Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 11 september 2021

Wedstrijdlijst Marsum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 11 september 2021 0

🕔20:51, 7.sep 2021

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Annet de Haan Sint Annaparochie, Mintje Meintema Dronryp en Annelien Broersma Leeuwarden   2. Andrea Kroes Gauw, Margriet Bakker Easterlittens en Anouk Smink Makkum   3. Inge Jansma Dronryp, Anne Monfils Groningen en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Leeuwarden heren 50+ d.e.l. zaterdag 11 september 2021

Wedstrijdlijst Leeuwarden heren 50+ d.e.l. zaterdag 11 september 2021 0

🕔20:41, 7.sep 2021

A-klasse Aanvang: 10.00 uur! 1. Anco Elgersma Dedgum, Hilbrand Smid Witmarsum en Bertus Bootsma Wommels   2. Wim Henk Nicolay Britsum, Jan Sipma Franeker en Hendrik Dijkstra Bitgum   3. Albert Nauta Bitgum, Ludwig Seerden Franeker en Tjeerd Dijkstra Easterein

Read Full Article
Wedstrijdlijst Pingjum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Pingjum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:22, 31.aug 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 12.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   2. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Riemer Hoekstra Ee   3. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Reduzum heren eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:14, 31.aug 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Jouke Bosje Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum   2. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Roel Pieter de Jong Ried   3. Gerard de Vries Bitgum, Mark

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzummarum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Tzummarum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔21:03, 31.aug 2021

Scheidrechter: Astrid Kooistra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum Wommels   2. Roelie Kroondijk Easterein, Klasine Huistra Reduzum en Simona Kootstra Minnertsga   3. Annet de Haan Sint Annaparochie, Lotte Delgrosso Minnertsga en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021

Wedstrijdlijst Reduzum dames eerste klasse vrije formatie zondag 5 september 2021 0

🕔20:54, 31.aug 2021

Scheidsrechter B. Houtsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Ilse Zwaagstra Makkum, Larissa Smink Makkum en Noa Elzinga Bolsward   2. Foke Jil Bakker Tersoal, Rixt Blanke Bolsward en Senne Idsardi Dronryp   3. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021

Wedstrijdlijst Gytsjerk heren 50+ d.e.l. zaterdag 4 september 2021 0

🕔20:47, 31.aug 2021

Aanvang: 10.00 A-klasse:  1. Piet Machiela Sint Jacobiparochie, Piet Zondervan Jorwert en Jan Sipma Franeker   2. Tiede Boorsma Sint Nicolaasga, Johan Hiemstra Sint Annaparochie en Hilbrand Smid Witmarsum   3. Bertus Bootsma Wommels, Dirk Machiela Sint Jacobiparochie en Egbert

Read Full Article
Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum

Wedstrijdlijst bond senioren zaterdag 4 september 2021 te Tzum 0

🕔20:38, 31.aug 2021

Scheidsrechters: Murk de Jong, Jenco Sieperda en Erwin van Wier. Aanvang: 9.00 uur! 1. Tzummarum: Jelmer v.d. Meer, Jelle Pieter van de Walt en Willem Heeringa 2. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema 3. Amsterdam: Marcus Frietema,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Huizum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:32, 24.aug 2021

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Thomas van Zuiden Bolsward   2. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker   3. Enno Kingma Leeuwarden, Kees van der Schoot Sexbierum

Read Full Article
Wedstrijdlijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021

Wedstrijdlijst Makkum heren eerste klasse vrije formatie zondag 29 augustus 2021 0

🕔21:24, 24.aug 2021

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 11.00 uur! 1. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum   2. Johan Diertens Dronryp, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Hillebrand Visser Leeuwarden   3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  Harlingen een genot om daar te mogen kaatsen !!

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel