Wedstrijdlijst Tzummarum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 9 mei 2024

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 6, 2024 13:49

Wedstrijdlijst Tzummarum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 9 mei 2024

Scheidrechters: Henk van der Zee, Hendrik Tolsma en Johny Bergsma Aanvang: 9.30 uur!

1. Berlikum Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen

2. Sint Jacobiparochie Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra

3. Easterein Dirk-Yde Sjaarda, Sjoerd Kooistra en Bauke Dijkstra

4. Sint Annaparochie Jesse Kroondijk en Jan Koelmans

5. Tzummarum Jelmer v.d. Meer, Cornelis Jensma en Willem Heeringa

6. Stiens Elgar Boersma, Hendrik van der Meer en Laas Pieter van Straten

7. Huizum René de Haan, Jarco Kingma en Jelle Scharringa

8. Deinum Gabe Sytema, Niels van der Wal en Renze Hiemstra

9. Ingelum Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga

10. Franeker 2 Jan Hof, Michel v.d. Veen en Lennard Feenstra

11. Morra-Lioessens Auke Boomsma, Johan Sipma en Jelle Jaap Stiemsma

12. Witmarsum Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser

13. Leeuwarden 2 André van Dellen, Pieter Jan Plat en Kevin Jordi Hiemstra

14. Minnertsga Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra

15. Makkum Jelle Attema, Hendrik Jan v.d. Velde en Klaas Pier Folkertsma

16. Sneek Klaas-Jan Oosterbaan, Douwe Roel de Boer en Pieter Vogels

17. Dronryp 2 Brent Timmerman, Bjorn Idsardi en Sybren Poelsma

18. Bolsward 1 Peter van Zuiden, Gabe-Jan van Popta en Yoram Elzinga

19. Winsum Wessel Hilverda, Hessel Postma en Stefan Greidanus

20. Exmorra Marten Leijenaar, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar

21. Dronryp 1 Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma

22. Tzum Jorrit Palma, Frits Hoekstra en Steven Koster

23. Leeuwarden 1 Harmen Zuidema, Jeroen de Boer en Sjoerd de Jong

24. Bitgum 1 Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar

25. Bolsward 2 Redmer Cnossen, Jelle Cnossen en Hendrik Bouwhuis

26. Arum Germ Epema, Kevin Jaarsma en Pieter den Breejen

27. Herbaijum Gerard Hoekstra, Jorrit van Smeden en Tjalling Feenstra

28. Franeker 3 Steven de Bruin, Ramon Hoogerhuis en Jelmer Kuiken

29. Bitgum 2 Gerard de Vries, Leon Wijning en Yannick Hielkema

30. Easterlittens Jelmer Hofstee, Pier Piersma en Erwin Zijlstra

31. Harlingen Arne Tigchelaar, Kevin de Boer en Tymo Zijlstra

32. Sexbierum-Pietersbierum Johannes van der Veen, Jelte Visser en Jelle Pieter van der Walt

33. Goutum Redmer Wijnstra, Nico Boonstra en Jelmer Miedema

34. Franeker 1 Jan Tymen Eisma, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 6, 2024 13:49
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel