Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022

Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022 0

🕔17:45, 10.mei 2022

Scheidsrechter S. Hiemstra. Aanvang: 16.30 uur! 1. Jasper Jager Dronryp, Wytze Wassenaar Wier en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 2. Gerard de Vries Bitgum, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum 3. Redmer Cnossen Bolsward, Jeroen de Boer Spannum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker heren hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022

Wedstrijdlijst Franeker heren hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 0

🕔18:17, 3.mei 2022

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Haye Jan Nicolay Britsum, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra 2. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole 3. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020

Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020 0

🕔18:10, 3.mei 2022

Scheidsrechters Jenco Sieperda en Chris Anema. Aanvang 10.00 uur! 1. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker 2. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum 3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 

Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2022  0

🕔17:56, 3.mei 2022

Scheidsrechter Klaas Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en Aluca Bouma Grou 2. Rixt Fokkema Harlingen, Angela Donga Hallum en Ineke van der Ploeg Ried 3. Julia Marthine Rienks Dronryp, Marije Bodde Grou en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022

Wedstrijdlijst Tzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 0

🕔17:49, 3.mei 2022

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 11.00 uur!   1. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen 3. Roelie Kroondijk Easterein, Hiske Zeinstra Groningen en Simona Kootstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker dames hoofdklasse afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Franeker dames hoofdklasse afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:33, 3.mei 2022

Scheidsrechter Erwin van Wier. Aanvang: 10.00 uur! 1. Mantgum Amarins de Groot, Ilse Noorman en Jennie Terpstra   2. Makkum Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink   3. Groningen Andrea Kroes, Fiera de Vries en Anne Monfils  

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum heren 50+ d.e.l zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Berltsum heren 50+ d.e.l zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:24, 3.mei 2022

Aanvang 10.00 uur! Leiding berust bij de clubscheidsrechter. A-klasse: 1. Jacob Kamstra Franeker, Hans Felkers Stiens en Dirk Machiela Sint Jacobiparochie 2. Egbert Bootsma Itens, Peter Dijkstra Bitgummole en Jacob v.d. Pol Harlingen 3. Jan Fokke Mulder Dronryp, Evert Tolsma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Peins heren junioren afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Peins heren junioren afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:16, 3.mei 2022

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang 10.00 uur! 1. Winsum Hessel Postma en Wessel Hilverda   2. Witmarsum Jari Visser, Nick Visser en Redmer Zaagemans   3. Bitgum Gerard de Vries, Paul Dijkstra en Leon Wijning   4. Arum Germ Epema, Jorrit

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga dames hoofdklasse d.e.l. zondag 1 mei 2022

Wedstrijdlijst Minnertsga dames hoofdklasse d.e.l. zondag 1 mei 2022 0

🕔17:37, 26.apr 2022

Scheidsrechter W. Joustra. Aanvang 11.00 uur. 1. Serena Hovenga Marsum, Lotte Delgrosso Minnertsga en Iris Oosterbaan Scharnegoutum   2. Anna Ennema Sexbierum, Louise Krol Broeksterwâld en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip   3. Sietske Okkema Easterein, Andrea Kroes Groningen

Read Full Article
Wedstrijdlijst Weidum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd op zondag 1 mei 2022

Wedstrijdlijst Weidum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd op zondag 1 mei 2022 0

🕔17:28, 26.apr 2022

Aanvang 9.00 uur. Scheidsrechters Durk Wierstra en Hendrik Sweering. 1. Dronryp 2 mei Bouke Willem Tuinman, Rick Minnesma en Sybren Poelsma   2. Easterein mei Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer   3. Makkum mei Jelle Attema, Lennart Adema

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel