Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 10, 2022 17:45

Wedstrijdlijst Bolsward heren junioren d.e.l. vrijdag 13 mei 2022

Scheidsrechter S. Hiemstra. Aanvang: 16.30 uur!

1. Jasper Jager Dronryp, Wytze Wassenaar Wier en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
2. Gerard de Vries Bitgum, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
3. Redmer Cnossen Bolsward, Jeroen de Boer Spannum en Dedmer Bouma Húns
4. Germ Epema Arum, Mark Minnesma Dronryp en Stefan van der Meer Baard
5. Youri de Groot Menaam, Marten Jansen Sexbierum en Hessel de Groot Scharnegoutum
6. Aizo Veltman Hommerts, Yoram Elzinga Groningen en Gabe-Jan van Popta Lollum
7. Christiaan Stremler Exmorra, Jacob Klaas Dijkstra Morra en Thomas Dijkstra Berltsum
8. Menno Galama Tjerkwerd, Jurre Broekstra Tzummarum en Jelmer Miedema Goutum
9. Wessel v.d. Woud Goutum, Klaas Gerrit Meulenaar Baard en Wessel Hilverda Winsum
10. Geert Reitsma Baard, Paul Dijkstra Bitgum en Dirk-Henk Kuipers Arum
11. Thom Stellingwerf Makkum, Jordy Mossel Rinsumageast en Gerben de Boer Gaast
12. Redmer Zaagemans Witmarsum, Jorn Lars van Beem Dronryp en René de Haan Leeuwarden
13. Rutger Torensma Oosternijkerk, Jelle Cnossen Bolsward en Steven Koster Tzum
14. Jan-Tymen Eisma Franeker, Hessel Postma Winsum en Rick Minnesma Dronryp
15. Jari Visser Witmarsum, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Klaas Jan Oosterbaan Scharnegoutum
Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 10, 2022 17:45
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel