De 55+ kaatste in Huizum

De 55+ kaatste in Huizum 0

🕔17:57, 15.aug 2021

De 55-plussers waren op donderdag 12 augustus 2021 neergestreken in Huizum.Jarenlang waren we op de donderdag na de Freule te gast in Jelsum-Cornjum. Deze vereniging heeft jammer genoeg echter aangegeven deze partij niet meer te kunnen organiseren vandaar nu in

Read Full Article
Grootse Steven Koster leidt Tzum naar fraaie zege op 119de Freule partij

Grootse Steven Koster leidt Tzum naar fraaie zege op 119de Freule partij 0

🕔20:05, 11.aug 2021

Kaatsvereniging Wêz Wis Tsjom uit Tzum is woensdag in Wommels winnaar geworden van de 119de uitvoering van de Freule partij. Onder leiding van een grootse Steven Koster werd de zege een feit. Met Robin Benders  en Jorrit Palma wist hij

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jorwert heren 50+ d.e.l. A-klasse zondag 15 augustus 2021

Wedstrijdlijst Jorwert heren 50+ d.e.l. A-klasse zondag 15 augustus 2021 0

🕔05:32, 11.aug 2021

Aanvang: 10.00 uur! 1. Piet Zondervan Jorwert, Hilbrand Smid Witmarsum en Jarig Katsma Sint Jacobiparochie   2. Bertus Bootsma Wommels, Pieter Hilverda Winsum en Piet Machiela Sint Jacobiparochie   3. Jacob Kamstra Franeker, Wietse Punter Grou en Jacob v.d. Pol

Read Full Article
Wedstrijdlijst Vrouwenparochie heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 augustus 2021

Wedstrijdlijst Vrouwenparochie heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 augustus 2021 0

🕔05:15, 11.aug 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Dirk-Yde Sjaarda Easterein, René Anema Balk en Jan Schurer Easterein   2. Simon Zijlstra Easterlittens, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp   3. Wessel v.d. Woud Goutum, Jasper Jager Dronryp en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Kimswerd heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 augustus 2021

Wedstrijdlijst Kimswerd heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 augustus 2021 0

🕔05:01, 11.aug 2021

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Franeker en Gerben de Boer Gaast   2. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Thomas van Zuiden Bolsward   3. Haye Jan Nicolay Britsum, Jelte Visser

Read Full Article
Wedstrijdlijst Ried dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 15 augustus 2021

Wedstrijdlijst Ried dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 15 augustus 2021 0

🕔02:58, 11.aug 2021

Aanvang 10.00 uur! 1. Hesther de Boer Jellum, Nicole Hempenius Ried en Ineke van der Ploeg Ried   2. Romy Postma Winsum, Marsha Broersma Stiens en Julia Marthine Rienks Dronryp   3. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Jennie

Read Full Article
Wedstrijdlijst Kimswerd dames hoofdklasse vrije formatiezondag 15 augustus 2021

Wedstrijdlijst Kimswerd dames hoofdklasse vrije formatiezondag 15 augustus 2021 0

🕔02:49, 11.aug 2021

Scheidsrechter T. Kuipers. Aanvang: 11.00 uur! 1. Aletta van Popta Groningen, Mintje Meintema Dronryp en Miranda Scheffer Menaam   2. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Minnertsga en Annelien Broersma Leeuwarden   3. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot

Read Full Article
Wedstrijdlijst Hallum dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 14 augustus 2021

Wedstrijdlijst Hallum dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 14 augustus 2021 0

🕔02:41, 11.aug 2021

Aanvang: 10.00 uur! 1. Anna Ennema Sexbierum, Selma de Boer Easterein en Rixt Fokkema Harlingen   2. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Jennie Terpstra Mantgum   3. Hesther de Boer Jellum, Nicole Hempenius Ried en Ineke van der

Read Full Article
Wedstrijdlijst Burgwerd dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 14 augustus 2021

Wedstrijdlijst Burgwerd dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 14 augustus 2021 0

🕔02:33, 11.aug 2021

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Minnertsga en Annelien Broersma Leeuwarden   2. Ilse Tuinenga Franeker, Margriet Bakker Easterlittens en Sjanet Wijnia Wommels   3. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en

Read Full Article
Kweapraat 5

Kweapraat 5 0

🕔06:34, 10.aug 2021

De opmaat nei de 168ste PC begûn foar my al ier en betiid. Tink dat ik de eagen hast net ticht hân haw.Tsjin sân oere de dyk oer en de earste kontrôle smiet gjin problemen op. Op wei nei de

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel