Wedstrijdlijst Jong Nederland zaterdag 28 augustus 2021 te Franeker

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 24, 2021 20:21

Wedstrijdlijst Jong Nederland zaterdag 28 augustus 2021 te Franeker

Scheidsrechters: Lolke Bierma en Klaas Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur!

1. Morra-Lioessens: Siebe Feenstra, Arjen Schregardus en Johan Sipma
 
2. Folsgare: Menno Sweering, Jan Johannes van der Kamp en Matthijs Beuckens
 
3. Bitgum: Gerard de Vries, Yannick Hielkema en Paul Dijkstra
 
4. Witmarsum: Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser
 
5. Spannum: Jasper de Boer, Jeroen de Boer en Simon van der Vaart
 
6. Berltsum: Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
 
7. Arum: Jildert Wijbenga, Germ Epema en Dirk-Henk Kuipers
 
8. Franeker: Lennard Feenstra, Djurre Seerden en René de Haan
 
9. Winsum: Gosse de Haan, Hessel Postma en Wessel Hilverda
 
10. Exmorra: Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
 
11. Menaam: Jesse Iedema, Youri de Groot en Tycho de Groot
 
12 Sint Jacobiparochie: Raymond de Vries, Verry van der Meer en Wesley v.d. Vaart
 
13. Anjum: Gerrit Dijkstra, Wiebe Dijkstra en Sytse Koree
 
14. Dronryp 2: Bouke Willem Tuinman, Lucas Postma en Rick Minnesma
 
15. Ee: Jelle de Boer, Meindert de Jong en Riemer Hoekstra
 
16. Bolsward: Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen
 
17. Makkum: Ingmar Wijma, Thom Stellingwerf en Klaas Pier Folkertsma
 
18. Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra, Jurjen Miedema en Jelmer Miedema
 
19. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk: Pieter Siebe Cuperus, Simon Jan Mol en Jan Bandstra
 
20. Goënga: Johan Cnossen en Timen van Gelderen
 
21. Baard: Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
 
22. Hommerts-Jutrijp: Aizo Veltman, Jitze Floris en Jelger de Boer
 
23. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Sjoerd Smits
 
24. Dronryp 1: Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma
 
25. Mantgum: Jelle Terpstra, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
 
26. Wommels: Jente Schraa, Mark Klijnsma en Luka van der Weg
 
Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 24, 2021 20:21
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel