Wedstrijdlijst Frouljus-PC vrije formatie woensdag 25 augustus 2021 te Weidum

Wedstrijdlijst Frouljus-PC vrije formatie woensdag 25 augustus 2021 te Weidum 0

🕔20:28, 23.aug 2021

Scheidsrechters: Dirk Wierstra en Jan Winkel. Aanvang: 10.00 uur! 1. Aletta van PoptaMintje MeintemaMiranda Scheffer   2. Ilse TuinengaMargriet BakkerSjanet Wijnia           3. Annet de HaanLotte DelgrossoAnnelien Broersma   4. Jildou SweeringAndrea KroesMarije Hellinga    

Read Full Article
Wedstrijdlijst Paesens heren 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst Paesens heren 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔12:44, 18.aug 2021

Scheidsrechter C. Anema. Aanvang 11.00 uur! 1. Wessel v.d. Woud Goutum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Yannick Hielkema Bitgum   2. Jan Hof Franeker, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Verry van der Meer Sint Jacobiparochie   3. Jorrit van Smeden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Baard dames 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst Baard dames 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔11:53, 18.aug 2021

Scheidsrechter K. Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Samanta Visser Franeker, Andrea Kroes Gauw en Senne Idsardi Dronryp   2. Romy Postma Winsum, Angela Donga Hallum en Ineke van der Ploeg Ried   3. Inge Jansma Dronryp, Elly Hofman Leeuwarden en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔11:47, 18.aug 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 12.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Klasine Huistra Reduzum en Martzen Deinum Wommels   2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Corrie Kroondijk Easterein en Miranda Scheffer Menaam   3. Ilse Tuinenga Franeker, Amarins de Groot Mantgum en Annelien

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga heren 35+ d.e.l. zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Minnertsga heren 35+ d.e.l. zondag 22 augustus 2021 0

🕔11:03, 18.aug 2021

Clubscheidsrechter! Aanvang 10.00 uur! 1. Willem Buurstra Franeker, Romke Veenstra Minnertsga en Jacob Faber Minnertsga   2. Gerard Sinnema Minnertsga, Skelte Hofstra Dronryp en Jacob Wassenaar Minnertsga   3. Keimpe Koldijk Easterlittens, Gijsbert Knol Bolsward en Willem Hein de Haan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren 2e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Menaam heren 2e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021 0

🕔10:56, 18.aug 2021

Scheidsrechter J. Miedema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Jan Hof Franeker, Justin van Dijk Harlingen en Rick Alberda Midlum   2. Marten Jansen Sexbierum, Jurre Broekstra Tzummarum en Wilke van der Meulen Stiens   3. Gerrit Dijkstra Anjum, Mark Polstra Menaam

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren 1e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Menaam heren 1e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021 0

🕔10:50, 18.aug 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden   2. Steven Koster Tzum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Thomas Dijkstra Berltsum   3. Patrick van Dellen Berltsum,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Van Aismapartij heren hoofdklasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Van Aismapartij heren hoofdklasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021 0

🕔10:41, 18.aug 2021

Scheidrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Jouke Bosje Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum   2. Youri de Groot Menaam, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Jelte-Pieter Dijkstra Wommels   3. Jelle Attema Makkum,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst Bitgum heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔10:31, 18.aug 2021

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur!   1. Paul Dijkstra Bitgum, Renze Hiemstra Deinum en Thomas van Zuiden Bolsward   2. Tjisse Steenstra Bitgummole, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   3. André van Dellen Berltsum, Gabe-Jan

Read Full Article
Wedstrijdlijst IJlst bondswedstrijd voor de heren 50+ zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst IJlst bondswedstrijd voor de heren 50+ zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔20:20, 17.aug 2021

Scheidsrechters Erwin van Wier en Fokke van der Veen 1. Goutum John Adema, Albert Walsweer en Jan Meindertsma   2. Heerenveen René Leenstra, Hielke Postma en Sybren Gerbens   3. Mantgum Jan Reitsma, Sjirk Gjalt de Groot en Jan Heida

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Jan

  Jan

  Gerben Okkinga, Kaatser van de buitencategorie! Ook een kaatser die als hoofdklasser koning is geweest als opslager, voorinse en achterinse.

  View Article
 • Kees

  Kees

  Dat is Wierd Baarda uit Dronrijp

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Wiebe de Boer waar nag jaren myn skildersmaat in 't klassy fan Eddy Sikma in Luwt. 'n Noflike en beskaiden…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel