Lijst Wommels dames hoofdklasse vrije formatie dd 15 augustus 2020.

Lijst Wommels dames hoofdklasse vrije formatie dd 15 augustus 2020. 0

🕔20:58, 11.aug 2020

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Jeska Terpstra Martzen Deinum   2. Ilse Tuinenga Margriet Bakker Sjanet Wijnia 3. Anna-Brecht Bruinsma Anne Monfils Harmke Siegersma   4. Serena Hovenga Amarins de Groot Aluca Bouma   5. Roelie

Read Full Article
Lijst Franeker heren 50+ wedstrijd – d.e.l. Zaterdag 15 augustus 2020

Lijst Franeker heren 50+ wedstrijd – d.e.l. Zaterdag 15 augustus 2020 0

🕔20:50, 11.aug 2020

A-klasse Aanvang 10.00 uur! 1. Evert Tolsma Piet Machiela Wietse Punter   2. Tjeerd Jan Boomsma Nanning Seepma Anco Elgersma 3. Peter Dijkstra Jacob Kamstra Jan Fokke Mulder   4. Anne de Vries Tjeerd Dijkstra Siebe Tolsma 5. Hilbrand Smid

Read Full Article
Lijst junioren wedstrijd d.el. te Leeuwarden dd vrijdag 14 augustus 2020

Lijst junioren wedstrijd d.el. te Leeuwarden dd vrijdag 14 augustus 2020 0

🕔20:34, 11.aug 2020

Aanvang: 15.00 uur. Scheidsrechter Klaas Hijlkema 1. Wytze Wassenaar Klaas Jan Oosterbaan Riemer Hoekstra   2. Thom Stellingwerf Lennard Feenstra Jelmer Miedema 3. Jari Visser Jesse Heida Thomas Dijkstra   4. Wessel v.d. Woud Sjoerd Smits Wessel Hilverda 5. Jordy

Read Full Article
Lijst Jong Famme Partij zaterdag 8 augustus 2020.

Lijst Jong Famme Partij zaterdag 8 augustus 2020. 0

🕔19:48, 5.aug 2020

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang 10.00 uur. 1.Bolsward Femke Folkerts Rixt Blanke Noa Elzinga 2. Minnertsga Anke Wassenaar Lotte Delgrosso Simona Kootstra 3. Easterein Roelie Kroondijk Corrie Kroondijk Jeska Terpstra 4. Berltsum Hester Zijlstra Esther de Vries Jildou Felkers 5. Ried

Read Full Article
Lijst Burgwerd dames hoofdklasse vrije formatie zondag 9 augustus 2020

Lijst Burgwerd dames hoofdklasse vrije formatie zondag 9 augustus 2020 0

🕔21:35, 4.aug 2020

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Tineke Dijkstra Sandra Hofstra Louise Krol   2. Annet de Haan Lotte Delgrosso Annelien Broersma 3. Ilse Tuinenga Margriet Bakker Sjanet Wijnia   4. Roelie Kroondijk Klasine Huistra Jennie Terpstra  5. Nynke Sijbrandij

Read Full Article
Lijst Goënga dames 1e klasse vrije formatie zondag 9 augustus 2020.

Lijst Goënga dames 1e klasse vrije formatie zondag 9 augustus 2020. 0

🕔21:26, 4.aug 2020

Aanvang 10.00 uur! 1. Wybrig Bakker Corrie Kroondijk Fiera de Vries   2. Fenna Kramer Naomi Wiersma Kim Dijkstra 3. Inge Jansma Elly Hofman Ineke van der Ploeg   4. Anna Rixt Iedema Mintje Meintema Miranda Scheffer 5. Serena Hovenga

Read Full Article
Lijst Sint Jacobiparochie heren 50+ wedstrijd d.e.l. op zondag 9 augustus 2020. A-klasse Aanvang: 10.00 uur!

Lijst Sint Jacobiparochie heren 50+ wedstrijd d.e.l. op zondag 9 augustus 2020. A-klasse Aanvang: 10.00 uur! 0

🕔21:18, 4.aug 2020

1. Hilbrand Smid Johan Hiemstra Siebe Tolsma   2. Jan Sipma Hans Felkers Dirk Machiela  3. Johannes Siegersma Tjeerd Jan Boomsma Tjeerd Dijkstra   4. Piet Machiela Jacob Kamstra Peter Dijkstra   5. Anne de Vries Pieter Hilverda Jan Heida

Read Full Article
Lijst Sint Jacobiparochie heren 30+ wedstrijd d.e.l. op zondag 9 augustus 2020.

Lijst Sint Jacobiparochie heren 30+ wedstrijd d.e.l. op zondag 9 augustus 2020. 0

🕔21:02, 4.aug 2020

1. Jan Jelle Jongsma Sander Dorst Willem Buurstra   2. Sjoerd Boonstra René Faber Johan Hettema 3. Peter van Dijk Ane Jan Knol Hielke Miedema   4. Klaas Goodijk Eric Zittema Hein Rodenhuis  5. Keimpe Koldijk Johan Talsma Michel v.d.

Read Full Article
Lijst Winsum junioren wedstrijd d.e.l. vrijdag 7 augustus 2020. De aanvangstijd is vervroegd naar 15:00 uur i.v.m. grote deelname.

Lijst Winsum junioren wedstrijd d.e.l. vrijdag 7 augustus 2020. De aanvangstijd is vervroegd naar 15:00 uur i.v.m. grote deelname. 0

🕔20:54, 4.aug 2020

1. Lucas Postma Aizo Veltman Jesper Tolsma   2. Hessel Postma Jan-Sjouke Weewer Paul Dijkstra 3. Kevin Jordi Hiemstra Mark Minnesma Luka van der Weg   4. Remco Osinga Lennard Feenstra Gosse de Haan  5. Marco van Dijk Wessel v.d.

Read Full Article
Lijst Bitgum heren hoofdklasse vrije formatie 2 augustus 2020.

Lijst Bitgum heren hoofdklasse vrije formatie 2 augustus 2020. 0

🕔22:12, 28.jul 2020

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Remmelt Bouma Bauke Dijkstra Willem Heeringa   2. Johannes van der Veen Kevin Jordi Hiemstra Tsjerk Elsinga 3. Marten Bergsma Dylan Drent Hendrik Kootstra   4. Jelle Attema Lennart Adema Patrick Scheepstra  

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel