Noelle, Marsha en Fiera in de Kransen bij de K.F. Wommels tijdens 3de junioren d.e.l. – wedstrijd

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 23, 2024 19:12

Noelle, Marsha en Fiera in de Kransen bij de K.F. Wommels tijdens 3de junioren d.e.l. – wedstrijd

Het zonnetje wordt op woensdag middag 19 juni 2024 afgewisseld door een wolkendek. Het is een prachtige middag. De dames en heren junioren te gast zijn bij K.F. ‘Wommels’. Zij organiseren de mooie kaatsmiddag in samenwerking met het PC gezelschap. Het is al weer de derde wedstrijd uit een reeks van in totaal 6 wedstrijden in deze competitie. Hierna volgen nog wedstrijden in Leeuwarden, Broeksterwâld, Workum en met de strijd om de hoofdprijzen in Bolsward. De vrijwilligers van kaatsvereniging Wommels hebben 2 prachtige velden met elk 4 perken weten neer te leggen op het kaatsveld achter het oude gemeente huis (is omgebouwd tot appartementencomplex). Het is een prachtige woensdag middag onder leiding van een clubscheidsrechter bij de dames en de heer J. Bergsma bij de heren werden om  17:00 de eerste ballen naar de perken gestuurd. Bij de dames stonden 9 volledige parturen  op de lijst. Bij de heren was de lijst gevuld met 9 complete parturen en bij partuur 10 moest worden bijgeloot. Er waren in beide categorieen 3 prijzen beschikbaar. Het was een middag met veel spanning in de verkaatste eersten diverse keren verscheen op de diverse telegrafen de 6-6. Het was allemaal prima in orde en het werd een leuke middag.

Hilde Stremler betreed deze middag samen met Marit Feenstra en Gerde Lycklama a Nijeholt als eerste de arena om de strijd aan te gaan met de formatie van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het werd gelijk een prachtige strijd waarin diverse keren de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Het begin van deze onderlinge strijd is voor het partuur van Hilde zij weten gelijk toe te slaan door het eerste bordje aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen. De formatie van Noelle probeert gelijk aan te sluiten maar ze krijgen op dat moment even niet genoeg grip op de wedstrijd waardoor het verschil verder oploopt naar de 2-0. Hilde, Marit en Gerde lijken de touwtjes stevig in handen te hebben als het verschil verder oploopt naar maar liefst 3-0. Zij lijken daarmee op weg naar de 2de lijst in Wommels maar niets blijkt minder waar. Langzaam maar zeker lijkt Noelle met haar maten meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en zij weten vervolgens hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Eerst voor eerst wordt de achterstand kleiner via de 3-2 keert de balans terug in de wedstrijd op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen.

Als Noelle samen met haar maten als eerste het 4de eerst weet te bereiken nemen zij de leiding over. Hilde, Marit en Gerde blijven alles uit de kast halen om de achterstand maar ongedaan te maken. De strijd lijkt te zijn gestreden wanneer het partuur van Noelle vervolgens als eerste het 5de bordje weet binnen te slepen en daarmee uitloopt naar de 3-5. Hilde, Marit en Gerde weigeren de handdoek te gooien en weten nog een 4de bordje uit het vuur te slepen. Gerde en Hilde zijn ondertussen geruild van opslag. Noelle, Marsha en Fiera gaan uiteindelijk ondanks de 3-0 achterstand aan het begin van de wedstrijd als nog naar de 2de lijst wanneer het vizier van Gerde niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland in een zeer zwaar bevochten eerst.

In de 2de partij van de eerste omloop bij K.F. Wommels staat Jelly Hiemstra samen met Corrie Kroondijk en Romy van der Veen tegenover het partuur van Britt Joustra, Larissa Smink en Anke Wassenaar. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want beide formaties gaven elkaar aan het begin van de wedstrijd geen duimbreedte ruimte. Het eerste te verkaatsen eerst komt in handen van Britt, Larissa en Anke vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin al snel de telegraaf weer op de 1-1 uitkomt. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes. Jelly weet samen met Corrie en Romy de leiding over te nemen als zij als eerste het 2de eerst weten veilig te stellen en daarmee op de 2-1 komen. Eerst voor eerst weten zij langzaam maar zeker weg te lopen bij het partuur van Britt via de 3-1 loopt het verschil op naar de 4-1.

De strijd blijkt verre van gestreden want Britt en haar maten weigeren de strijd op te geven en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Via de 4-2 loopt het verschil terug naar 4-3. Het 7de te verkaatsen eerst komt dus in handen van Britt, Larissa en Anke zij lijken daarmee de partij te doen kantelen in hun voordeel. Zij weten echter de balans niet terug te doen keren in de wedstrijd want het is Jelly die samen met Corrie en Romy als eerste het 5de bordje aan de telegraaf te hangen. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst in Wommels te bereiken. Als het perk van Larissa en Anke er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 5-3 en 6-4 gaat het partuur van Jelly naar de 2de omloop.

Het is een prachtige kaatsmiddag in Wommels waarbij het zonnetje zo nu en dan flink tussen de wolken door kwam. Spanning zit er volop in de verkaatste wedstrijd. De dames en heren haalden alles uit de kast om het einde van de dag met de kransen naar huis te kunnen gaan. Het is Rixt Fokkema die deze dag via het lot gekoppeld was aan Fianne Dijkstra en Anna Dieuwke Dijkstra. Zij gaan in hun eerste partij van de dag de strijd aan met Linda van der Meer, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het werd de spannendste partij van de dag bij de dames. Er werd volop gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf waarin het partuur van Linda de leiding weet te nemen en het eerste bordje aan de telegraaf. Zij kennen een vliegende start want al snel daarna loopt het verschil verder op via de 0-2 weet Linda samen met Lisanne en Senne een 0-3 voorsprong op de telegraaf te zetten. Het partuur van Rixt blijft het de hele partij proberen maar zij slagen er op dat moment niet in om een bordje binnen te slepen.

Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want ondanks alle inspanningen van Rixt, Fianne en Anna Dieuwke blijven de eersten een kant op gaan via de 0-4 lijkt de strijd vervolgens gespeeld te zijn als Linda samen met Lisanne en Senne het 5de eerst aan de telegraaf te hangen. Zij staan dan met een been op de 2de lijst in Wommels. Het partuur van Rixt blijft er in geloven en hebben veel plezier bij elk punt wat zij weten binnen te halen. Eindelijk weten zij aan hun zijde van de telegraaf een bordje te hangen en de achterstand terug te brengen tot de 1-5. Als Linda, Lisanne en Senne er maar niet in slagen om het slot op de deur te doen zien zij hun voorsprong kleiner en kleiner worden. Via de 2-5 loopt de spanning verder op naar de 3-5. Linda en Senne ruilen dan even van opslag in een poging om de winst als nog veilig te stellen. Het partuur van Rixt weet vervolgens zelfs de achterstand te verkleinen tot de 4-5. De beste papieren blijven in handen van Linda, Lisanne en Senne. Zij weten maar niet de het laatste bordje binnen te slepen waardoor een 0-5 voorsprong volledig in rook opgaat en het partuur van Rixt weer langszij weten te komen op de 5-5. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf waardoor het laatste te verkaatsen eerst ook op de 6-6 beslist dient te worden. Wie er naar de 2de lijst in Wommels zou gaan werd pas beslist op de volle telegraaf de 5-5 en 6-6. Als Fianne op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 en 6-6 gaan zij als nog naar de 2de omloop in Easterein ondanks de 0-5 achterstand.

In de laatste partij van de eerste omloop op deze woensdag middag de 19de juni 2024 staat Yannah Palma samen met Rixt Blanke en Ilse Marije van Beem tegenover het partuur van Inge Blanke, Anouk Smink en Gerbrich Koster. Het werd de op een na spannendste partij bij de dames. het werd een prachtige strijd waarin de beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn en de bordjes om en om aan de telegraaf weten te hangen. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Inge en haar maten zij kenden daarmee de beste start in deze onderlinge strijd. Nadat de balans terug gekeerd is op de 1-1 weet Inge samen met Anouk en Gerbrich tot tweemaal toe de leiding te nemen op de 1-2 en zelfs de 2-3. De formatie van Yannah weet elke keer de aanval af te slaan en zich langszij te knokken op de 2-2 en zelfs de 3-3. Het is een prachtige strijd waarin om elke 2 punten aan de telegraaf en elke centimeter gras gestreden worden. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens een doorbraak meebrengen of het keert de partij volledig om. Het initiatief lijkt vervolgens even bij Yannah, Rixt en Ilse Marije te liggen want zij weten als eerste het 4de bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar niets toe geven waardoor voor de 2de keer op de eerste lijst de 5-5 stand wordt bereikt. Yannah weet uiteindelijk haar partuur naar de 2de lijst te loodsen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-5 en 6-0. Zij weten daarmee als eerste door te dringen naar de ½ finale door een staand nummer op de 2de lijst.

Een ticket voor de ½ finale bij de dames junioren was nu vergeven. Na overleg met de beide scheidsrechters werde er besloten om de wedstrijden op de 2de lijst met 1-1 te starten. Iris Veltman betrad vervolgens voor het eerst de arena samen met Marrit Wielenga en Noa Elzinga. Zij hadden een staand nummer op de 1ste lijst. Zij gingen de strijd aan met het partuur van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het werd een mooie strijd waarin ook hier met enige regelmaat de beslissing pas viel op de 6-6. Nadat de eerste verkaatsten eersten gelijkmatig waren verdeeld aan de telegraaf en de 1-1 wordt bereikt weet Iris samen met Marrit en Noa even het heft in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Zij lijken daarmee de controle even in handen te hebben. Langzaam maar zeker krijgt Noelle samen met Marsha en Fiera meer grip op de wedstrijd en weten zij met succes de achtervolging in te zetten als zij in een zeer zwaar bevochten eerst weten toe te slaan op de 1-3 en 6-6.

Het verschil loopt daarmee terug tot de 2-3. Beide parturen geven elkaar vanaf dat moment geen duimbreedte ruimte meer. De formatie van Noelle weet de balans terug te doen keren in deze mooie strijd als zij eveneens het 3de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Vanaf de 3-3 lijkt de wedstrijd langzaam maar zeker te kantelen in het voordeel van Noelle, Marsha en Fiera als zij een 3-4 op de telegraaf weten te zetten. Iris, Marrit en Noa geven de strijd niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf waardoor de balans voor de 2de keer terugkeert in deze onderlinge partij op de 4-4. Noelle weet uiteindelijk samen met Marsha en Fiera aan het langste eind te trekken en een ticket voor de ½ finale te boeken als zij de winst veilig weten te stellen op de 4-5 en 2-6. Het is Noelle die de partij met een prachtige zitbal in hun voordeel weet te beslissen en daarmee gaan zij als 2de naar de ½ finale in Wommels.

In de andere onderlinge strijd stond er veel meer op het spel. De winnaar van deze onderlinge strijd heeft namelijk een vrije doorgang in de ½ finale dank zij een staand nummer en plaatst zich daarmee als eerste voor de finale in Wommels. Het is Jelly Hiemstra die samen met Corrie Kroondijk en Romy Postma aan de opslag zijde van het veld begint. Zij gaan de strijd aan met het partuur van Rixt Fokkema, Fianne Dijkstra en Anne Dieuwke Dijkstra. Beide parturen begonnen deze onderlinge strijd al met een bordje aan de telegraaf vanaf dat moment weet de formatie van Rixt gelijk toe te slaan en de leiding te nemen met 1-2. Jelly en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien het verschil oplopen naar de 1-3. De touwtjes zijn stevig in handen van Rixt, Fianne en Anna Dieuwke sterker nog zij weten de voorsprong vast te houden en uit te bouwen naar de 1-4.

Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd iets te kantelen in het voordeel van Jelly, Corrie en Romy als zij hun 2de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Ondanks dat ze alle zeilen bijzetten om het tij te doen keren, zien zij het 5de eerst als eerste aan de zijde van Rixt, Fianne en Anna Dieuwke verschijnen. Jelly, Corrie en Romy geven de strijd niet op zonder slag of stoot op en weten nog een 3de bordje aan de telegraaf te hangen. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Rixt die de winst en een plekje in de finale voor hun partuur veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-5 en 4-6. Rixt, Fianne en Anna Dieuwke kunnen dan rustig langs de kant gaan zitten want zij komen in de ½ finale niet in actie dankzij een staand nummer hebben zij een vrije doorgang naar de finale.

Net als de tweede omloop was het startpunt in de halve finales ook de 1-1 aan de telegraaf. Yannah Palma begon samen met Rixt Blanke en Ilse Marije van Beem aan de opslag zijde van het veld en zij gingen de strijd aan met het partuur van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het werd een prachtige strijd op het scherpst van de snede want de beslissing diende in het daarop zeer zwaar bevochten 3de eerst te worden beslist op de 1-1 en 6-6. Als het vizier van Noelle niet op scherp staat en de bal op de 1-1 6-6 buiten het perk beland is daar de voorsprong voor Yannah en haar maten. Zij weten dit niet lang vast te houden want ook het partuur van Noelle weet het 2de bordje te bereiken als het perk van Marsha en Fiera de kaats weet te passeren op de 2-1 en 2-6.

De strijd is er niet minder om want beide parturen gaan vol voor de overwinning en dat resulteert in de 2de 6-6 in deze onderlinge strijd. Als Rixt zeer goed tegen de bal aan weet te stappen en de boven weet te vinden is daar de 3-2 voorsprong voor hun partuur. Net als in de vorige onderlinge wedstrijden is er nu ook volop strijd wat leid tot spannende eersten. Voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten dient de beslissing te vallen op de 6-6. Het is Ilse Marije die de voorsprong weet uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 3-2 en 6-6. Yannah en haar maten lijken daarmee een stap richting de finale te zetten maar als het 7de te verkaatsen eerst op de 4-2 en 0-6 gaat naar Noelle en haar maten wanneer de opgeslagen bal van Yannah ditmaal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland. De strijd komt vervolgens weer geheel open te liggen wanneer ditmaal Fiera op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 en 4-6. Langzaam maar zeker kantelt deze onderlinge strijd in het voordeel van Noelle, Marsha en Fiera. Het is Fiera die met een prachtige uit haal hun 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 4-4 en 0-6.

Yannah, Rixt en Ilse Marije blijven het proberen maar moeten uiteindelijk de strijd staken op de 4-5 en 4-6 als Noelle haar partuur naar de finale loodst met een prachtige zitbal op de 4-5 en 2-6. De finale van deze 3de Junioren Door Elkaar loten wedstrijd uit de Junioren Competitie zal gaan tussen het staan gebleven partuur van Rixt Fokkema, Fianne Dijkstra en Anna Dieuwke Dijkstra en de formatie van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het is Marsha die de strijd weet open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. De balans keert al snel terug in deze laatste partij van de dag als Fianne op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 en 6-0. Voor de 2de keer weet het partuur van Noelle de voorsprong te nemen als zij ditmaal weten toe te slaan op de 1-1 en 0-6 als de opgeslagen bal van Rixt net buiten de perklijnen beland. De formatie van Rixt probeert de aansluiting te herstellen maar zien door het goede werk van Fiera zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 1-2 2-6 het verschil oplopen naar de 1-3.

Rixt, Fianne en Anna Dieuwke geven niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf op de 1ste omloop wisten zij een 5-0 achterstand weg te werken en als nog te winnen. Alles blijkt mogelijk deze dag. De strijd lijkt vervolgens gestreden wanneer Rixt de opslag mag verzorgen en zij haar opgeslagen bal buiten het perk ziet belanden op de 1-3 en 2-6. Kansen zijn er wel degelijk voor Rixt, Fianne en Anne Dieuwke want zij weten bij te blijven tot aan de 6-6. Als Noelle en Fiera even geruild zijn van opslag mag Fiera de bal op de 1-4 en 6-6 naar het perk sturen wanneer zij een prachtige zitbal weet te plaatsen is het verschil opgelopen naar de 1-5. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast waardoor voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6. De kransen en de eerste prijs in Wommels worden vervolgens door Fiera veilig gesteld als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 en 6-6.  

Uitslag Dames Junioren:

1e prijs:

Noelle Hiddinga                               Sint Annaparochie

Marsha Broersma                           Stiens

Fiera de Vries                                    Groningen

2de prijs:

Rixt Fokkema                                    Groningen

Fianne Dijkstra                                 Easterein

Anna-Dieuwke Dijkstra                 Leeuwarden

3e prijs:

Yannah Palma                                   Tzum

Rixt Blanke                                         Bolsward

Ilse Marije van Beem                     Dronryp (Bijdrage: Henk Hempenius)

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 23, 2024 19:12
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Dirk Lei

  Dirk Lei

  Klaas Thomas is de naam van de kaatsvereniging van Anjum. Kaatsvereniging van Paesens-Moddergat heet Thomas Prins

  View Article
 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel