Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021

Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021 0

🕔20:47, 31.aug 2021

Aanvang: 10.00 A-klasse:  1. Piet Machiela Sint Jacobiparochie, Piet Zondervan Jorwert en Jan Sipma Franeker   2. Tiede Boorsma Sint Nicolaasga, Johan Hiemstra Sint Annaparochie en Hilbrand Smid Witmarsum   3. Bertus Bootsma Wommels, Dirk Machiela Sint Jacobiparochie en Egbert

Read Full Article
Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum

Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum 0

🕔20:38, 31.aug 2021

Scheidsrechters: Murk de Jong, Jenco Sieperda en Erwin van Wier. Aanvang: 9.00 uur! 1. Tzummarum: Jelmer v.d. Meer, Jelle Pieter van de Walt en Willem Heeringa 2. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema 3. Amsterdam: Marcus Frietema,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:32, 24.aug 2021

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Thomas van Zuiden Bolsward   2. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   3. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:24, 24.aug 2021

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 11.00 uur! 1. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum   2. Johan Diertens Dronryp, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Hillebrand Visser Leeuwarden   3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huizum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Huizum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:10, 24.aug 2021

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur! 1. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen   2. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Louise Krol Broeksterwâld en Harmke Siegersma Berltsum   3. Ilse Tuinenga Franeker, Margriet Bakker Easterlittens en Sjanet

Read Full Article
Wedstrijdlijst Balk heren 50+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Balk heren 50+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:03, 24.aug 2021

Aanvang: 10.00 uur! A-klasse: 1. Tiede Boorsma Sint Nicolaasga, Dirk Machiela Sint Jacobiparochie en Tjeerd Dijkstra Easterein   2. Anco Elgersma Dedgum, Egbert Bootsma Itens en Hans Felkers Stiens   3. Bertus Bootsma Wommels, Piet Zondervan Jorwert en Johannes Siegersma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Dronryp dames 1e klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Dronryp dames 1e klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔20:52, 24.aug 2021

Scheidsrechter J. Miedema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Foke Jil Bakker Tersoal, Rixt Blanke Bolsward en Senne Idsardi Dronryp   2. Marije Bodde Grou, Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip   3. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils

Read Full Article
Wedstrijdlijst Heerenveen heren 35+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Heerenveen heren 35+ d.e.l. zondag 29 augustus 2021 0

🕔20:44, 24.aug 2021

Clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1.Keimpe Koldijk Easterlittens, René Leenstra Heerenveen en Arjen Radix Goënga   2. Willem Buurstra Franeker, Jelmer Elzinga Sint Johannesga en Marco Lautenbach Herbaijum   3. Michel Nesse Sibrandabuorren, Johannes Pieter Riemersma Oranjewoud en Arjen Andringa Grou

Read Full Article
Wedstrijdlijst dames bond zaterdag 21 augustus 2021 te Vrouwenparochie

Wedstrijdlijst dames bond zaterdag 21 augustus 2021 te Vrouwenparochie 0

🕔20:39, 24.aug 2021

Scheidsrechters: Erwin van Wier en Marco Fijma Bolsward: Jildou Sweering, Rixt Blanke en Noa Elzinga Dronryp:  Inge Jansma, Mintje Meintema en Senne Idsardi Hijum-Finkum Elske van Straten, Martje Steegstra en Maaike Steegstra Berltsum Esther de Vries, Jildou Felkers en Harmke

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jong Nederland zaterdag 28 augustus 2021 te Franeker

Wedstrijdlijst Jong Nederland zaterdag 28 augustus 2021 te Franeker 0

🕔20:21, 24.aug 2021

Scheidsrechters: Lolke Bierma en Klaas Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Morra-Lioessens: Siebe Feenstra, Arjen Schregardus en Johan Sipma   2. Folsgare: Menno Sweering, Jan Johannes van der Kamp en Matthijs Beuckens   3. Bitgum: Gerard de Vries, Yannick Hielkema en

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Jan

  Jan

  Gerben Okkinga, Kaatser van de buitencategorie! Ook een kaatser die als hoofdklasser koning is geweest als opslager, voorinse en achterinse.

  View Article
 • Kees

  Kees

  Dat is Wierd Baarda uit Dronrijp

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Wiebe de Boer waar nag jaren myn skildersmaat in 't klassy fan Eddy Sikma in Luwt. 'n Noflike en beskaiden…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel