Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 

Wedstrijdlijst Sint Jacobiparochie dames eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2022  0

🕔17:56, 3.mei 2022

Scheidsrechter Klaas Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Serena Hovenga Marsum, Amarins de Groot Mantgum en Aluca Bouma Grou 2. Rixt Fokkema Harlingen, Angela Donga Hallum en Ineke van der Ploeg Ried 3. Julia Marthine Rienks Dronryp, Marije Bodde Grou en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022

Wedstrijdlijst Tzum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 8 mei 2022 0

🕔17:49, 3.mei 2022

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 11.00 uur!   1. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen 3. Roelie Kroondijk Easterein, Hiske Zeinstra Groningen en Simona Kootstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker dames hoofdklasse afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Franeker dames hoofdklasse afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:33, 3.mei 2022

Scheidsrechter Erwin van Wier. Aanvang: 10.00 uur! 1. Mantgum Amarins de Groot, Ilse Noorman en Jennie Terpstra   2. Makkum Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink   3. Groningen Andrea Kroes, Fiera de Vries en Anne Monfils  

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum heren 50+ d.e.l zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Berltsum heren 50+ d.e.l zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:24, 3.mei 2022

Aanvang 10.00 uur! Leiding berust bij de clubscheidsrechter. A-klasse: 1. Jacob Kamstra Franeker, Hans Felkers Stiens en Dirk Machiela Sint Jacobiparochie 2. Egbert Bootsma Itens, Peter Dijkstra Bitgummole en Jacob v.d. Pol Harlingen 3. Jan Fokke Mulder Dronryp, Evert Tolsma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Peins heren junioren afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022

Wedstrijdlijst Peins heren junioren afdelingswedstrijd zaterdag 7 mei 2022 0

🕔17:16, 3.mei 2022

Scheidsrechter Hendrik Tolsma. Aanvang 10.00 uur! 1. Winsum Hessel Postma en Wessel Hilverda   2. Witmarsum Jari Visser, Nick Visser en Redmer Zaagemans   3. Bitgum Gerard de Vries, Paul Dijkstra en Leon Wijning   4. Arum Germ Epema, Jorrit

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga dames hoofdklasse d.e.l. zondag 1 mei 2022

Wedstrijdlijst Minnertsga dames hoofdklasse d.e.l. zondag 1 mei 2022 0

🕔17:37, 26.apr 2022

Scheidsrechter W. Joustra. Aanvang 11.00 uur. 1. Serena Hovenga Marsum, Lotte Delgrosso Minnertsga en Iris Oosterbaan Scharnegoutum   2. Anna Ennema Sexbierum, Louise Krol Broeksterwâld en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip   3. Sietske Okkema Easterein, Andrea Kroes Groningen

Read Full Article
Wedstrijdlijst Weidum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd op zondag 1 mei 2022

Wedstrijdlijst Weidum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd op zondag 1 mei 2022 0

🕔17:28, 26.apr 2022

Aanvang 9.00 uur. Scheidsrechters Durk Wierstra en Hendrik Sweering. 1. Dronryp 2 mei Bouke Willem Tuinman, Rick Minnesma en Sybren Poelsma   2. Easterein mei Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer   3. Makkum mei Jelle Attema, Lennart Adema

Read Full Article
Wedstrijdlijst Holwerd heren d.e.l. woensdag 27 april 2022

Wedstrijdlijst Holwerd heren d.e.l. woensdag 27 april 2022 0

🕔06:55, 26.apr 2022

Aanvang 10.00 uur. Scheidsrechter Erwin van Wier. 1.Youri de Groot Menaam, René de Haan Leeuwarden en Rick Minnesma Dronryp 2. Wessel v.d. Woud Goutum, Michel v.d. Veen Franeker en Evert Pieter Tolsma Winsum 3. Jan Hof Franeker, Jorn Lars van

Read Full Article
Wedstrijdlijst Hurdegaryp heren 50+ d.e.l. woensdag 27 april 2022.

Wedstrijdlijst Hurdegaryp heren 50+ d.e.l. woensdag 27 april 2022. 0

🕔21:43, 25.apr 2022

Aanvang: 10.00 uur! De leiding is in handen van de clubscheidsrechter. A-klasse: 1. Evert Tolsma Dronryp, Wilco Fopma Mantgum en Jarig Katsma Sint Jacobiparochie 2. Anco Elgersma Dedgum, Piet Zondervan Jorwert en Peter Dijkstra Bitgummole 3. Jacob Kamstra Franeker, Egbert

Read Full Article
Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021

Wedstrijdlijst Leeuwarden dames hoofdklasse d.e.l. zondag 19 september 2021 0

🕔20:28, 14.sep 2021

Scheidsrechter Astris Kooistra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Margriet Bakker Easterlittens en Harmke Siegersma Berltsum   2. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum Wommels   3. Inge Jansma Dronryp, Manon Scheepstra Leeuwarden en Iris Oosterbaan

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel