Wedstrijdlijst Tzummarum afdelingswedstrijd heren hoofdklasse donderdag 17 mei 2023

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 15, 2023 15:43

Wedstrijdlijst Tzummarum afdelingswedstrijd heren hoofdklasse donderdag 17 mei 2023

Scheidsrechters Jenco Sieperda en Johny Bergsma. Aanvang: 9.30 uur!

1. Sexbierum Johannes van der Veen, Jelte Visser en Jelle Pieter van der Walt
2. Witmarsum Redmer Zaagemans, Jari Visser en Colin Baarda
3. Deinum Pieter van Althuis, Niels van der Wal en Renze Hiemstra
4. Bitgum 2 Gerard de Vries, Leon Wijning en Yannick Hielkema
5. Tzum Wesley van de Wint, Frits Hoekstra en Steven Koster
6. Easterlittens Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra
7. Huizum Jarco Kingma, Jelle Scharringa en René de Haan
8. Winsum Jelke Greidanus, Hessel Postma en Gosse de Haan
9. Franeker 1 Patrick Scheepstra, Allard Hoekstra en Jan-Tymen Eisma
10. Franeker 2 Jan Hof, Lennard Feenstra en Michel v.d. Veen
11. Dronryp 1 Wierd Baarda, Tsjerk Elsinga en Rick Minnesma
12. Harlingen Rick Alberda, Nick Leistra en Tjitse Ben Hoekstra
13. Tzummarum Jelmer v.d. Meer, Jurre Broekstra en Willem Heeringa
14. Arum Germ Epema, Kevin Jaarsma en Dirk-Henk Kuipers
15. Wommels Jelte-Pieter Dijkstra, Jacob Klaas Haitsma en Evert Pieter Tolsma
16. Leeuwarden Jeroen de Boer, Pieter Jan Plat en Kevin Jordi Hiemstra
17. Exmorra Jarno Feenstra, Marten Leijenaar en Pieter Jan Leijenaar
18. Makkum Jelle Attema, Thom Stellingwerf en Klaas Pier Folkertsma
19. Stiens Elgar Boersma, Wilke van der Meulen en Laas Pieter van Straten
20. Dronryp 2 Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Sybren Poelsma
21. Britsum Lieuwe v.d. Werff, Hessel Agema en Haye Jan Nicolay
22. Bitgum 1 Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar
23. Bolsward 1 Peter van Zuiden, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen
24. Minnertsga 1 Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
25. Mantgum Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
26. Morra-Lioessens Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma en Johan Sipma
27. Ingelum Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga
28. Berlikum André van Dellen, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
29. Sint Annaparochie Jesse Kroondijk, Rink Sterk en Jan Koelmans
30. Sint Jacobiparochie 1 Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Verry van der Meer
31. Minnertsga 2 Chris Wassenaar, Willem Hein de Haan en Jeroen Haarsma
32. Bolsward 2 Jurre Reitsma, Julian Faber en Redmer Cnossen
33. Baard Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
34. Herbaijum Gerard Hoekstra, Jorrit van Smeden en Tjalling Feenstra
35. Sint Jacobiparochie 2 Rutmer van der Meer, Wesley v.d. Vaart en Remco Schiphof

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 15, 2023 15:43
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • PIeter Breuker

  PIeter Breuker

  Van Tuinen syn stikje oer Johannes Brandsma freget om nuansearring en taljochting en dan foaral oangeande dit stikje: 'De titel…

  View Article
 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel