Wedstrijdlijst Vrouwenparochie heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 augustus 2021

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 11, 2021 05:15

Wedstrijdlijst Vrouwenparochie heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 augustus 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur!

1. Dirk-Yde Sjaarda Easterein, René Anema Balk en Jan Schurer Easterein
 
2. Simon Zijlstra Easterlittens, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp
 
3. Wessel v.d. Woud Goutum, Jasper Jager Dronryp en Lucas Postma Dronryp
 
4. Patrick van Dellen Berltsum, Hessel Postma Winsum en Stefan van der Meer Baard
 
5. Steven Koster Tzum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Thomas Dijkstra Berltsum
 
6. Jan Hof Franeker, Justin van Dijk Harlingen en Rick Alberda Midlum
 
7. Jan Dirk de Groot Driezum, Jordy Mossel Rinsumageast en Meindert de Jong Ee
 
8. Jorrit van Smeden Franeker, Tymo Zijlstra Harlingen en Tjalling Feenstra Herbaijum
 
9. Jelmer Kuiken Franeker, Michel v.d. Veen Franeker en Jan-Tymen Eisma Franeker
 
10. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Yannick Hielkema Bitgum
 
11. Jisse Kemper Berltsum, Wytze Wassenaar Wier en Remco Dijkstra Berltsum
 
12. Rudmer Okkinga Arum, Djurre Seerden Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
 
13. Johannes van der Veen Pietersbierum, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Tsjerk Elsinga Dronryp
 
14. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Riemer Hoekstra Ee
 
15. Geert Reitsma Baard, Leon Wijning Sint Annaparochie en Jitze Floris Joure
 
16. Peter van Zuiden Bolsward, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum
 
17. Jari Visser Witmarsum, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Rick Minnesma Dronryp
 
18. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker
 
19. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
 
20. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
 
21. Corné Tuinenga Berltsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
 
22. Johan Diertens Dronryp, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Hillebrand Visser Leeuwarden
 
23. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden
 
24. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Roel Pieter de Jong Ried
Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 11, 2021 05:15
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel