Wedstrijdlijst Sexbierum heren tweede klasse vrije formatie zondag 12 juni 2022

Wedstrijdlijst Sexbierum heren tweede klasse vrije formatie zondag 12 juni 2022 0

🕔18:21, 7.jun 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Lennard Feenstra Franeker, Marten Jansen Sexbierum en Klaas Gerrit Meulenaar Baard 2. Wybren Postma Ingelum, Jente Schraa Wommels en Wessel Schraa Wommels 3. Jorrit van Smeden Franeker, Tymo Zijlstra Harlingen

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum dames junioren d.e.l. donderdag 9 juni 2022

Wedstrijdlijst Reduzum dames junioren d.e.l. donderdag 9 juni 2022 0

🕔17:47, 7.jun 2022

De leiding berust bij scheidsrechter J. Oosten. Aanvang 16.30 uur! 1. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Amarins de Groot Mantgum en Noa Elzinga Bolsward 2. Roelie Kroondijk Easterein, Rixt Wijnia Wommels en Jeska Terpstra Easterein 3. Annet de Haan Sint Annaparochie, Hilde

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reduzum heren junioren d.e.l. donderdag 9 juni 2022

Wedstrijdlijst Reduzum heren junioren d.e.l. donderdag 9 juni 2022 0

🕔17:41, 7.jun 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang 16.30 uur! 1. Pieter Toren Hantum, Youri de Groot Menaam en Jari Visser Witmarsum 2. Rutger Torensma Oosternijkerk, Jordy Mossel Rinsumageast en Marten Leijenaar Exmorra 3. Jasper Jager Dronryp, Hessel Postma Winsum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker bond voor senioren heren hoofdklasse afdelingswedstrijd maandag 6 juni 2022

Wedstrijdlijst Franeker bond voor senioren heren hoofdklasse afdelingswedstrijd maandag 6 juni 2022 0

🕔18:47, 31.mei 2022

Scheidsrechters: Dirk Wierstra, Fokke v.d. Veen, Jenco Sieperda en Johny Bergsma  Aanvang: 9.00 uur! 1. Leeuwarden: Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 2. Minnertsga 2: Gerard Sinnema, Rein Faber en Chris Wassenaar 3. Minnertsga 1: Marten Bergsma,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Harlingen dames eerste klasse d.e.l. zondag 5 juni 2022

Wedstrijdlijst Harlingen dames eerste klasse d.e.l. zondag 5 juni 2022 0

🕔18:14, 31.mei 2022

Scheidsrechter B. Houtsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Moniek Lootsma Goënga, Rixt Wijnia Wommels en Melissa Rianne Hiemstra Leeuwarden 2. Iris Veltman Dronryp, Mintje Meintema Dronryp en Annelien Broersma Leeuwarden 3. Rixt Fokkema Harlingen, Marsha Broersma Stiens en Noa Elzinga Bolsward

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jorwert dames hoofdklasse d.e.l. zondag 5 juni 2022

Wedstrijdlijst Jorwert dames hoofdklasse d.e.l. zondag 5 juni 2022 0

🕔18:08, 31.mei 2022

Scheidsrechter H. Tolsma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Sandra Hofstra Wjelsryp en Marije Hellinga Deinum 2. Julia Marthine Rienks Dronryp, Anne Monfils Groningen en Marrit Zeinstra Leeuwarden 3. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Sjanet Wijnia Wommels

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wommels heren 50+ vrije formatie zondag 5 juni 2022

Wedstrijdlijst Wommels heren 50+ vrije formatie zondag 5 juni 2022 0

🕔18:01, 31.mei 2022

De leiding van de wedstrijd is in handen van de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Hilbrand Smid Witmarsum, Wim Henk Nicolay Britsum en Ibo Nicolay Britsum 2. Tjeerd Dijkstra Easterein, Siebe Tolsma Winsum en Evert Tolsma Dronryp 3. Jacob

Read Full Article
Wedstrijdlijst Franeker Jong Nederland afdelingswedstrijd heren junioren zaterdag 4 juni 2022 

Wedstrijdlijst Franeker Jong Nederland afdelingswedstrijd heren junioren zaterdag 4 juni 2022  0

🕔17:46, 31.mei 2022

Scheidsrechters F. v.d. Veen en W. Joustra. Aanvang: 9.00 uur! 1. Makkum: Luuk Zwaagstra, Albert Feenstra en Thom Stellingwerf 2. Baard: Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer 3. Wommels: Jente Schraa, Wessel Schraa en Mark Klijnsma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 mei 2022 

Wedstrijdlijst Menaam heren hoofdklasse vrije formatie zondag 29 mei 2022  0

🕔19:07, 24.mei 2022

Scheidsrechter Astrid Kooistra. Aanvang: 12.00 uur! 1. Haye Jan Nicolay Britsum, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra 2. Patrick van Dellen Berltsum, Mark Minnesma Dronryp en Steven Koster Tzum 3. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker

Read Full Article
Wedstrijdlijst Pingjum heren tweede klasse vrije formatie zondag 29 mei 2022

Wedstrijdlijst Pingjum heren tweede klasse vrije formatie zondag 29 mei 2022 0

🕔18:59, 24.mei 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Bart Reijenga Witmarsum, Michel Nesse Sibrandabuorren en Mart van der Molen Witmarsum 2. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Redmer Cnossen Bolsward 3.

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel