Marten Bergsma, Dylan Drent en Erwin Zijlstra winnen in Wommels

Marten Bergsma, Dylan Drent en Erwin Zijlstra winnen in Wommels 0

🕔18:22, 22.mei 2022

De twee parturen die op papier het sterkst waren haalden op de door-elkaar-loten hoofdklasse partij voor de heren in Wommels ook daadwerkelijk de finale. Marten Bergsma, Dylan Drent en Erwin Zijlstra wonnen daarin met klein verschil van Tjisse Steenstra, Taeke

Read Full Article
Steven Koster koning Hidde Sijpersma partij

Steven Koster koning Hidde Sijpersma partij 0

🕔18:12, 22.mei 2022

Auke Boomsma, Michel van der Veen en Steven Koster zijn zaterdag in Berltsum winnaar geworden van de Hidde Sijpersma partij een vrije formatiewedstrijd voor de heren eerste klasse. In de finale werd met schone telegraaf gewonnen van Jesse Kroondijk, Yoram

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren hoofdklasse vrije formatie zondag 22 mei 2022 

Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren hoofdklasse vrije formatie zondag 22 mei 2022  0

🕔19:42, 17.mei 2022

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens 2. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum 3. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga heren eerste klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022

Wedstrijdlijst Minnertsga heren eerste klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022 0

🕔19:35, 17.mei 2022

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Jorn Lars van Beem Dronryp en Tsjerk Elsinga Dronryp 2. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Sjoerd de Jong Leeuwarden en Patrick Scheepstra Franeker 3. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga heren tweede klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022

Wedstrijdlijst Minnertsga heren tweede klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022 0

🕔19:03, 17.mei 2022

De leiding is in handen van de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp 2. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum 3. Aizo Veltman Hommerts, Karel

Read Full Article
Wedstrijdlijst Schingen heren 50+ d.e.l. zondag 22 mei 2022

Wedstrijdlijst Schingen heren 50+ d.e.l. zondag 22 mei 2022 0

🕔18:54, 17.mei 2022

De leiding is in handen van de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Jan Hoekstra Leeuwarden, Jan Reitsma Mantgum en Tjeerd Jan Boomsma Morra 2. Albert Nauta Bitgum, Klaas Kramer Dronryp en Siebe van Loon Heerenveen 3. Peter Dijkstra Bitgummole, Hans

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum dames eerste klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022

Wedstrijdlijst Berltsum dames eerste klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022 0

🕔18:45, 17.mei 2022

De leiding is in handen van de clubscheidsrechter. Aanvang 10.00 uur! 1. Inge Jansma Dronryp, Larissa Smink Makkum en Anouk Smink Makkum 2. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Iris Oosterbaan Scharnegoutum 3. Aletta van Popta Groningen, Mintje Meintema

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 22 mei 2022

Wedstrijdlijst Berltsum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 22 mei 2022 0

🕔18:39, 17.mei 2022

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 10.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Minnertsga en Jeska Terpstra Easterein 2. Anna Ennema Sexbierum, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum 3. Julia Marthine Rienks Dronryp, Hesther de Boer Jellum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 21 mei 2022

Wedstrijdlijst Berltsum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 21 mei 2022 0

🕔18:11, 17.mei 2022

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang: 10.00 uur! 1. Patrick van Dellen Berltsum, Mark Minnesma Dronryp en Jurrit Osinga Ingelum 2. Gerard de Vries Bitgum, Yannick Hielkema Bitgum en Wessel Hilverda Winsum 3. Auke Boomsma Morra, Michel v.d. Veen Franeker en Steven

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wommels heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 mei 2022

Wedstrijdlijst Wommels heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 mei 2022 0

🕔17:52, 17.mei 2022

Scheidsrechter Fokke van der Veen. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Bauke Dijkstra Easterein en Thomas van Zuiden Bolsward 2. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Gerben de Boer Gaast 3. Remmelt Bouma Weidum,

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article
 • Annemiek

  Annemiek

  Wat leuk dat Den Haag meedoet! :D

  View Article
 • Antina Houtsma

  Antina Houtsma

  Beste Jan, op it momint fan ferstjerren wie Johan noch 52 jier. En yn 1985 hat hy mei Mark Wever…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel