Wedstrijdlijst Sexbierum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Sexbierum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022 0

🕔17:29, 26.jul 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen 2. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Annelien Broersma Leeuwarden 3. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum heren hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Sexbierum heren hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022 0

🕔17:17, 26.jul 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur! 1. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens 2. Auke Boomsma Morra, Hessel Postma Winsum en Tsjerk Elsinga Dronryp 3. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Evert

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie heren 50+ d.e.l. zondag 24 juli 2022

Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie heren 50+ d.e.l. zondag 24 juli 2022 0

🕔18:46, 19.jul 2022

De leiding besrust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Jan Meindertsma Goutum, Bertus Bootsma Wommels en Jan Heida Mantgum 2. Johan Hiemstra Sint Annaparochie, Ludwig Seerden Franeker en Jan Sipma Franeker 3. Egbert Bootsma Itens, Piet Machiela Sint

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam dames eerste klasse vrije formatie wedstrijd zondag 24 juli 2022

Wedstrijdlijst Menaam dames eerste klasse vrije formatie wedstrijd zondag 24 juli 2022 0

🕔18:35, 19.jul 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Moniek Lootsma Goënga, Rixt Blanke Bolsward en Senne Idsardi Dronryp 2. Anna Ennema Sexbierum, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum 3. Eline van Dijkhuizen Nijland, Inge Blanke Bolsward en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huizum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 24 juli 2022

Wedstrijdlijst Huizum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 24 juli 2022 0

🕔18:29, 19.jul 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Ilse Tuinenga Franeker, Louise Krol Broeksterwâld en Sjanet Wijnia Wommels 2. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip 3. Inge Jansma Dronryp, Larissa Smink Makkum en Noa

Read Full Article
Wedstrijdlijst Damwâld heren tweede klasse vrije formatie zondag 24 juli 2022

Wedstrijdlijst Damwâld heren tweede klasse vrije formatie zondag 24 juli 2022 0

🕔18:22, 19.jul 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Redmer Cnossen Bolsward 2. Jorrit van Smeden Franeker, Tymo Zijlstra Harlingen en Tjalling Feenstra Herbaijum 3. Dennis de Bruin Mûnein, Robert de Bruin

Read Full Article
Wedstrijdlijst Weidum heren eerste klasse vrije formatie zondag 24 juli 2022

Wedstrijdlijst Weidum heren eerste klasse vrije formatie zondag 24 juli 2022 0

🕔18:13, 19.jul 2022

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang: 10.00 uur! 1. Corné Tuinenga Berltsum, Michel v.d. Veen Franeker en Hillebrand Visser Dronryp 2. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 3. Johannes van der Veen Pietersbierum, Jorn Lars van

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 24 juli 2022

Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 24 juli 2022 0

🕔18:05, 19.jul 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 1. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Daniël Iseger Goutum en Patrick Scheepstra Franeker 2. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum 3. Haye Jan Nicolay Britsum, Gabe-Jan van Popta Lollum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 23 juli 2022

Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 23 juli 2022 0

🕔17:56, 19.jul 2022

Scheidsrechter Erwin van Wier. Aanvang: 11.00 uur! 1. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 2. Wierd Baarda Dronryp, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum 3. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry

Read Full Article
Wedstrijdlijst Morra dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 23 juli 2022

Wedstrijdlijst Morra dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 23 juli 2022 0

🕔17:36, 19.jul 2022

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Louise Krol Broeksterwâld en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip 2. Annet de Haan Sint Annaparochie, Sandra Hofstra Tzum en Jeska Terpstra Easterein 3. Wybrig Bakker Tersoal, Manon Scheepstra Leeuwarden

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  Harlingen een genot om daar te mogen kaatsen !!

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel