Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote 2022

Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote 2022 0

🕔22:22, 28.jun 2022

In Easterlittens werden weer twee wedstrijden afgewerkt in het kader van it Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote. In de eerste partij zegevierde Wommels met grote cijfers over Leeuwarden (8-2). Berltsum was niet opgewassen tegen Grou en verloor met 8-5.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Goënga heren 50+ d.e.l. zondag 3 juli 2022 

Wedstrijdlijst Goënga heren 50+ d.e.l. zondag 3 juli 2022  0

🕔19:32, 28.jun 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse:  1. Nanning Seepma Harkema, Evert Tolsma Dronryp en Johan Hiemstra Sint Annaparochie 2. Johannes Siegersma Berltsum, Simon Kingma Easterein en Jacob Kamstra Franeker 3. Anne de Vries Sint Annaparochie, Anco

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum heren tweede klasse vrije formatie zondag 3 juli 2022

Wedstrijdlijst Bitgum heren tweede klasse vrije formatie zondag 3 juli 2022 0

🕔19:20, 28.jun 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum 2. Wybren Postma Ingelum, Jente Schraa Wommels en Wessel Schraa Wommels 3. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Peins heren eerste klasse vrije formatie zondag 3 juli 2022

Wedstrijdlijst Peins heren eerste klasse vrije formatie zondag 3 juli 2022 0

🕔19:11, 28.jun 2022

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum 2. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 3. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Harlingen heren hoofdklasse vrije formatie zondag 3 juli 2022 

Wedstrijdlijst Harlingen heren hoofdklasse vrije formatie zondag 3 juli 2022  1

🕔18:19, 28.jun 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 12.00 uur! 1. Peter van Zuiden Bolsward, Kevin Jordi Hiemstra Leeuwarden en Gerben de Boer Gaast 2. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole 3. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Exmorra heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 2 juli 2022

Wedstrijdlijst Exmorra heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 2 juli 2022 0

🕔18:11, 28.jun 2022

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Jelle Attema Makkum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Menno van Zwieten Heerenveen 2. Tjisse Steenstra Bitgummole, René de Haan Leeuwarden en Gerben de Boer Gaast 3. Youri de Groot Menaam, Renze

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wijnaldum bond pupillenmeisjes zaterdag 2 juli 2022

Wedstrijdlijst Wijnaldum bond pupillenmeisjes zaterdag 2 juli 2022 0

🕔18:00, 28.jun 2022

Scheidsrechters Folkert Baarsma en Boukje Houtsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Wommels: Alieke de Jong en Evy Wijnia 2. Dronryp 2: Silke Hofstra en Iris Verhoeven 3. Jelsum-Koarnjum- Britsum: Eva van der Marel en Sam van der Marel 4. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk: Fenna

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga bond pupillenjongens zaterdag 2 juli 2022

Wedstrijdlijst Minnertsga bond pupillenjongens zaterdag 2 juli 2022 0

🕔17:48, 28.jun 2022

Scheidsrechters: Johny Bergsma en Jordi Miedema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Bitgum: Joachim Schaaf, Roan Luimstra en Jelmer van der Schaaf 2. Dronryp 2: Dirk Gerrit Bakker, Frank de Kroon en Rinse Dijkstra 3. Dronryp 3: Finn Schreuder, Brent Niehof en

Read Full Article
Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote 2022

Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote 2022 0

🕔21:49, 27.jun 2022

Maandagavond zijn in Easterlittens weer een aantal partijen gekaatst. Spannum zegevierde met 8-5 over Minnertsga en in de slot partij verloor Reduzum met 8-3 van Winsum. Morgen wordt het toernooi voortgezet met de wedstrijden Wommels- Leeuwarden. Aanvang: 19.00 uur. En

Read Full Article
Kweapraat 2022 (9)

Kweapraat 2022 (9) 0

🕔20:42, 26.jun 2022

Ik waard de oare rûne dagen oansprutsen oer it feit dat de dielnamme yn Balk by it feestje fan de bond dochs hiel aardich west wie. 200 dielnimmers dat wie net neat…! Ja, it is mar hoe’t je der tsjinoan

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel