Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 24 juli 2021

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 20, 2021 21:03

Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 24 juli 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang 11.00 uur!

1. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Yannick Hielkema Bitgum
 
2. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Roel Pieter de Jong Ried
 
3. Rudmer Okkinga Arum, Djurre Seerden Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
 
4. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Franeker en Gerben de Boer Gaast
 
5. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
 
6. Johan Diertens Dronryp, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Hillebrand Visser Leeuwarden
 
7. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
 
8. Christiaan Stremler Exmorra, Bauke Folkerts Easterlittens en Allard Dijkstra Leeuwarden
 
9. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Jesper Tolsma Reduzum
 
10. Wessel v.d. Woud Goutum, Lucas Postma Dronryp en Jasper Jager Dronryp
 
11. Allard van Wigcheren Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
 
12. Jisse Kemper Berltsum, Wytze Wassenaar Wier en Menno Galama Tjerkwerd
 
13. Simon Zijlstra Easterlittens, Jelle Scharringa Wjelsryp en Paulus Yde Walda Wjelsryp
 
14. Jan Hof Franeker, Justin van Dijk Harlingen en Rick Alberda Midlum
 
15. Redmer Zaagemans Witmarsum, Michel Nesse Sibrandabuorren en Jan Jelle Jongsma Damwâld
 
16. Johan Sipma Lioessens, Marten Leijenaar Exmorra en Jelmer Miedema Goutum
 
17. Gerrit Jan Duiven Hidaard, Sjoerd Teake Kooistra Bolsward en Sybren Poelsma Dronryp
 
18. Lammert Stellema Dronryp, Tymo Zijlstra Harlingen en Tjalling Feenstra Herbaijum
 
19. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Riemer Hoekstra Ee
 
20. Patrick van Dellen Berltsum, Hessel Postma Winsum en Stefan van der Meer Baard
 
21. Auke Boomsma Morra, Hyltje Bosma Makkum en Patrick Scheepstra Franeker
 
22. Steven Koster Tzum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Thomas Dijkstra Berltsum
 
23. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden
 
24. Gerwin Dijkstra Anjum, Mark Polstra Menaam en Sytse Koree Anjum
 
25. Corné Tuinenga Berltsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
 
26. Johannes van der Veen Pietersbierum, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Tsjerk Elsinga Dronryp
Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 20, 2021 21:03
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Pieter Klaas Goodijk

  Pieter Klaas Goodijk

  Pieter van Althuis heeft volkomen gelijk. De ranking is overbodig. Met een gedegen T.C. kan je alles in de juiste…

  View Article
 • Pieter van Althuis

  Pieter van Althuis

  Ik fien al jirren dat de ranking net klopt... IT hiele Ier trochtelle docht mear rocht oan de minsken, lees…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  De Pc gaat door wel met 2,000 minder zitplaatsen. Gisteravond vergaderd met de burgemeester van de Waadhoeke.

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel