Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020

Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020 0

🕔18:10, 3.mei 2022

Scheidsrechters Jenco Sieperda en Chris Anema. Aanvang 10.00 uur! 1. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker 2. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum 3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 

Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2022  0

🕔17:56, 3.mei 2022

Scheidsrechter Klaas Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en Aluca Bouma Grou 2. Rixt Fokkema Harlingen, Angela Donga Hallum en Ineke van der Ploeg Ried 3. Julia Marthine Rienks Dronryp, Marije Bodde Grou en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022

Wedstrijdlijst Tzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 0

🕔17:49, 3.mei 2022

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 11.00 uur!   1. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen 3. Roelie Kroondijk Easterein, Hiske Zeinstra Groningen en Simona Kootstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker dames hoofdklasse afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Franeker dames hoofdklasse afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:33, 3.mei 2022

Scheidsrechter Erwin van Wier. Aanvang: 10.00 uur! 1. Mantgum Amarins de Groot, Ilse Noorman en Jennie Terpstra   2. Makkum Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink   3. Groningen Andrea Kroes, Fiera de Vries en Anne Monfils  

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum heren 50+ d.e.l zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Berltsum heren 50+ d.e.l zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:24, 3.mei 2022

Aanvang 10.00 uur! Leiding berust bij de clubscheidsrechter. A-klasse: 1. Jacob Kamstra Franeker, Hans Felkers Stiens en Dirk Machiela Sint Jacobiparochie 2. Egbert Bootsma Itens, Peter Dijkstra Bitgummole en Jacob v.d. Pol Harlingen 3. Jan Fokke Mulder Dronryp, Evert Tolsma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Peins heren junioren afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Peins heren junioren afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:16, 3.mei 2022

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang 10.00 uur! 1. Winsum Hessel Postma en Wessel Hilverda   2. Witmarsum Jari Visser, Nick Visser en Redmer Zaagemans   3. Bitgum Gerard de Vries, Paul Dijkstra en Leon Wijning   4. Arum Germ Epema, Jorrit

Read Full Article
Partuur Jan-Tymen Tijsma wint in Raerd bij de jongens d.e.l.

Partuur Jan-Tymen Tijsma wint in Raerd bij de jongens d.e.l. 0

🕔20:44, 2.mei 2022

Na 2 seizoenen een verlate seizoenstart te hebben gehad in verband met corona konden we dit jaar eindelijk starten met een normale start van het seizoen. De wedstrijdlijst telde 16 partuur maar door enkele afmeldingen moesten we schuiven in de

Read Full Article
Kweapraat 2022 (1)

Kweapraat 2022 (1) 1

🕔11:45, 2.mei 2022

Juster wie it 80 jier jier lyn doe’t foar’t earst sprake wie fan de Bangma Partij. Folkert Hiddinga, Jan en Sietse de Groot wienen de winners fan de earste oere. Yn dy 80 jier wie it juster pas de 69ste

Read Full Article
OKK Bitgum zet Bangma Partij naar haar hand

OKK Bitgum zet Bangma Partij naar haar hand 0

🕔20:45, 1.mei 2022

Met grote overmacht is kaatsvereniging OKK uit Bitgum in Weidum winnaar geworden van de afdelingspartij voor de heren hoofdklasse. Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra gingen met grote stappen door de lijst die maar 24 parturen telde. In de

Read Full Article
Eerste krans voor Ilse Tuinenga

Eerste krans voor Ilse Tuinenga 0

🕔20:41, 1.mei 2022

Ilse Tuinenga, Ineke van der Ploeg en Marrit Zeinstra maakten vandaag in Minnertsga op de d.e.l. – wedstrijd voor de dames hoofdklasse het favoriet zijn waar. In de finale werd met 5-3 en 6-2 gewonnen van Anna Ennema, Louise Krol

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel