Wedstrijdlijst Wjelsryp dames hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 

Wedstrijdlijst Wjelsryp dames hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022  0

🕔19:23, 10.mei 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Anna Ennema Sexbierum, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum 3. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Jennie Terpstra Mantgum 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔19:16, 10.mei 2022

Clubscheidsrechter. Aanvang: 11.00 uur! 1. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum 2. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum 3. Doede Rients Okkema Easterein, Ids de Boer Easterein en Johannes Hazenberg

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 

Wedstrijdlijst Sexbierum heren eerste klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022  0

🕔19:07, 10.mei 2022

Scheidsrechter Johny Bergsma uit Minnertsga. Aanvang: 11.00 uur! 1. Johannes van der Veen Pietersbierum, Pieter van der Schoot Sexbierum en Rick Minnesma Dronryp 2. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp 3. Simon Zijlstra Easterlittens, Hessel

Read Full Article
Wedstrijdlijst Dronryp heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Wedstrijdlijst Dronryp heren hoofdklasse vrije formatie zondag 15 mei 2022 0

🕔18:59, 10.mei 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda uit Witmarsum. Aanvang: 11.00 uur! 1. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum en Menno van Zwieten Heerenveen 2. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum 3. Marten Bergsma Minnertsga,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Oentsjerk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 14 mei 2022.

Wedstrijdlijst Oentsjerk dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 14 mei 2022. 0

🕔18:51, 10.mei 2022

Scheidsrechter Fokke van der Veen uit Tzum. Aanvang: 10.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Corrie Kroondijk Easterein en Iris Jasper Berltsum 2. Anna Ennema Sexbierum, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 3. Serena Hovenga Marsum, Mintje Meintema

Read Full Article
Wedstrijdlijst Hilversum heren 50+ d.e.l. zaterdag 14 mei 2022

Wedstrijdlijst Hilversum heren 50+ d.e.l. zaterdag 14 mei 2022 0

🕔17:57, 10.mei 2022

Aanvang: 11.00 uur! 1. Tjeerd Dijkstra Easterein, Roel Venema Bolsward en Ale Mosselman Goutum 2. Roel Sijbesma Easterein,  Jan de Boer Bolsward en Jacob v.d. Pol Harlingen 3. Sipke Hiemstra Easterein, Wybren v.d. Woud Leeuwarden en Bertus Bootsma Wommels 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 13 mei 2022

Wedstrijdlijst Menaam dames junioren d.e.l. poulekaatsen vrijdag 13 mei 2022 0

🕔17:52, 10.mei 2022

Scheidrechter W. Joustra. Aanvang: 16.30 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Amarins de Groot Mantgum en Fiera de Vries Groningen 2. Annet de Haan Sint Annaparochie, Larissa Smink Makkum en Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden 3. Moniek Lootsma Goënga, Rixt Blanke Bolsward en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022

Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022 0

🕔17:45, 10.mei 2022

Scheidsrechter S. Hiemstra. Aanvang: 16.30 uur! 1. Jasper Jager Dronryp, Wytze Wassenaar Wier en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 2. Gerard de Vries Bitgum, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum 3. Redmer Cnossen Bolsward, Jeroen de Boer Spannum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker heren hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022

Wedstrijdlijst Franeker heren hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 0

🕔18:17, 3.mei 2022

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Haye Jan Nicolay Britsum, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra 2. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole 3. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020

Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020 0

🕔18:10, 3.mei 2022

Scheidsrechters Jenco Sieperda en Chris Anema. Aanvang 10.00 uur! 1. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker 2. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum 3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel