Wedstrijdlijst Minnertsga heren tweede klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 17, 2022 19:03

Wedstrijdlijst Minnertsga heren tweede klasse vrije formatie zondag 22 mei 2022

De leiding is in handen van de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur!

1. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp
2. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
3. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
4. Redmer Zaagemans Witmarsum, Michel v.d. Veen Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
5. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Jelmer Miedema Goutum
6. Lennard Feenstra Franeker, Marten Jansen Sexbierum en Klaas Gerrit Meulenaar Baard
7. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
8. Jorrit van Smeden Franeker, Tymo Zijlstra Harlingen en Tjalling Feenstra Herbaijum
9. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker
10. Sytze Bram de Witte Oosthem, Hessel de Groot Scharnegoutum en Klaas Jan Oosterbaan Scharnegoutum
11. Germ Epema Arum, Tjitse Ben Hoekstra Harlingen en Willem Miedema Hitzum
12. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Redmer Cnossen
Bolsward
13. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
14. Christiaan Stremler Exmorra, Albert Feenstra Makkum en Jitze Floris Joure
15. Auke-Geert Ybema Parrega, Sjoerd Teake Kooistra Bolsward en Sybren Poelsma Dronryp
16. Jan Hof Franeker, Dennis de Bruin Mûnein en Keimpe Klaas Dantuma Oentsjerk
17. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Gosse de Haan Winsum
Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 17, 2022 19:03
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel