Lijst Menaam heren eerste klasse vrijeformatie dd zondag 30 augustus 2020

Lijst Menaam heren eerste klasse vrijeformatie dd zondag 30 augustus 2020 0

🕔20:01, 25.aug 2020

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang 11.00 uur! 1. Lieuwe v.d. Werff Sip Jaap Bos Riemer Hoekstra   2. Youri de Groot Pier Piersma Stefan van der Meer 3. Paul Dijkstra Djurre Seerden Klaas Pier Folkertsma   4. Jelle Attema Lennart Adema

Read Full Article
Lijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie dd zondag 30 augustus 2020

Lijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie dd zondag 30 augustus 2020 0

🕔19:53, 25.aug 2020

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Haye Jan Nicolay Jelte Visser Evert Pieter Tolsma   2. Patrick van Dellen Hyltje Bosma Hendrik Bouwhuis 3. Jelte-Pieter Dijkstra Hendrik Jan v.d. Velde Pieter Jan Leijenaar   4. Gert-Anne van

Read Full Article
Lijst Peins dames eerste klasse vrije formatie zondag dd 23 augustus 2020.

Lijst Peins dames eerste klasse vrije formatie zondag dd 23 augustus 2020. 0

🕔23:08, 18.aug 2020

Aanvang: 10.00 uur! 1. Wybrig Bakker Corrie Kroondijk Fiera de Vries   2. Nicole Hempenius Mintje Meintema Miranda Scheffer 3. Anna Ennema Anouk Smink Melissa Rianne Hiemstra   4. Inge Jansma Elly Hofman Ineke van der Ploeg 5. Melanie van

Read Full Article
Lijst Wjelsryp dames hoofdklasse wedstrijd vrije formatie dd 23 augustus 2020.

Lijst Wjelsryp dames hoofdklasse wedstrijd vrije formatie dd 23 augustus 2020. 0

🕔23:01, 18.aug 2020

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Tineke Dijkstra Sandra Hofstra Louise Krol   2. Ilse Tuinenga Margriet Bakker Sjanet Wijnia 3. Roelie Kroondijk Klasine Huistra Jennie Terpstra   4. Anna-Brecht Bruinsma Anne Monfils Harmke Siegersma 5. Serena Hovenga Amarins

Read Full Article
Lijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag dd 23 augustus 2020.

Lijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag dd 23 augustus 2020. 0

🕔22:54, 18.aug 2020

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Simon Zijlstra Jelle Scharringa Paulus Yde Walda   2. Christiaan Stremler Mark Minnesma Albert Feenstra 3. Paul Dijkstra Djurre Seerden Klaas Pier Folkertsma   4. Gerrit Jan Duiven Sjoerd Teake Kooistra Sybren Poelsma

Read Full Article
Lijst Easterlittens heren hoofdklasse wedstrijd vrije formatie zondag dd 23 augustus 2020.

Lijst Easterlittens heren hoofdklasse wedstrijd vrije formatie zondag dd 23 augustus 2020. 0

🕔22:36, 18.aug 2020

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Menno van Zwieten Renze Hiemstra Hans Wassenaar   2. Marten Bergsma Dylan Drent Hendrik Kootstra 3. Johannes van der Veen Kevin Jordi Hiemstra Tsjerk Elsinga   4. Jelte-Pieter Dijkstra Hendrik Jan v.d. Velde

Read Full Article
Lijst dames Berltsum eerste klasse vrije formatie zaterdag dd 22 augustus 2020

Lijst dames Berltsum eerste klasse vrije formatie zaterdag dd 22 augustus 2020 0

🕔22:27, 18.aug 2020

Aanvang: 10.00 uur! 1. Anna Ennema Anouk Smink Melissa Rianne Hiemstra   2. Foke Jil Bakker Senne Idsardi Gerde Lycklama à Nijeholt 3. Ilse Zwaagstra Larissa Smink Noa Elzinga   4. Nicole Hempenius Mintje Meintema Miranda Scheffer 5. Andrea Kroes

Read Full Article
Lijst Berltsum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag dd 22 augustus 2020.

Lijst Berltsum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag dd 22 augustus 2020. 0

🕔22:09, 18.aug 2020

Scheidsrecher: Sipke Hiemstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Jeska Terpstra Martzen Deinum   2. Nynke Sijbrandij Manon Scheepstra Marrit Zeinstra 3. Anna-Brecht Bruinsma Anne Monfils Harmke Siegersma   4. Tineke Dijkstra Sandra Hofstra Louise Krol 5. Ilse Tuinenga Margriet

Read Full Article
Lijst heren 50+ Minnertsga wedstrijd d.e.l. dd 22 augustus 2020

Lijst heren 50+ Minnertsga wedstrijd d.e.l. dd 22 augustus 2020 0

🕔21:56, 18.aug 2020

Aanvang: 10.00 uur! A-klasse: 1. Wietse Punter Hilbrand Smid Johan Hiemstra   2. Simon de Groot Ludwig Seerden Hans Felkers 3. Peter Dijkstra Harmen Tjalling Holwerda Klaas Kramer   4. Jan Sipma Teake van der Walt Wietse Punter 5. Evert

Read Full Article
Lijst heren 30+ Minnertsga wedstrijd d.e.l. dd 22 augustus 2020

Lijst heren 30+ Minnertsga wedstrijd d.e.l. dd 22 augustus 2020 0

🕔21:40, 18.aug 2020

Aanvang: 10.00 uur! 1. Klaas Goodijk Arie den Breejen Keimpe Koldijk   2. Jacob Schotanus Arjen Radix Chris Hiemstra 3. Sander Dorst Jan Jelle Jongsma Gerrit Jan Visser   4. Arjen Andringa Erik Bakker Chris Wassenaar 5. Klaas Sjoerd Koopmans

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Klaas Goodijk

  Pieter Klaas Goodijk

  Mijn jongensjaren komen in Memorian Dirk van der Zee weer voorbij. Inderdaad Kees Nanings, de schoonvader van Jan Faber uit…

  View Article
 • Jasper

  Jasper

  Beste Jan! Wat een skande dat de bern de tillegraaf net goed bij halde! Dit kin natuurlijk echt net bij…

  View Article
 • Bestuur LKC Sonnenborgh

  Bestuur LKC Sonnenborgh

  LKC Sonnenborgh heeft vanaf augustus bij de KNKB aangegeven bereid te zijn de dames hoofdklasse Oldehove partij op zaterdag 19…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel