Wedstrijdlijst jongens bondspartij zaterdag 17 juli 2021 te Bitgum

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 13, 2021 20:44

Wedstrijdlijst jongens bondspartij zaterdag 17 juli 2021 te Bitgum

1. Sint Jacobiparochie Raymon de Vries, Verry van der Meer en Wesley v.d. Vaart
2. Heerenveen Heiko Zijlstra, Sven Soeting en Luca Wijngaard
3. Dronryp 1 Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Rutger Kumbangsila
4. Lollum-Waaxens Liuwe-Meint Postma, Marten Algra en Johannes Bouma
5. Bitgum Thom Dijkstra,Sjouke Beimers en Leon Wijning
6. Ingelum Jelmer Osinga, Daniel Meesters en Jurrit Osinga
7. Sint Annaparochie Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Jesse Kroondijk
8. Folsgare Jan Johannes van der Kamp, Redmer Wiersma en Wessel Zijlstra
9. Tzum Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma
10.  Jellum Bears Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema
11. Wommels Jente Schraa, Luka van der Weg en Milan van der Weg
12. Exmorra 2 Hendrik Kuiper, Johan Tolsma en Jacco Tolsma
13. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk Jan Bandstra, Rutger Torensma en Jelmer Torensma
14. Raerd Jens Kooistra, Sybrand Veldhuis en Jelmer Foppe Drijfhout
15. Leeuwarden Harmen Zuidema, Otte Algra en Rein Breuker
16. Exmorra 1 Jurre Reitsma, Jarno Feenstra en Marten Leijenaar
17. Winsum Gosse de Haan en Jelke Greidanus
18. Arum 2 Marwin Tolsma, Roy de Vries en Jildert Wijbenga
19. Morra-Lioessens 2 Folkert Jelmer Visser, Daniel Wouda en Douwe Dijkstra
20. Bolsward Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen
21. Reduzum Leon Sjoerdsma, Jitze Miedema en Simon Sjouke Zijlstra
22. Franeker 1 Elmer Feenstra, Jelmer Kuiken en Jan-Tymen Eisma
23. Sexbierum-Pietersbierum Sander van der Walt, Nick van der Walt en René van der Walt
24. Morra-Lioessens 1 Marco Wouda, Jacob Klaas Dijkstra en Johan Sipma
25. Reahûs-Turns Ate Schaap, Pieter de Jong en Durk Bootsma
26. Franeker 2 Sietse Muizelaar, Mart Beuker en Jelmer Uijthof
27. Spannum Fedde Hansma, Niels de Boer en Stijn Vincken
28. Makkum Clive van der Weerdt, Luuk Zwaagstra en Thom Stellingwerf
29. Arum 1 Tieme Tolsma, Pieter den Breejen en Rinnert Tolsma
30. Baard Tjitte Reitsma, Geert Reitsma en Klaas Gerrit Meulenaar
31. Berltsum Douwe Joostema, Rink Sterk en Thomas Dijkstra
32. Hommerts-Jutrijp Redmer van Netten, Matthys Renema en Ramon Raap
33. Witmarsum Jari Visser, Colin Baarda en Nick Visser
34. Dronryp 2 Haye Tseard van der Hem, Brent Timmerman en Bjorn Idsardi

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 13, 2021 20:44
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel