Wedstrijdlijst Húns heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 mei 2022

Wedstrijdlijst Húns heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 mei 2022 0

🕔18:11, 24.mei 2022

Scheidsrechter Erwin van Wier. Aanvang: 10.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Jorn Lars van Beem Dronryp en Tsjerk Elsinga Dronryp 2. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Hillebrand Visser Dronryp 3. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Harlingen heren 50+ d.e.l. zondag 29 mei 2022 

Wedstrijdlijst Harlingen heren 50+ d.e.l. zondag 29 mei 2022  0

🕔18:03, 24.mei 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Jan Volbeda Sexbierum, Jan Fokke Mulder Dronryp en Egbert Bootsma Itens 2. Jacob Kamstra Franeker, Jan de Jong Menaam en Gerke Draaistra Stiens 3. Ate Bierma Stiens, Jochum de Vries

Read Full Article
Wedstrijdlijst Grou dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 28 mei 2022 

Wedstrijdlijst Grou dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 28 mei 2022  0

🕔17:54, 24.mei 2022

Scheidsrechter T. Visser. Aanvang: 10.00 uur! 1. Gerbrich Koster Tzum, Lieke van Loon Makkum en Iris Veltman Dronryp 2. Marrit Wielenga Tzum, Marsha Broersma Stiens en Foke Jil Bakker Tersoal 3. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Iris Oosterbaan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 28 mei 2022

Wedstrijdlijst Menaam dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 28 mei 2022 0

🕔17:48, 24.mei 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 12.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Marsum en Jeska Terpstra Easterein 2. Sietske Okkema Easterein, Sandra Hofstra Wjelsryp en Annelien Broersma Leeuwarden 3. Julia Marthine Rienks Dronryp, Hesther de Boer Jellum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Vrouwenparochie dames junioren d.e.l. vrijdag 27 mei 2022

Wedstrijdlijst Vrouwenparochie dames junioren d.e.l. vrijdag 27 mei 2022 0

🕔17:39, 24.mei 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 16.30 uur! 1. Ilse Zwaagstra Makkum, Corrie Kroondijk Easterein en Julia Marthine Rienks Dronryp 2. Roelie Kroondijk Easterein, Amarins de Groot Mantgum en Jeska Terpstra Easterein 3. Romy Postma Winsum, Iris Jasper Berltsum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Vrouwenparochie heren junioren d.e.l. vrijdag 27 mei 2022

Wedstrijdlijst Vrouwenparochie heren junioren d.e.l. vrijdag 27 mei 2022 0

🕔17:34, 24.mei 2022

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 16.30 uur! 1. Germ Epema Arum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 2. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Jurrit Osinga Ingelum 3. Pieter Toren Hantum, Marten Jansen Sexbierum en

Read Full Article
71e editie Lanenkaatsen!

71e editie Lanenkaatsen! 0

🕔20:46, 23.mei 2022

De 71e editie van het Lanenkaatsen (13 tot en met 17 juni) staat al weer voor de deur! We hebben nog een paar weken te gaan voordat de eerste ballen van deze eerste editie na corona worden geslagen. Ons aanmeldformulier

Read Full Article
Welpen Scharnegoutum wint in Herbaijum

Welpen Scharnegoutum wint in Herbaijum 0

🕔20:41, 23.mei 2022

Scharnegoutum (Danny Haarsma en Lars Haarsma) zijn zondag in Herbaijum winnaar geworden van de afdelingswedstrijd voor welpen jongens. De premie was voor Dronryp ( Imre Kuipers en Vince Jorritsma). De kleine premie was voor Tzummarum (Geert Andringa, Hielke Huizinga en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzummarum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 26 mei 2022

Wedstrijdlijst Tzummarum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 26 mei 2022 0

🕔11:09, 23.mei 2022

Scheidsrechters: Henk van der Zee, hendrik Tolsma en Johny Bergsma. Aanvang: 9.30 uur! 1. Huizum: Hendrik Tolsma, René de Haan en Johannes Dijkstra 2. Franeker 2: Lennard Feenstra, Marco de Groot en Michel v.d. Veen 3. Exmorra: Marten Leijenaar, Gerben

Read Full Article
Wedstrijdlijst Dronryp dames hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 26 mei 2022

Wedstrijdlijst Dronryp dames hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 26 mei 2022 0

🕔10:51, 23.mei 2022

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Berltsum: Harmke Siegersma, Iris Jasper en Leonie van der Graaf 2. Marsum: Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga 3. Grou: Marije Bodde, Ymkje Yntema en Aluca Bouma 4. Leeuwarden: Anna-Brecht Bruinsma, Elly

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel