Lijst Stiens heren 1e klasse vrije formatie zondag 2 augustus 2020.

Lijst Stiens heren 1e klasse vrije formatie zondag 2 augustus 2020. 0

🕔21:59, 28.jul 2020

Scheidsrechters Sipke Hiemstra en Henk van der Zee. Aanvang 10.00 uur! 1. Gerard de Vries René de Haan Yannick Hielkema   2. Paul Dijkstra Djurre Seerden Klaas Pier Folkertsma 3. Auke-Geert Ybema Meindert Attema Gerben de Boer   4. Wierd

Read Full Article
Lijst Tzum heren 50+ d.e.l. A-klasse zaterdag 1 augustus 2020.

Lijst Tzum heren 50+ d.e.l. A-klasse zaterdag 1 augustus 2020. 0

🕔21:37, 28.jul 2020

Aanvang: 10.00 uur! 1. Dirk Machiela Egbert Bootsma Hilbrand Smid   2. Piet Machiela Klaas Dijkstra Johannes Siegersma 3. Hans Felkers Pieter Hilverda Anco Elgersma   4. Tjeerd Dijkstra Jan Vellinga Simon Kingma   5. Johan Hiemstra Wietse Punter Albert

Read Full Article
Lijst Spannum heren 30+ d.e.l. zaterdag 1 agustus 2020

Lijst Spannum heren 30+ d.e.l. zaterdag 1 agustus 2020 0

🕔21:20, 28.jul 2020

1. Edwin Koopstra Ane Jan Knol Jacob Schotanus   2. Keimpe Koldijk Harm Jan de Boer Eric Zittema 3. Arjen Andringa Sjoerd Boonstra Willem Buurstra   4. Hein Rodenhuis Johan Hettema Gijsbert Knol  5. Joop Hoekstra Duko Harkema Jelmer Elzinga

Read Full Article
Lijst Bitgum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 1 augustus 2020

Lijst Bitgum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 1 augustus 2020 0

🕔21:12, 28.jul 2020

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Wessel v.d. Woud Jelte Visser Stefan van der Meer   2. Lieuwe v.d. Werff Jelle Scharringa Willem Miedema 3. Peter van Zuiden Pier Piersma Arne Tigchelaar   4. Simon Zijlstra Jelle Cnossen Elgar

Read Full Article
Lijst junioren d.e.l-wedstrijd te Franeker op woensdag 29 juli 2020.

Lijst junioren d.e.l-wedstrijd te Franeker op woensdag 29 juli 2020. 0

🕔17:57, 28.jul 2020

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang 9.00 uur! 1. Wessel v.d. Woud Wiebe Dijkstra Jasper Jager  2. Jeroen Haarsma Djurre Seerden Bauke Folkerts 3. Christiaan Stremler Hessel Postma René de Haan  4. Youri de Groot Jolt Vollema Jesper Tolsma 5. Corné Tuinenga

Read Full Article
Lijst Hommerts heren hoofdklasse vrije formatie op zondag 26 juli 2020

Lijst Hommerts heren hoofdklasse vrije formatie op zondag 26 juli 2020 0

🕔20:05, 21.jul 2020

Scheidsrechter Murk de Jong. Aanvang 11.00 uur! 1. Jelle Attema Lennart Adema Patrick Scheepstra  2. Bauke Triemstra Pieter Jan Plat Sjoerd de Jong 3. Marten Bergsma Dylan Drent Hendrik Kootstra   4. Johannes van der Veen Kevin Jordi Hiemstra Tsjerk

Read Full Article
Lijst Tytsjerk heren 50+ B-klasse wedstrijd d.e.l. op zondag 26 juli 2020

Lijst Tytsjerk heren 50+ B-klasse wedstrijd d.e.l. op zondag 26 juli 2020 0

🕔19:47, 21.jul 2020

De leiding is in handen van de clubscheidsrechter. Aanvang 10.00 uur. 1. Eddy Sjollema Wibe Hoitenga Simon de Groot  2. Tjeerd Bouma Wybren v.d. Woud Age van der Goot 3. Ferdinand v.d. Werf Andries Idzerda Jochum de Vries  4. Hielke

Read Full Article
Lijst Tytsjerk heren 50+ wedstrijd d.e.l. A-klasse op zondag 26 juli 2020

Lijst Tytsjerk heren 50+ wedstrijd d.e.l. A-klasse op zondag 26 juli 2020 0

🕔19:28, 21.jul 2020

1. Tiede Boorsma Hans Felkers Jan Heida 2. Piet Zondervan Bennie Hof Wietse Punter 3. Dirk Machiela Jan Sipma Peter Tolsma 4. Piet Machiela Ludwig Seerden Anco Elgersma 5. Bertus Bootsma Nanning Seepma Siebe Tolsma  6. Pieter Hilverda Johan Hiemstra

Read Full Article
Lijst Dronryp dames eerste klasse vrije formatie op zaterdag 25 juli 2020

Lijst Dronryp dames eerste klasse vrije formatie op zaterdag 25 juli 2020 0

🕔19:24, 21.jul 2020

De leiding is in handen van de clubscheidsrechter. Aanvang 10.00 uur. 1. Wietske Metzlar Idske Zijlstra Berdien Hellinga  2. Imke van der Leest Martine Tiemersma Marije Schurer 3. Anna Ennema Anouk Smink Melissa Rianne Hiemstra  4. Ilse Zwaagstra Larissa Smink

Read Full Article
Lijst Leeuwarden heren hoofdklasse vrije formatie op zondag 18 juli 2020

Lijst Leeuwarden heren hoofdklasse vrije formatie op zondag 18 juli 2020 0

🕔22:29, 14.jul 2020

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Johannes van der Veen Kevin Jordi Hiemstra Tsjerk Elsinga   2. Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Tjisse Steenstra 3. Menno van Zwieten Renze Hiemstra Hans Wassenaar   4. Jelte-Pieter Dijkstra

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel