Wedstrijdlijst Wommels heren eerste klasse vrije formatie zondag 21 mei 2023

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 17, 2023 11:29

Wedstrijdlijst Wommels heren eerste klasse vrije formatie zondag 21 mei 2023

Scheidsrechter Fokke van der Veen. Aanvang: 10.00 uur!

1. Gerard de Vries Bitgum, Marten Leijenaar Exmorra en Stefan van der Meer Baard
2. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Harold de Boer Jellum en Klaas-Jan Oosterbaan Sneek
3. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, René de Haan Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
4. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Sybren Poelsma Dronryp
5. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Jurrit Osinga Ingelum
6. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Yannick Hielkema
Bitgummole
7. Redmer Zaagemans Witmarsum, Kees van der Schoot Sexbierum en Laas Pieter van Straten Stiens
8. Redmer Cnossen Bolsward, Jari Visser Witmarsum en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
9. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
10. Haye Jan Nicolay Britsum, Hessel Postma Winsum en Patrick Scheepstra Franeker
11. Paul Dijkstra Bitgum, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee
12. Germ Epema Arum, Roy van den Berg Grou en Leon Wijning Sint Annaparochie
13. Tjalling Feenstra Herbaijum, Rick Alberda Midlum en Wybren Postma Ingelum
14. Peter van Zuiden Bolsward, Gerben de Boer Gaast en Rick Minnesma Dronryp
15. Jorrit Nanninga Dronryp, Jarno Feenstra Exmorra en Rutger Kumbangsila Wjelsryp
16. Jelle Attema Makkum, Gerrit Jan Duiven Hidaard en Hendrik Bouwhuis Bolsward
17. Dennis de Bruin Mûnein, Keimpe Klaas Dantuma Oentsjerk en Wander Meijer Lekkum
18. Gerrit Dijkstra Anjum, Jelmer Torensma Oosternijkerk en Rutger Torensma Oosternijkerk
19. Wierd Baarda Dronryp, Michel v.d. Veen Franeker en Jeroen de Boer Leeuwarden
20. Wytze Wassenaar Wier, Patrick Nauta Berltsum en Ruben Eijzenga Berltsum
21. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Klaas Pier Folkertsma Makkum
Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 17, 2023 11:29
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • PIeter Breuker

  PIeter Breuker

  Van Tuinen syn stikje oer Johannes Brandsma freget om nuansearring en taljochting en dan foaral oangeande dit stikje: 'De titel…

  View Article
 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel