Formatie Louise Krol boekt eerste zege van het seizoen in Grou

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 10, 2024 07:08

Formatie Louise Krol boekt eerste zege van het seizoen in Grou

Het is zondag 9 juni 2024 als de dames de kaatstas weer hebben in gepakt en met zijn allen op weg gaan naar sportcomplex “Meinga” in Grou. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging It Wetterlan. Op het programma een vrije formatie voor zowel de dames hoofdklas als de dames 1ste klas. Het was dag met wisselende weersomstandigheden om en om verschenen het zonnetje en de grijze wolken. Het werd een dag met veel uitdagingen voor de opslagers. Het waaide ontzettend hard en dat had zeker heel veel invloed op het verloop van de wedstrijden. Bovendien was hij niet constant en leek hij zo nu en dan uit verschillende richtingen te komen.  Al met al een behoorde opgave om er een mooie strijd van te maken. Onder leiding van de heer C. Anema betraden bij de dames hoofdklas in totaal 6 partuur de arena zij verkaatsten hun wedstrijd in poule systeem. De winnaars van elke poule gingen nog een keer met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen.

De dames 1ste klas stond onder leiding van een clubscheidsrechter. Hier betraden in totaal 12 partuur de arena. Iedereen kon deze dag minimaal 2x kaatsen want bij de dames 1ste klas was er een herkansing. Het was vroeg dag voor alle dames want de eerste ballen werden om 10:00 richting de perken gestuurd.

De formatie van Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra betrad als eerste de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Anna Ennema, Anouk Smink en Fiera de Vries. Het is Jeska die de partij weet open te breken als zij de boven weet te vinden op de 6-2. De strijd lijkt vervolgens los te barsten als het 2de verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Als Anouk goed onder de bal weet te stappen en deze over de bovenlijn vliegt keert de balans terug in de wedstrijd. Anna en haar maten slagen er echter niet in om de leiding over te nemen sterker nog met een prachtige uithaal weet Jeska hun 2de eerst aan de telegraaf te hangen als zij ditmaal de boven weet te vinden op de 1-1 en 6-2.

De touwtjes zijn stevig in handen van Annet, Jeska en Manon want al snel daarna weten zij de voorsprong verder uit te bouwen naar de 3-1. Anna, Anouk en Fiera halen alles uit de kast en proberen door omzettingen in het perk en aan de opslag het tij te keren maar als de opgeslagen bal van Fiera ditmaal buiten de perklijnen beland op de 3-1 en 6-4 loopt het verschil nog verder op. Anna en haar maten krijgen maar geen grip op de wedstrijd en zien het vijfde bordje aan de telegraaf aan de zijde van partuur Annet verschijnen als zij weer weten toe te slaan op de 4-1 en 6-2. De strijd is dan gestreden want Annet, Jeska en Manon komen niet meer in de problemen en weten de eerste poule wedstrijd van de dag winnend af te sluiten als het vizier van Anna niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 5-1 en 6-0.

Na een kleine pauze gaat de verliezende formatie van de eerste lijst Anna Ennema, Anouk Smink en Fiera de Vries de strijd aan in hun 2de partij van de dag met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Het is een strijd die veel meer in balans leek te zijn want gelijk het eerste bordje aan de telegraaf dient op de 6-6 te worden beslist. Als Fiera de kaats weet te passeren nemen zij de leiding in deze onderlinge confrontatie. Beide parturen zijn goed aan de wedstrijd begonnen en geven elkaar geen duimbreedte ruimte want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Als ditmaal het vizier van Anna niet helemaal goed staat afgesteld en de bal buiten de perklijnen beland op de 1-0 en 6-6 is de stand weer in evenwicht. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd te kantelen in het voordeel van Roelie, Corrie en Fiera als zij de leiding over weten te nemen. Het is ditmaal Fiera die er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-1 en 2-6. Ondanks dat Anna, Anouk en Fiera weer alles er aan doen om het tij te keren loopt ook nu de achterstand weer op wanneer Jennie de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-2 en 4-6.

Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want als het 4de eerst ook aan de zijde van partuur Roelie verschijnt is er al een behoorlijke onderlinge afstand. De strijd is er niet minder om want voor de 3de keer is daar de 6-6 en als Fiera goed onder de bal weet te stappen op de 1-4 en 6-6 en de boven weet te vinden is daar hun 2de bordje aan de telegraaf. De strijd lijkt vervolgens verre van gestreden want het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wordt binnen gehaal door Anna en haar maten op de 2-4 en 6-6. De balans keert echter niet terug in deze onderlinge strijd want als de opgeslagen bal van Fiera buiten het perk beland op de 3-4 en 0-6 lijkt Roelie met Corrie en Jennie op rozen te zitten. Anna, Anouk en Fiera weigeren echter de strijd op te geven en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 4de keer in deze onderlinge strijd valt de beslissing pas op de 6-6. Als ditmaal Anouk zeer goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden keert de spanning terug in de wedstrijd. In het laatste te verkaatsen eerst valt uiteindelijk het doek voor Anna, Anouk en Fiera als in een zeer zwaar bevochten eerst de bal van Anouk over de kwaadlijn vliegt op de 4-5 en 6-6.

Zo zijn er in de eerste poule 2 parturen die een keer hebben gewonnen. In de laatste poule wedstrijd staat Annet de Haan samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra tegenover het partuur van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Beide hebben tot dan een wedstrijd gewonnen dus het beloofde een klapper te gaan worden. Net als in de vorige partij dient gelijk het eerste te verkaatsen eerst op de 6-6 te worden beslist. Als Jeska goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt nemen zij de leiding in handen. De formatie van Roelie probeert gelijk aan te sluiten maar ziet de achterstand oplopen wanneer ook het 2de bordje op rij ditmaal op de 1-0 en 6-2 gaat naar Annet en haar maten. De strijd is er niet minder om want Roelie, Corrie en Jennie halen alles uit de kast en dat resulteert in een 2de 6-6 in deze onderlinge strijd.

Als Roelie er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 2-0 6-6 loopt het verschil op naar de 3 eersten. Aan de zijde van partuur Roelie vind dan een omzetting plaats in het perk Jennie verlaat het achter perk en gaat buiten het perk. Roelie neemt haar plekje in het achter perk over. Het lijkt even effect te hebben want zij zien gelijk een bordje aan de telegraaf verschijnen wanneer Annet er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven op de 3-0 en 2-6. Corrie neemt vervolgens de opslag ook over van Jennie en samen knokken zij zich naar de 3de 6-6 beslissing in deze strijd. Het is Jeska die er in slaagt om de kaats in een prachtige triktrak situatie als nog voorbij te slaan en daarmee de hun 4de bordje aan de telegraaf weet te hangen. Het blijft spannend en dat heeft tevens met de weeromstandigheden te maken een bijna stormachtige wind waait over het veld.

Als in een zwaar bevochten eerst Roelie de bal tijdens de opslag op het lichaam plaatst van Corrie die ter hoogte van de kaats staat op de 4-1 en 6-6 lijkt de strijd gestreden want Annet, Jeska en Manon komen daarmee op de 5-1. Beide parturen blijven alle uit de kast halen en wederom valt de beslissing pas op de 6-6. Het is Annet die op hun eerste wedstrijd punt de 5-1 en 6-6 de opslag mag verzorgen. Als de bal haar hand verlaat ziet zij dat deze net te weinig snelheid heeft meegekregen en deze voor het perk beland op de 5-1 en 6-6. Roelie, Corrie en Jennie blijven knokken voor de punten en geven de strijd niet op. Het is Manon die de opslag vervolgens even overneemt van Annet en zij weet de klus te klaren met een prachtige zitbal op de 5-2 en 6-4.

Na deze laatste poule wedstrijd kan de eindstand worden opgemaakt. Het is Annet die samen met Jeska en Manon weet te plaatsen voor de finale met 14 punten voor en 3 punten tegen. Tweede in de poule wordt Roelie samen met Corrie en Jennie met 9 punten voor en 10 punten tegen. Laatste wordt de formatie van Anna, Anouk en Fiera met 5 punten voor en 12 punten tegen. Het eerste finale ticket bij kaatsvereniging It Wetterlan komt dus in handen van partuur Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra.

De tegenstandsters gaan komen uit de tweede poule waarin het partuur van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt in hun eerste partij van de dag tegenover Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga stond. Het eerste verkaatste bordje verschijnt aan de zijde Amarins en haar maten als zij weten toe te slaan op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want het 2de te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Als Gerde de boven weet te vinden is de stand weer volledig in balans. Vanaf de 1-1 lijkt de partij richting de formatie van Louise te kantelen. Zij weten als eerste het 2de bordje te bereiken om vervolgens afstand te nemen wanneer in een zwaar bevochten eerst het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal op de 2-1 en 6-6 voor het perk beland. Het krachtsverschil blijkt deze dag veel te groot te zijn want Louise, Sjanet en Gerde komen in hun eerste wedstrijd van de dag niet in de problemen en weten de eersten aan elkaar te rijgen via de 4-1 en zelfs de 5-1. Het doek valt uiteindelijk voor Amarins, Larissa en Noa wanneer Amarins er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 5-1 en 6-0.

Bij het kaatsen in een poule systeem komt na een kleine pauze als eerste de verliezende formatie van de eerste omloop weer als eerste in actie. Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga staan in hun 2de partij van de dag tegenover het partuur van Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Via een zeer snel verkaatst eerst weet het Amarins met haar maten toe te slaan op de 6-0. Zij weten de leiding te nemen. Iris probeert samen met Lisanne en Senne de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand verder oplopen als het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal voor het perk beland op de 1-0 en 6-4. Iris, Lisanne en Senne weten maar geen grip op de wedstrijd te krijgen en kunnen niet echt een antwoord vinden op de weersomstandigheden. Het onderlinge verschil blijft vervolgens verder oplopen. Via de 2-0 en 6-2 is het vervolgens Larissa die goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 3-0 en 6-2.

Iris, Lisanne en Senne proberen het wel degelijk maar zien al hun pogingen op niets uit lopen zij moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-0 en 6-4 Iris er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden net zoals het haar al niet lukte op de 4-0 en 6-2 om de bal de goede richting mee te geven. In de tweede poule zijn er nu 2 formaties die elk een wedstrijd hebben gewonnen. Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama à Nijeholt betreden vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het beloofde op papier een mooie partij te gaan worden maar het eerste verkaatste bordje komt in handen van Louise en haar maten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Iris, Lisanne en Senne lijken beter in de wedstrijd te zitten want het 2de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist.

Als ditmaal Gerde goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden loopt het verschil op naar de 2-0. De formatie van Iris blijft alles uit de kast halen maar slagen er maar niet in om het tij te keren op dat moment want als Louise er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 2-0 en 6-0 is het verschil al opgelopen naar de 3-0. De strijd blijkt echter verre van gestreden want de spanning keert terug in de strijd wanneer het volgende eerst op de 2-6 in handen komt van Iris, Lisanne en Senne. Zij lijken de smaak te pakken te hebben want zij weten vervolgens de achterstand te verkleinen tot een eerst wanneer het vizier van Louise niet goed staat afgesteld en de bal buiten het perk beland op de 3-1 en 4-6.

De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Sjanet die even de opslag heeft overgenomen van Louise die het verschil weer weet te vergroten met een prachtige zitbal op de 3-2 en 6-2. Het lijkt het breekpunt te zijn in deze onderlinge strijd want het 5de eerst verschijnt vervolgens als eerste aan de zijde van partuur Louise als het perk van Sjanet en Gerde de kaats weet te passeren op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want de formatie van Louise geeft deze voorsprong niet meer uit handen en weet de finale te bereiken als zij hun 2de poule wedstrijd weten te winnen op de 5-2 en 6-2 dankzij een prachtige zitbal van Louise.

Het is een prachtig affiche op sportcomplex Meinga in Grou de finale van deze hoofdklas vrije formatie wedstrijd waarin de beide topformaties tegenover elkaar staan. Aan de opslag zijde van het veld staat Annet de Haan samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra en daar tegenover vinden we de formatie van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama à Nijeholt. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Louise en haar maten. Het is Annet die de opslag mag verzorgen op de 2-6 en als zij er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen komt partuur Louise aan de leiding. Beide parturen zijn zeer goed uit de startblokken gegaan en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Als Jeska de kaats weet te passeren op de 0-1 en 6-2 keert de balans terug in de wedstrijd. Beide parturen halen alles uit de kast en dat leid tot de eerste 6-6 aan de telegraaf en wanneer Gerde de bal zeer goed weet te raken en deze over de boven vliegt op de 1-1 en 6-6 nemen zij de leiding weer in handen.

Als de formatie van Annet ditmaal even geen passend antwoord weten te vinden en Louise een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Jeska en Manon op de 1-2 en 2-6 loopt het verschil op. Beide formaties blijven echter knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat leid tot de 2de 6-6 van deze onderlinge strijd. Er ligt dan een kleine kaats in het tussenspel en dat betekend kansen voor Annet en haar maten. Het is Louise die de bal zo naar het perk weet te sturen dat deze daar gemist wordt op de 3-1 en 6-6 en daarmee loopt het verschil verder en verder op. Annet, Jeska en Manon weten maar geen passend antwoord te vinden en zien het onderlinge verschil verder en verder oplopen. Als de opgeslagen bal uit de hand van Annet niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 1-4 en 4-6 is de strijd gestreden. Het waait zeer hard in Grou en het heeft deze dag behoorlijk wat invloed op de wedstrijden. Louise, Sjanet en Gerde laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op de 1-5 en 4-6 als Gerde fantastisch weet uit te halen en de boven weet te vinden.

Kaatsvereniging It Wetterlan stelt ook altijd een koninginnen DeWiMo bokaal beschikbaar. Deze is in het verleden in het leven geroepen door de oudkaatsters Debora Oosterman, Wiesje van der Berg en Monique Stelwagen. Tot koningin van deze vrije formatie partij op een zeer winderig Meinga in Grou werd Sjanet Wijnia uitgeroepen. Zo is het voor haar een dubbel slag dit weekeind. Afgelopen vrijdag wist zij de Stienzer keatsdagen samen met Wybrig Bakker en Fiera de Vries op haar naam te schrijven en werd zij ook daar tot koningin gekroond. (Bijdrage: Henk Hempenius).

Uitslag Grou Dames Hoofdklas:

1e prijs:

Louise Krol                                      Rinsumageest

Sjanet Wijnia (K)                             Wommels

Gerde Lycklama a Nijeholt            It Heidenskip

2de prijs:

Annet de Haan                               Sint Annaparochie

Jeska Terpstra                                 Easterein

Manon Scheepstra                         Leeuwarden

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 10, 2024 07:08
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel