Lijst heren eerste klasse Achlum wedstrijd d.e.l. dd 22 augustus 2020

Lijst heren eerste klasse Achlum wedstrijd d.e.l. dd 22 augustus 2020 0

🕔21:33, 18.aug 2020

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang : 10.00 uur! 1. Jan-Sjouke Weewer Thomas Dijkstra Gjalt Sjirk de Groot   2. Arne Tigchelaar Pier Piersma Allard Dijkstra 3. Youri de Groot Michel Nesse Jasper Jager   4. Corné Tuinenga Justin van Dijk Rudmer

Read Full Article
Lijst heren hoofdklasse Sint Jacobiparochie wedstrijd d.e.l. zaterdag dd 22 augustus 2020.

Lijst heren hoofdklasse Sint Jacobiparochie wedstrijd d.e.l. zaterdag dd 22 augustus 2020. 0

🕔21:19, 18.aug 2020

Scheidsrechter Astrid Kooistra. Aanvang 11.00 uur! 1. Simon Zijlstra Dylan Drent Thomas van Zuiden   2. Auke Boomsma Gabe-Jan van Popta Hans Wassenaar 3. Johannes van der Veen Taeke Triemstra Evert Pieter Tolsma   4. Menno van Zwieten Kevin Jordi

Read Full Article
Lijst Makkum dames eerste klasse vrije formatie dd 16 augustus 2020.

Lijst Makkum dames eerste klasse vrije formatie dd 16 augustus 2020. 0

🕔21:40, 11.aug 2020

Aanvang:10.00 uur! 1. Ilse Zwaagstra Larissa Smink Noa Elzinga   2. Melanie van der Mossel Angela Donga Simone Oppedijk 3. Anke Wassenaar Marsha Broersma Gerde Lycklama à Nijeholt   4. Eline van Dijkhuizen Lieke van Loon Femke Folkerts 5. Anna

Read Full Article
Lijst Vrouwenparochie heren eerste klasse vrije formatie dd 16 augustus 2020. Aanvang 10:00 uur

Lijst Vrouwenparochie heren eerste klasse vrije formatie dd 16 augustus 2020. Aanvang 10:00 uur 0

🕔21:30, 11.aug 2020

Scheidsrechter H. Tolsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Patrick van Dellen Hyltje Bosma Hendrik Bouwhuis   2. Stan van den Berg Roy van den Berg Ruben Eijzenga 3. Lieuwe v.d. Werff Sip Jaap Bos Riemer Hoekstra   4. Christiaan Stremler Mark

Read Full Article
Lijst Reduzum heren hoofdklasse vrije formatie dd 16 augustus 2020.

Lijst Reduzum heren hoofdklasse vrije formatie dd 16 augustus 2020. 0

🕔21:06, 11.aug 2020

Scheidsrechter Durk Wierstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Jelte-Pieter Dijkstra Hendrik Jan v.d. Velde Pieter Jan Leijenaar   2. Bauke Triemstra Pieter Jan Plat Sjoerd de Jong 3. Menno van Zwieten Renze Hiemstra Hans Wassenaar   4. Gert-Anne van der Bos

Read Full Article
Lijst Wommels dames hoofdklasse vrije formatie dd 15 augustus 2020.

Lijst Wommels dames hoofdklasse vrije formatie dd 15 augustus 2020. 0

🕔20:58, 11.aug 2020

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Jeska Terpstra Martzen Deinum   2. Ilse Tuinenga Margriet Bakker Sjanet Wijnia 3. Anna-Brecht Bruinsma Anne Monfils Harmke Siegersma   4. Serena Hovenga Amarins de Groot Aluca Bouma   5. Roelie

Read Full Article
Lijst Franeker heren 50+ wedstrijd – d.e.l. Zaterdag 15 augustus 2020

Lijst Franeker heren 50+ wedstrijd – d.e.l. Zaterdag 15 augustus 2020 0

🕔20:50, 11.aug 2020

A-klasse Aanvang 10.00 uur! 1. Evert Tolsma Piet Machiela Wietse Punter   2. Tjeerd Jan Boomsma Nanning Seepma Anco Elgersma 3. Peter Dijkstra Jacob Kamstra Jan Fokke Mulder   4. Anne de Vries Tjeerd Dijkstra Siebe Tolsma 5. Hilbrand Smid

Read Full Article
Lijst junioren wedstrijd d.el. te Leeuwarden dd vrijdag 14 augustus 2020

Lijst junioren wedstrijd d.el. te Leeuwarden dd vrijdag 14 augustus 2020 0

🕔20:34, 11.aug 2020

Aanvang: 15.00 uur. Scheidsrechter Klaas Hijlkema 1. Wytze Wassenaar Klaas Jan Oosterbaan Riemer Hoekstra   2. Thom Stellingwerf Lennard Feenstra Jelmer Miedema 3. Jari Visser Jesse Heida Thomas Dijkstra   4. Wessel v.d. Woud Sjoerd Smits Wessel Hilverda 5. Jordy

Read Full Article
Lijst Jong Famme Partij zaterdag 8 augustus 2020.

Lijst Jong Famme Partij zaterdag 8 augustus 2020. 0

🕔19:48, 5.aug 2020

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang 10.00 uur. 1.Bolsward Femke Folkerts Rixt Blanke Noa Elzinga 2. Minnertsga Anke Wassenaar Lotte Delgrosso Simona Kootstra 3. Easterein Roelie Kroondijk Corrie Kroondijk Jeska Terpstra 4. Berltsum Hester Zijlstra Esther de Vries Jildou Felkers 5. Ried

Read Full Article
Lijst Burgwerd dames hoofdklasse vrije formatie zondag 9 augustus 2020

Lijst Burgwerd dames hoofdklasse vrije formatie zondag 9 augustus 2020 0

🕔21:35, 4.aug 2020

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Tineke Dijkstra Sandra Hofstra Louise Krol   2. Annet de Haan Lotte Delgrosso Annelien Broersma 3. Ilse Tuinenga Margriet Bakker Sjanet Wijnia   4. Roelie Kroondijk Klasine Huistra Jennie Terpstra  5. Nynke Sijbrandij

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Klaas Goodijk

  Pieter Klaas Goodijk

  Mijn jongensjaren komen in Memorian Dirk van der Zee weer voorbij. Inderdaad Kees Nanings, de schoonvader van Jan Faber uit…

  View Article
 • Jasper

  Jasper

  Beste Jan! Wat een skande dat de bern de tillegraaf net goed bij halde! Dit kin natuurlijk echt net bij…

  View Article
 • Bestuur LKC Sonnenborgh

  Bestuur LKC Sonnenborgh

  LKC Sonnenborgh heeft vanaf augustus bij de KNKB aangegeven bereid te zijn de dames hoofdklasse Oldehove partij op zaterdag 19…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel