24e Anne Bouma – Kees Smitpartij

24e Anne Bouma – Kees Smitpartij 0

🕔09:15, 26.jun 2022

De 24e Anne Bouma – Kees Smit partij. Onder schitterende omstandigheden werd alweer de 24e editie van de Anne Bouma – Kees Smitpartij gehouden in Koarnjum. Door enkele afzeggers en niet op de lijst maar wel aanwezige kaatsers was het

Read Full Article
Iepen Frysk kanpioenskip Jeu de Pelote 2022

Iepen Frysk kanpioenskip Jeu de Pelote 2022 0

🕔09:07, 26.jun 2022

Woensdag de 22ste juni is er weer een vervolg gegeven aan het Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote. Minnertsga zegevierde met 8-4 over Reahús-Turns. Deinum was de meerdere van Baard met 7-5.   Donderdag worden de volgende partijen gespeeld: 18.30

Read Full Article
Het kaatsen op de Lanen kende vele winnaars

Het kaatsen op de Lanen kende vele winnaars 0

🕔11:30, 22.jun 2022

Het Lanenkaatsen 2022 zit er weer op. Het was een fantastische week met veel blije gezichten in de perken en langs de lijn. Hierbij een overzicht van de winnende formaties. De winnaars: Groep 1 (11-16): Daley Hoekstra, Stijn Scheffer (K), Rudmer Faber Groep

Read Full Article
Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote 2022

Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote 2022 0

🕔22:03, 21.jun 2022

In Easterlittens is vanavond weer een vervolg gegeven in de strijd om het Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote.  Onder ideale weersomstandigheden zijn er drie partijen gekaatst. Lollum-Waaxens verloor met grote cijfers van Spannum 1-8. Spanning zat er meer tussen

Read Full Article
Wedstrijdlijst Reahûs-Turns heren tweede klasse vrije formatie zondag 26 juni 2022

Wedstrijdlijst Reahûs-Turns heren tweede klasse vrije formatie zondag 26 juni 2022 0

🕔19:24, 21.jun 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker 2. Redmer Zaagemans Witmarsum, Wytze Wassenaar Wier en Yannick Hielkema Bitgum 3. Sytze Bram de Witte Oosthem, Hessel

Read Full Article
Wedstrijdlijst Itens heren eerste klasse vrije formatie zondag 26 juni 2022

Wedstrijdlijst Itens heren eerste klasse vrije formatie zondag 26 juni 2022 0

🕔19:15, 21.jun 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Hessel Postma Winsum en Tsjerk Elsinga Dronryp 2. Gerard de Vries  Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Stefan van der Meer Baard 3. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 26 juni 2022

Wedstrijdlijst Berltsum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 26 juni 2022 0

🕔19:07, 21.jun 2022

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 12.00 uur! 1. Jelle Attema Makkum, Jelte Visser Sexbierum en Klaas Pier Folkertsma Makkum 2. Marten Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen en Hendrik Kootstra Minnertsga 3. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole

Read Full Article
Wedstrijdlijst Wijnaldum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 25 juni 2022 

Wedstrijdlijst Wijnaldum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 25 juni 2022  0

🕔18:59, 21.jun 2022

Scheidsrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. Johannes van der Veen Pietersbierum, Ramon Hoogerhuis Franeker en Paulus Yde Walda Wjelsryp 2. Jurrit Osinga Ingelum, Jelle Scharringa Leeuwarden en Patrick van Dellen Berltsum 3. Auke Boomsma Morra, Jorn Lars

Read Full Article
Wedstrijdlijst Holwerd heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 25 juni 2022

Wedstrijdlijst Holwerd heren hoofdklasse d.e.l. zaterdag 25 juni 2022 0

🕔18:53, 21.jun 2022

De leiding berust bij scheidsrechter Astrid Kooistra. Aanvang: 12.00 uur! 1. Tjisse Steenstra Bitgummole, Allard Hoekstra Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum 2. Enno Kingma Leeuwarden, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Pieter Jan Leijenaar Exmorra 3. Marten Bergsma Minnertsga, Gabe-Jan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Boazum heren 50+ afdelingswedstrijd zaterdag 25 juni 2022

Wedstrijdlijst Boazum heren 50+ afdelingswedstrijd zaterdag 25 juni 2022 0

🕔18:45, 21.jun 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Goutum: John Adema, Albert Walsweer en Jan Meindertsma 2. Dronryp 1: Evert Tolsma, Jan Fokke Mulder en Klaas Kramer 3. Harlingen: Jacob v.d. Pol, Eddy Sjollema en Peter Kwast 4.

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel