Wedstrijdlijst Freule partij woensdag 11 augustus 2021

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 8, 2021 12:10

Wedstrijdlijst Freule partij woensdag 11 augustus 2021

Scheidsrechters Murke de Jong, Douwe Wierstra en Marco Fijma. Aanvang 9.00 uur!

1. Kimswerd Menno Johnson, Douwe Faber en Jurjen Fokkema
 
2. Oude Bildtzijl Rick Peperkamp, Martin Tjepkema en Sjoerd van der Schaar
 
3. Spannum Fedde Hansma, Niels de Boer en Stijn Vincken
 
4. Bolsward Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen
 
5. Grou Stef van Steen, Tjerk Kamsma en Jan Yntema
 
6. Wommels Luka van der Weg, Milan van der Weg en Jente Schraa
 
7. Arum Pieter den Breejen, Tieme Tolsma en Rinnert Tolsma
 
8. Makkum Clive van der Weerdt, Luuk Zwaagstra en Thom Stellingwerf
 
9. Witmarsum Jari Visser, Colin Baarda en Nick Visser
 
10. Folsgare Redmer Wiersma, Wessel Zijlstra en Jan Johannes van der Kamp
 
11. Winsum Jarno Viëtor en Stefan Greidanus
 
12. Sint Annaparochie Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Jesse Kroondijk
 
13. Stiens Rick Haijma, Hessel van der Molen en Jelger van der Meulen
 
14. Sexbierum-Pietersbierum Stijn Scheffer, Nick van der Walt en Rene van der Walt
 
15. Morra-Lioessens Marco Wouda, Jacob Klaas Dijkstra en Johan Sipma
 
16. Baard Tjitte Reitsma, Geert Reitsma en Klaas Gerrit Meulenaar
 
17. Franeker Elmer Feenstra, Jelmer Kuiken en Jan-Tymen Eisma
 
18. Bitgum Sjouke Beimers, Thom Dijkstra en Leon Wijning
 
19. Jellum-Bears Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema
 
20. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk Jan Bandstra, Jelmer Torensma en Rutger Torensma
 
21. Berltsum Douwe Joostema, Rink Sterk en Thomas Dijkstra
 
22. Dronryp Jorrit Nanninga, Brent Timmerman en Haye Tseard van der Hem
 
23. Reahûs-Turns Ate Schaap, Pieter de Jong en Durk Bootsma
 
24. Hommerts-Jutrijp Matthys Renema, Ramon Raap en Jitze Floris
 
25. Sint Jacobiparochie Raymon de Vries, Verry van der Meer en Wesley v.d. Vaart
 
26. Lollum-Waaxens Liuwe-Meint Postma, Marten Algra en Johannes Bouma
 
27. Reduzum Leon Sjoerdsma, Jitze Miedema en Simon Sjouke Zijlstra
 
28. Exmorra Johan Tolsma, Jarno Feenstra en Marten Leijenaar
 
29. Achlum Melle Talsma, Rudmer Faber en Hylke Talsma
 
30. Tzum Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma
 
31. Raerd Jens Kooistra, Sybrand Veldhuis en Jelmer Foppe Drijfhout
 
32. Leeuwarden Harmen Zuidema, Otte Algra en Rein Breuker
 
33. Heerenveen Heiko Zijlstra, Thieme Durk van Etten en Luca Wijngaard
 
34. Menaam Rowin Faas, Jelte de Jong en Werner Iedema
 
35. Ingelum Jelmer Osinga, Daniel Meesters en Jurrit Osinga
Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 8, 2021 12:10
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article
 • Wuboma

  Wuboma

  As in sporter net de einstreap hellet, dan kin hy dochs ek net winne? In hurddraver dy't fier foarleit, mar…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel