Wedstrijdlijst Wommels bond dames zaterdag 25 juni 2022 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 21, 2022 18:29

Wedstrijdlijst Wommels bond dames zaterdag 25 juni 2022 

Scheidsrechters Johny Bergsma en Fokke van der Veen. Aanvang: 10.00 uur!

1. Heerenveen: Marit Tamminga, Miranda Waringa en Thekla Viëtor
2. Groningen: Andrea Kroes, Anne Monfils en Fiera de Vries
3. Leeuwarden: Anna-Brecht Bruinsma, Elly Hofman en Melissa Rianne Hiemstra
4. Hijum-Finkum: Elske van Straten, Maaike Steegstra en Simone Oppedijk
5. Wjelsryp: Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma en Sandra Hofstra
6. Marsum: Serena Hovenga en Marije Hellinga
7. Mantgum: Rixt Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra
8. Goënga: Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan
9. Berltsum: Iris Jasper, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma
10. Huizum: Anna-Dieuwke Dijkstra, Annelien Broersma en Marrit Zeinstra
11. Easterein 1: Easterein Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra
12. Wommels: Martzen Deinum, Rixt Wijnia en Sjanet Wijnia
13. Ried: Joanne Elise Broeders, Nicole Hempenius en Ineke van der Ploeg
14. Goutum: Nynke Sijbrandij, Judith Wiering en Manon Scheepstra
15. Den Haag: Doutsen Punter en Annemiek Korf
16. Minnertsga: Renske Blanksma, Anke Wassenaar en Simona Kootstra
17. Makkum: Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink
18. Easterein 2: Sietske Okkema, Marije Schurer en Imke van der Leest
19. Bolsward: Jildou Sweering, Rixt Blanke en Noa Elzinga
20. Grou: Ymkje Yntema, Aluca Bouma en Marije Bodde
21. Dronryp1: Inge Jansma, Mintje Meintema en Julia Marthine Rienks
22. Dronryp 2: Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi
23. Jirnsum: Wybrig Bakker, Ilja Wijtsma en Foke Jil Bakker
 
Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 21, 2022 18:29
Write a comment

1 Comment

 1. Annemiek juni 23, 10:19

  Wat leuk dat Den Haag meedoet! 😀

  Reply to this comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article
 • Wuboma

  Wuboma

  As in sporter net de einstreap hellet, dan kin hy dochs ek net winne? In hurddraver dy't fier foarleit, mar…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel