Driemaal scheepsrecht voor Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra

Driemaal scheepsrecht voor Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra 0

🕔20:59, 24.aug 2022

Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra zijn woensdag in een warm Weidum voor de derde achtereenvolgende maal winnaar geworden van de Frouljus-PC die woensdag voor de 46ste keer werd verkaatst.  Nynke Sijbrandij werd na afloop uitgeroepen tot koningin van

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022

Wedstrijdlijst Bitgum heren hoofdklasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022 0

🕔18:51, 23.aug 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum 2. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Daniël Iseger Leeuwarden en Patrick Scheepstra Franeker 3. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Evert

Read Full Article
Wedstrijdlijst Heerenveen dames eerste klasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022

Wedstrijdlijst Heerenveen dames eerste klasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022 0

🕔18:42, 23.aug 2022

Scheidsrechter Boukje Houtsma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Moniek Lootsma Goënga, Rixt Blanke Bolsward en Senne Idsardi Dronryp 2. Jeske de Boer Groningen, Hedwig Wiersma Akkrum en Hermine Sytema Deinum 3. Gerbrich Koster Tzum, Marsha Broersma Stiens en Iris Veltman Dronryp

Read Full Article
Wedstrijdlijst Grou dames hoofdklasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022

Wedstrijdlijst Grou dames hoofdklasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022 0

🕔18:36, 23.aug 2022

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Amarins de Groot Mantgum en Jennie Terpstra Mantgum 2. Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden, Anne Monfils Groningen en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip 3. Annet de Haan Sint Annaparochie, Sandra Hofstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Makkum heren 50+ d.e.l. zondag 28 augustus 2022

Wedstrijdlijst Makkum heren 50+ d.e.l. zondag 28 augustus 2022 0

🕔18:29, 23.aug 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Jan Fokke Mulder Dronryp, Hans Felkers Stiens en Ludwig Seerden Franeker 2. Egbert Bootsma Itens, Ate Bierma Stiens en Klaas Kramer Dronryp 3. Jan Sipma Franeker, Harmen Tjalling Holwerda

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren tweede klasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022

Wedstrijdlijst Menaam heren tweede klasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022 0

🕔18:17, 23.aug 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 11.00 uur! 1. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum 2. Jelle Attema Makkum, Gerrit Jan Duiven Hidaard en Jouke Vlasbloem Makkum 3. Tjalling Feenstra Herbaijum, Tymo Zijlstra Harlingen en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren eerste klasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022

Wedstrijdlijst Menaam heren eerste klasse vrije formatie zondag 28 augustus 2022 0

🕔18:11, 23.aug 2022

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum 2. Johan Sipma Lioessens, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee 3. Lieuwe v.d. Werf Koarnjum, Sip Jaap Bos

Read Full Article
Wedstrijdlijst Achlum dames eerste klasse d.e.l. poulekaatsen (5) zaterdag 27 augustus 2022

Wedstrijdlijst Achlum dames eerste klasse d.e.l. poulekaatsen (5) zaterdag 27 augustus 2022 0

🕔18:02, 23.aug 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Iris Jasper Berltsum, Corrie Kroondijk Easterein en Iris Veltman Dronryp 2. Moniek Lootsma Goënga, Rixt Blanke Bolsward en Fiera de Vries Groningen 3. Anke Wassenaar Minnertsga, Inge Blanke Bolsward en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse d.e.l. poulekaatsen (3/3) zaterdag 27 augustus 2022

Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse d.e.l. poulekaatsen (3/3) zaterdag 27 augustus 2022 0

🕔17:56, 23.aug 2022

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang: 12.00 uur! 1.Roelie Kroondijk Easterein, Larissa Smink Makkum en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Serena Hovenga Marsum, Anne Monfils Groningen en Jeska Terpstra Easterein 3. Aletta van Popta Groningen, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Achlum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 27 augustus 2022

Wedstrijdlijst Achlum heren eerste klasse d.e.l. zaterdag 27 augustus 2022 0

🕔17:49, 23.aug 2022

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Tjitse Ben Hoekstra Harlingen en Jan-Tymen Eisma Franeker 2. Thom Stellingwerf Makkum, Leon Wijning Sint Annaparochie en Hendrik Jan v.d. Velde Makkum 3. Germ Epema Arum, Rick Alberda Midlum en

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel