwin Zijlstra als koning Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra maakten het seizoen 2021 in keer tot een groot succes door als winnaar van het goed bezette Sjûkelân te stappen. In grootse

Read Full Article
Loting PC

Loting PC 0

🕔19:54, 2.aug 2021

Maandagavond heeft de loting van de 168ste PC op het Sjûkelân in Franeker plaats gevonden. Onder grote belangstelling werden lootjes door de kaatsers getrokken. Het lot was de parturen die kans maken op de zege goed gezind. Ze zijn mooi

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel