Wedstrijdlijst Tzummarum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 26 mei 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 23, 2022 11:09

Wedstrijdlijst Tzummarum heren hoofdklasse afdelingswedstrijd donderdag 26 mei 2022

Scheidsrechters: Henk van der Zee, hendrik Tolsma en Johny Bergsma. Aanvang: 9.30 uur!

1. Huizum: Hendrik Tolsma, René de Haan en Johannes Dijkstra
2. Franeker 2: Lennard Feenstra, Marco de Groot en Michel v.d. Veen
3. Exmorra: Marten Leijenaar, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar
4. Tzummarum: Jelmer v.d. Meer, Jelle Pieter van de Walt en Willem Heeringa
5. Bolsward 1: Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Thomas van Zuiden
6. Sexbierum-Pietersbierum 2: Gooitzen Scheffer, Pieter van der Schoot en Marten Jansen
7. Deinum: Pieter van Althuis, Niels van der Wal en Renze Hiemstra
8. Bitgum1: Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra
9. Minnertsga 1: Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
10. Ingelum: Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga
11. Dronryp 3: Bouke Willem Tuinman, Mark Minnesma en Hillebrand Visser
12. Franeker1: Jan Hof, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra
13. Morra-Lioessens: Auke Boomsma, Johan Sipma en Jelle Jaap Stiemsma
14. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Lieuwe v.d. Werff, Sjoerd Smits en Haye Jan Nicolay
15. Baard: Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer
16. Winsum: Wessel Hilverda, Hessel Postma en Evert Pieter Tolsma
17. Dronryp 2: Jasper Jager, Sybren Poelsma en Tsjerk Elsinga
18. Minnertsga 2:  Chris Wassenaar, Rein Faber en Jeroen Haarsma
19. Reahûs-Turns: Gerrit Jan Duiven, Simke Altenburg en Meindert Bonnema
20. Sint Jacobiparochie: Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra
21. Dronryp 1: Wierd Baarda, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma
22. Tzum: Jorrit Palma, Robin Benders en Steven Koster
23. Bitgum 2: Gerard de Vries, Leon Wijning en Yannick Hielkema
24. Makkum1: Hyltje Bosma, Klaas Pier Folkertsma en Jelle Attema
25. Goutum: Wessel v.d. Woud, Daniël Iseger en Jelmer Miedema
26. Leeuwarden: Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong
27. Bolsward 2: Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en Julian Faber
28. Mantgum: Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot
29. Ee: Foppe Marten de Haan, Meindert de Jong en Riemer Hoekstra
30. Easterlittens: Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra
31. Sexbierum-Pietersbierum 1: Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser
32. Easterein: Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer
33. Berltsum: André van Dellen, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
34. Makkum 2: Thom Stellingwerf, Lennart Adema en Albert Feenstra
Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 23, 2022 11:09
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Dirk Lei

  Dirk Lei

  Klaas Thomas is de naam van de kaatsvereniging van Anjum. Kaatsvereniging van Paesens-Moddergat heet Thomas Prins

  View Article
 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel